четвер, 5 листопада 2020 р.

Клітинний транспорт речовин. Матеріал для учнів 10 класу.

 
Клітинні мембрани. Транспортування речовин через мембрани. Поверхневий апарат клітини, його функції


Рідинно-мозаїчна модель будови клітинних мембран

 

Функції клітинних мембран

  • Забезпечують зв'язок клітин між собою і навколишнім середовищем
  • Поділяють внутрішнє середовище клітини на відсіки - компартменти
  • На поверхні мембран розміщаються клітинні структури: рибосоми, ферменти, пігменти та ін.
  • У біологічних мембранах відбуваються процеси, пов'язані зі сприйняттям і передачею інформації, формуванням і передачею збудження, перетворенням енергії та ін.
Транспорт речовин крізь плазматичну мембрану
  Вид транспорту  Характеристика

Пасивний транспорт відбувається завдяки різниці концентрацій речовин з обох боків мембрани. Речо­вини проникають у клітину крізь певні ділянки або пори без затрат енергії

 
 

Активний транспорт речовин пов'язаний із затра­тами енергії. її джерелом можуть бути або енергія, яка вивільнюється при розщепленні молекул АТФ, або різниця концентрації іонів, що виникає з обох боків мембрани. Речовини переміщуються з участю рухомих білків-переносників або за рахунок зміни конфігурації внутрішніх білків

 

Здатність поглинати (ендоцитоз) чи виводити (екзоцитоз) назовні великі молекули або частинки,  які складаються з багатьох молекул. Різновидами ендо-цитозу є фагоцитоз та піноцитоз. Фагоцитоз - ак­тивне захоплення мікроскопічних твердих об'єктів. Піноцитоз - захоплення та поглинання клітиною рідин разом із розчиненими в них сполуками

 

Функції плазматичної мембрани (плазмалеми)

ФункціяХарактеристика
Обмежує цитоплазму, визна­чає розміри і форму клітиниМіцна та еластична
Ферментативна функціяУ мембрані розміщені деякі ферменти
Сигнальна функціяЗабезпечує подразливість: білки мембрани під дією подразників із навколишнього середовища можуть змінювати свою просторову структуру й таким чином передають сигнал у клітину
Транспортна функціяПереміщення речовин у клітину або з неї
Забезпечення міжклітинних контактівМембрани тваринних клітин здатні утворювати складки або ви­рости в місцях їхнього сполучення. Це забезпечує виключну міц­ність. Рослинні клітини з'єднуються між собою за допомогою міжклітинних канальців, заповнених цитоплазмою

 

 Будова надмембранного комплексу

Царство органічного світу
Надмембранний комплекс
РослиниКлітинна стінка, що складається з целюлози. Це каркас клітини.

Тварини

Зовнішній шар  - глікокалікс, дуже тонкий і еластичний, складається з полісахаридів і білків.
ГрибиКлітинна стінка, що складається з хітину, глікогену, білків.
Дроб'янкиТверда клітинна стінка, що складається з муреїну, фосфоліпідів, білків.

 

 

 

Перевір себе: знайди правильну відповідь:

 

Які сполуки входять до складу клітинних мембран:
Ліпіди, білки
Білки, вуглеводи
Ліпіди, білки, вуглеводи.

 

Основа будь-якої мембрани:
Подвійний шар білків
Подвійний шар вуглеводів
Подвійний шар фосфоліпідів

 

Модель будови клітинної мембрани:
Білкова
Рідинно – мозаїчна
Структурована

 

Транспортування рідини та розчинених речовин у клітину через мембрану:
Піноцитоз
Фагоцитоз
Екзоцитоз

 

Поглинання великих частинок  клітинною мембраною:
Піноцитоз
Фагоцитоз
Екзоцитоз

 

Процес  транспортування речовин через плазматичну мембрану завдяки градієнту концентрації:
Активне транспортування
Фагоцитоз
Дифузія

 

Поверхневий апарат клітини виконує функції:
Бар`єрну, транспортну
Транспортну, рецепторну, бар’єрну
Транспортну, рецепторну

 

Надмембранний комплекс тварин:
Клітинна стінка
Глікокалікс

 

Клітинна стінка рослин містить:
Целюлозу
Муреїн
Хітин

 

Клітинна стінка грибів містить:
Хітин
Целюлозу
Муреїн

Немає коментарів:

Дописати коментар