неділя, 13 вересня 2020 р.

Видатні вчені- натуралісти. Матеріал для учнів 5 класу.
ВИДАТНІ ВЧЕНІ-НАТУРАЛІСТИ.
Давньогрецький  вчений Феофраст (372-286 рр. до н.е.), учень Арістотеля
Йому належать перші спеціальні праці про рослини, його  називають «батьком ботаніки»
лікар Парсцельс
(1493— 1541 pp.)
Вважав, що жива і нежива природа має однаковий склад, успішно добирав речовини для лікування хворих, розвинув медицину
Голландський натураліст Антоні ван Левенгук (1632-1723)
 
У 1683 році уперше побачив живі клітини. Відкрив деякі одноклітинні організми (мікроскопічні водорості та тварини, одноклітинні мікроскопічні гриби – дріжджі) та окремі клітини багатоклітинних тварин.
Англійський фізик і натураліст Роберт Гук (1635 – 1703 рр.) 
1665 року сконструював мікроскоп і розглянув тонісінький зріз із корку, комірки на зрізі, що нагадували бджолині соти, назвав клітинами.
У 1665 році ввів термін клітина (хоч побачив не всю клітину, а лише її оболонку, але сам термін зберігся і донині), опублікував малюнок клітини в книзі "Мікрографія".
Карл Лінней
(1707-1778)
Розподілив живі істоти на групи, описав кілька тисяч видів рослин і тварин.
Його називають «королем ботаніки» за енциклопедичні знання, закладення основ сучасної систематики рослин і запровадження у ботаніку бінарної номенклатури (подвійних назв для видів рослин).
Михайло Ломоносов
(1711-1765)
Здійснив численні дослідження в хімії, фізиці, астрономії, відкрив закон збереження маси;  дійшов висновку, що причиною мінливості рослин і тварин  є зміни на Землі
англійський натураліст Джозеф Прістлі
(1733 - 1804)
Відкрив фотосинтез, експериментально встановив, що рослини виділяють кисень — «газ життя»
Чеський дослідник Ян Пуркіньє (1787-1869)
У 1825 році відкрив центральну структуру клітини – ядро - у клітинах рослин.
Англійський дослідник Роберт Броун (1773-1858)
 
У 1831 році відкрив центральну структуру клітини – ядро - у клітинах тварин.
Англійський учений-натураліст Чарльз Дарвін (1809—1882)
Дослідник походження видів живих організмів на Землі, написав працю «Походження видів шляхом природного добору»
Німецький ботанік Матіас Шлейден (1804-1881)
У 1839 році сформулював перші положення клітинної теорії:
1. усі організми складаються з клітин;
2. клітина є одиницею будови й розвитку всіх організмів;
3. клітини як одноклітинних, так і багатоклітинних організмів загалом подібні за планом будови та основними процесами життєдіяльності;
4. поява нових клітин є наслідком розмноження материнської клітини.
Німецький зоолог Теодор Шванн (1810-1882)
 
Став першим впроваджувачем клітинної теорії, тому його теж вважають творцем клітинної теорії
Німецький вчений Рудольф Вірхов (1821-1902)
 
Уперше встановив, що клітини здатні розмножуватись: нові клітини з'являються завдяки розмноженню материнської. У 1838 році обґрунтував положення - клітина утворюється тільки від клітини.
Російський вчений Д.Й.Івановський (1864 - 1920)
Першим відкрив віруси.
Володимир Вернадський (1865-1945)
Досліджував склад земної поверхні, обґрунтував вирішальну роль живих істот в існуванні нашої планети, створив вчення про біосферу — особливу оболонку Землі, в якій поширене життя, написав працю «Біосфера»

Немає коментарів:

Дописати коментар