вівторок, 8 вересня 2020 р.

Тканини, органи, системи органів. Матеріал для учнів 7 класу.


Тканини організму тварин

Епітеліальна тканина, або епітелій, майже не містить міжклітинної речовини і складається з шарів клітин, які щільно прилягають одна до одної. Саме тому з епітелію утворені покриви багатоклітинних тварин. Клітини зовнішнього епітеліального шару можуть виділяти слиз (як у червів, риб), щільну речовину хітин (як у раків, комах). До складу по­кривного епітелію можуть входити кілька шарів клітин, що омертвіли й ороговіли (як у змій, горобців, бегемотів, людини). Зрозуміло, що тка­нина з такими властивостями є надійним захистом організму.
Але з епітелію складаються не тільки покриви — з нього утворені внутрішні поверхні органів. Будова клітин таких епітеліальних тка­нин залежить від функції органа . Так, клітини епітелію порожнини носа багатьох ссавців, наприклад кота, собаки, людини, оснащені безліччю війок, що затримують пилинки, які разом із повіт­рям потрапляють до носа. Клітини епітелію, що ви­стилає внутрішню поверхню кишечнику, мають вирости — ворсинки. Вони збільшують площу, через яку відбувається транспорт поживних речовин до клітин.
М'язова тканина (мал.) забезпечує різні види рухів тварини, її клітини мають подовжену форму, вони здатні скорочуватися, зменшу­ючи довжину і потовщуючись. Ця робота вимагає великих витрат енергії, тому в клітинах м'язової тканини міститься багато мітохондрій.
Нервова тканина складається з нейронів — клітин із безліччю від­ростків (мал.). Завдяки нейронам організм може сприймати впливи навколишнього середовища і зміни власного стану й реагувати на них. Сигналом, який виникає в нейроні у відповідь на дію середовища, є слаб­кий електричний струм. Він розповсюджується ланцюгом нейронів, з'єднаних між собою відростками.
Мал. М’язова тканина                               Мал. Нервова тканина


Сполучна тканина. У багатьох видів тварин вона міститься під епіте­лієм, що покриває тіло. Разом із епітелієм ця тканина утворює шкіру і сполучає епітелій із м'язовою тканиною (мал. а). До сполучної тка­нини відносять і кров (мал. б). Зрозуміло, чому: кров сполучає між собою всі інші тканини, завдяки чому й відбувається обмін речовинами всередині організму. І хрящі, і зв'язки, і сухожилля утворені за допомогою сполучної тканини. З цієї тканини складаються і кістки (мал. в).
Мал. Сполучні тканини:
сполучна тканина шкіри (а), кров (б), кісткова тканина (в).

Отже, існує декілька видів сполучної тканини, що різняться між собою за функціями і за будовою. Усі вони мають спільну ознаку — у спо­лучних тканинах міститься багато міжклітинної речовини. ЇЇ склад обу­мовлений тією функцією, яку виконує тканина. Так, у кістковій тканині міжклітинна речовина тверда, адже ця тканина є основою опорної сис­теми тварин. Міжклітинна речовина сполучної тканини, яка входить до складу шкіри, містить певні органічні речовини, що додають їй еластич­ності й пружності. А ось міжклітинна речовина крові рідка — ця ткани­на має легко переміщуватися організмом.

Тканини у складі органів
Отже, в організмі тварини налічується чотири типи тканин: епітеліальна, м'язова, нервова та сполучна ткани­ни. Саме з такого «набору» тканин сформовані органи, що відповідають за виконання всіх функцій організму. Кожен із органів складається з тка­нин кількох типів.
Організми майже всіх багатоклітинних тварин мають складну бага­торівневу будову. «Одиницею» їх будови є клітини, що спеціалізуються. Групи спеціалізованих клітин входять до складу тканин. Сполучення тканин різних типів формують органи, з органів утворюються системи органів.

Хочеш засвоїти навчальну інформацію на високому рівні?
 Для цього:
1. Опрацюй структурований конспект з теми.
2. Виконавши ці тестові завдання, ти зможеш перевірити свої знання з теми «Тканини організму тварин».
1. Тканина, клітини якої щільно прилягають одна до одної, яка майже не містить міжклітинної речовини, це - :
б) сполучна;
в) епітеліальна;
г) нервова.
2. Нейтрони - клітини тканини:
б) сполучної;
в) епітеліальної;
г) нервової.
3. Здатність скорочуватись і розслаблюватись має тканина:
б) сполучна;
в) епітеліальна;
г) нервова.
4. Кістки, хрящі, кров утворені тканиною:
б) сполучною;
в) епітеліальною;
г) нервовою.
5. Стінки органів, що забезпечують рух рідин, складаються із типів тканин:
а) 4;
б) 3;
в) 2;
г) 1.
6. Вкажи послідовність рівнів організації тваринного організму, починаючи з найменшого:
а) орган - організм - клітини - тканини;
б) клітини - органи - тканини - організм;
в) клітини - тканини - органи - організм;
г) тканини - клітини - організм - органи.

Немає коментарів:

Дописати коментар