вівторок, 10 листопада 2020 р.

Горіння.Повторюваність і взаємоз'язок явищ у природі. Матеріал для учнів 5 класу.
 

Горіння. Повторюваність і взаємозв’язок явищ у природі


Горіння.Як ви дізналися з попереднього параграфа, виділення світла і тепла є ознакою багатьох хімічних явищ. Реакції з такими ознаками називаються горінням. Горіння є поширеним хімічним явищем, яке людина здавна використовує з користю для себе (мал. 39)

Горіння — це хімічне явище, ознакою якого є виділення світла і тепла.

Умови горіння.

Найпоширенішим є горіння речовин у кисні, що входить до складу повітря. Кожна речовина характеризується певною температурою займання. Так називають температуру, за якої починається горіння. Щоб загорівся метан угазовій плиті, достатньо навіть іскри або запаленого сірника. А щоб досягти температури займаннякам’яного вугілля, його потрібно нагрівати значнодовше.

Для того щоб відбулося горіння, необхідні дві умови: це створення температури , що вища від температури займання речовини, і вільний доступ повітря.

Виконаємо дослід. Запалимо дві приблизно однакові стеаринові свічки (стеарин — органічна речовина). Одну накриємо скляним ковпаком чпвеликим хімічним стаканом. Другу залишимо беззмін. Свічка під ковпаком погорить деякий час ізгасне, тоді як друга продовжуватиме горіти.

Цим дослідом ми перевірили обидві умови горіння. Другій свічці не обмежували доступ кисню, тоді як для першої ковпак припинив надходженняповітря, а разом із ним і кисню.

Доки свічка горіла під ковпаком, від неї в усі боки поширювалося світло. Доторкнувшись доковпака рукою, відчуємо тепло.

Тепер, коли ми з’ясували умови горіння, легко визначитися з іншим питанням — як припинитигоріння. Безумовно, слід зважати на зазначені умови, тільки діяти навпаки. Треба припинити доступповітря і створити температуру, нижчу за температуру займання.

Поміркуйте, як

під час гасіння пожеж припиняютьдоступ повітря істворюють температуру, нижчуза температурузаймання.

Горіння на службі людини.

Людина ознайомилася з горінням уперше в природних умовах. У ті далекі часи вона його і боялася, і чекала. Боялася,бо від блискавок виникали пожежі, а чекала, томущо багаття дарувало тепло і світло, дозволяло приготувати страви, відлякувало хижаків.

Минуло багато часу, перш ніж людина навчилася не лише підтримувати вогонь, а й освоїла його штучне добування. Тобто навчилася не залежати від природи, а самостійно здійснювати хімічнеявище горіння.

Нині це явище приносить людині велику користь. Завдяки горінню виробляють електроенергію, готують страви, освітлюють приміщення, обігрівають оселі, приводять у рух автомобілі, видобувають метали, виготовляють скло.

Повторюваність: взаємозв’язок явищ.

Явищам

властива повторюваність. День чергується з ніччю. Щороку повторюються пори року, після літа настає саме осінь, а не якась інша пора року (мал. 40).

У природі біологічні, фізичні та хімічні явища тісно пов’язані між собою. Вам відомо, що без хімічних явищ не відбуваються біологічні. Адже зречовин, якими живляться рослини і тварини, у їхтілах утворюються нові речовини, властиві їх організмам. Утворення в зелених рослинах органічнихречовин з неорганічних поєднує хімічне (поява нової речовини), біологічне (рослина росте) і фізичне(світлове) явища.

Ми не помилимося, якщо скажемо, що фізичні явища пов’язані з хімічними. Зв’язок фізичних і хімічних явищ взаємний.

Приклади зв’язку фізичних і хімічних явищ

• Молекули постійно рухаються.

• Щоб відбулося хімічне явище, речовини часто нагрівають, освітлюють, подрібнюють, стискують, розчиняють.

• Вибухи речовин супроводжуються звуковим явищем,а горіння — світловим і тепловим.

Скарбничка знань

Є така професія — пожежник. Це професія фізично дужих, рішучих та кмітливих чоловіків. Коли в охопленому полум’ям будинку перебувають люди, треба миттєво приймати правильне рішення, щоб їх урятувати. Тому цю професію обирають мужні, сильні духом люди.

Будьте захисниками природи

Легко багаття запалити, та важко загасити. І це справді так. Скільки лісів знищив безжальний вогонь, скільки тварин загинуло в ньому! Гинуть у вогні і люди.

Пожежі виникають переважно через недбалість людей. Не забувайте про це ніколи, будьте пильними й обачними зтаким хімічним явищем, як горіння. Пам’ятайте і виконуйтевідомі вам правила поведінки з вогнем.

Перевірка знань

1. Проведіть обговорення, як у творах митців відображеносезонні явища природи.

2. Яке хімічне явище називають горінням? Дайте його характеристику.

3. Назвіть умови, за яких відбувається горіння.

4. Як припинити горіння?

5. Чому горіння речовин відносять до хімічних явищ?

6. Поясніть значення горіння.

7. Складіть розповідь «Повторюваність явищ у природі»,використовуючи природничо-наукову довідкову літературу та інтернет-ресурси.

8. Обговоріть питання безпечного використання в побутіхімічного явища — горіння.

Тестові завдання до розділу І

1. Позначте природничу науку, яка вивчає будову івзаємодію організмів.

А географія В біологія

Б фізика Г хімія

2. Який прилад використовують для вивчення небесних тіл?

А телескоп В рулетку

Б компас Г мікроскоп

3. Установіть відповідність між характеристиками тілприроди і приладами для їх вимірювання.

1 масаА підзорна труба

2 лінійні розміриБ рулетка

В терези

4. До експерименту слід віднести:

А вивчення зоряного неба у телескоп Б спостереження за поведінкою птахів у природіВ спостереження за ростом рослин у спеціальностворених умовахГ визначення довжини пенала

5. Який метод вивчення природи допоможе учнямвизначити довжину листків верби?

А спостереження В експеримент

Б вимірювання Г моделювання

6. Школярі визначали, у якій воді — теплій чи холодній — краще розчиняється цукор. Якими методамививчення природи вони скористались?

А спостереження В експеримент

Б вимірювання Г моделювання

7. Виберіть речовину.

А повітря В золота обручка

Б стілець Г вуглекислий газ

8. У якому переліку більше тіл, ніж речовин?

А тополя,цукор, вода Б залізо, скляна ваза, сріблоВ магніт, кисень, скеля

Г кухонна сіль, вуглекислий газ, золота каблучка

9. Кисень належить до

А сумішей. В складних речовин.

Б простих речовин. Г органічних речовин.

10. Виберіть суміш.

А вода В молоко

Б залізо Г цукор

11. Укажіть характеристики, що стосуються води:

А проста речовина Б складна речовинаВ речовина, що зберігає формуГ суміш

12. Яку суміш можна розділити фільтруванням?

А суміш води і цукру Б суміш піску і кухонної соліВ суміш води і піскуГ суміш залізних ошурок і цукру

13. Укажіть прізвище видатного українського вченого-натураліста.

А Парацельс В Вернадський

Б Ломоносов Г Дарвін

14. Установіть відповідність між речовинами та їхнімивластивостями.

1 кисень А зберігає форму

2 залізо Б не зберігає форми

В заповнює весь наданий їй об’єм Г притягується магнітом

15. Укажіть зайві для молока і повітря характеристики.

А зберігають форму В мають різний колір

Б мають однаковий колір Г текучі

16. Укажіть фізичне явище.

А горіння дров В утворення іржі

Б танення льоду Г скисання молока

17. Укажіть хімічне явище.

А політ птаха В горіння свічки

Б утворення хвиль Г нагрівання води

18. До яких явищ належить спів соловейка?

А механічне В звукове

Б світлове Г магнітне

19. Установіть відповідність між явищами природи таїх прикладами.

1 хімічнеА котиться м’яч

2 фізичнеБ росте малюк

В іржавіє цвях

 

Немає коментарів:

Дописати коментар