вівторок, 10 листопада 2020 р.

Транспорт речовин у тварин. Кровоносна система. Матеріали для учнів 10 класу.

 

                        Транспорт речовин у тваринТранспорт речовин здійснювався швидко й ефективно, до складу транспортної системи входять: а) рідина, у якій речовини розчиняються (гідролімфа в медуз, гемолімфа в членистоногих, кров у молюсків, хребетних); б) скоротливий орган, який забезпечує рух рідини по всьому тілу (серце або видозмінені кровоносні судини); в) кровоносні судини (артерії, вени, капіляри). Транспорт речовин відіграє важливу роль у життєдіяльності всього організму, тому що забезпечує обмін речовин та енергії в клітинах, регуляцію функцій за допомогою гормонів, терморегуляцію, захист організму, підтримку постійності внутрішнього середовища та ін.

тже, ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН - це сукупність процесів, що здійснюють в організмі перенесення різних сполук для забезпечення його життєдіяльності.

Яка загальна будова кровоносної системи та її типи у тварин?

КРОВОНОСНА СИСТЕМА - це сукупність утворів, що забезпечують транспорт речовин в організмі тварин. У губок, кишковопорожнинних, плоских червів, круглих червів кровоносної системи немає. Надходження поживних речовин і кисню до клітин відбувається шляхом дифузії. Уперше кровоносна система з’являється в кільча

стих червів. Вона в них замкнена, але серця немає, рух крові відбувається завдяки пульсації спинної та кільцевих судин. У всіх інших тварин центральним органом кровообігу є серце, яке разом із судинами утворює кровоносну систему. Судини, по яких кров рухається від серця, називаються артеріями. Вони переходять у капіляри - дрібні судини, у яких через стінки здійснюється обмін речовин із міжклітинною рідиною. Судини, по яких кров рухається до серця, називаються венами. Тварини можуть мати незамкнену або замкнену кровоносну систему.

Незамкнена кровоносна система - це система, судини якоі перериваються щілиноподібними просторами порожнини.

Таку систему мають черевоногі й двостулкові молюски, членистоногі.

Замкнена кровоносна система -

це система, у якій кров циркулює по неперервній сітці судин.

Така система характерна для кільчастих червів, головоногих молюсків та хребетних. У водних хребетних тварин (риб) вона має двокамерне серце й одне коло кровообігу. У тварин, які перейшли до наземного способу життя, серце три- або чотирикамерне й два кола кровообігу: мале (або легеневе) і велике.

Мале коло кровообігу - це рух венозної крові зі шлуночка через легені, де вона перетворюється в артеріальну, до лівого передсердя.

Велике коло кровообігу - це рух артеріальної крові зі шлуночка через тканини й органи, де вона перетворюється у венозну, до правого передсердя.

Повністю розділені кола кровообігу є лише у птахів і ссавців, завдяки наявності в них чотирикамерного серця.

Отже, кровоносна система у тварин побудована із серця й кровоносних судин і буває двох типів - незамкнена й замкнена.

Які функції крові в організмі тварин?


Немає коментарів:

Дописати коментар