вівторок, 15 вересня 2020 р.

Характеристика тіл. Матеріал для учнів 5 класу.


Тіла навколо нас. Характеристики тіла

У науці звичне для нас слово «тіло» має інше значення. Тілом учені називають усе живе і неживе, що створено природою чи зробила людина. Птах і рослина, маленька комаха і великий слон, кожен з нас, камінь, хмари на небі, річка - усе це приклади природних тіл. Рукотворними тілами є автомобіль, праска, пенал, комп’ютер (мал. 11).
Як бачиш, тіла дуже різноманітні. Насамперед вони мають різну форму. Форма тіла - це його зовнішні обриси. У м’яча форма куляста, у лінійки - прямокутна. Є тіла правильної і неправильної форми. Тіла правильної форми характеризуються довжиною, шириною і висотою, наприклад цеглина чи підручник. А на малюнку 12 зображено тіла неправильної форми.
Тіла розрізняють також за розмірами, об'ємом, масою. Усе це характеристики тіл, які можна виміряти.
• Як виміряти лінійні розміри тіла
Щоб виміряти довжину, висоту чи ширину тіла (його лінійні розміри), використовують лінійки, косинці, рулет-
ки. Процес вимірювання лінійних розмірів тіла - це порівняння їх з довжиною еталона. Еталоном довжини є метр (мал. 13). Саме за цим еталоном і виготовлено косинці й лінійки, якими ти користуєшся на уроках.
Основною одиницею вимірювання довжини є метр (м). Застосовують також й інші одиниці вимірювання, більші або менші за метр, наприклад кілометр (км), сантиметр (см), міліметр (мм). Тобі вже відомо, що 1 км = 1000 м, 1 м = 100 см, а 1 см = 10 мм.
• Як виміряти об’єм тіла
Кожне тіло має об'єм. Це розміри будь-якого тіла в довжину, ширину й висоту, виміряні в кубічних одиницях. Тобто об’єм тіла вимірюють у метрах кубічних (м3), або літрах (л), а також у сантиметрах кубічних (см3), або мілілітрах (мл). Отже, 1 м3 = 1000 л, 1 л = 1000 мл, або 1000 см3.
Об’єм тіла прямокутної або правильної форми, наприклад картонної коробки, визначають так:
1) спочатку вимірюють довжину, ширину й висоту тіла;
2) потім перемножують значення одержаних вимірів.
Об’єм тіла неправильної форми (наприклад, картоплини) можна визначити за об’ємом витісненої ним води (мал. 14). Зрозуміти це тобі допоможе такий дослід. У мірний стакан
наллємо 500 мл води й обережно зануримо картоплину середніх розмірів. На малюнку 14 видно, що вода в стакані піднялася до поділки 620 мл. Обчислимо різницю об’ємів: 620 мл - 500 мл = 120 мл. Знайдена різниця і є об’ємом картоплини. Оскільки 1 мл дорівнює 1 см3, то об’єм картоплини становить 120 см3.
• Як виміряти масу тіла
Ти вже знаєш, що для вимірювання маси тіла використовують різноманітні терези. Процес зважування на терезах - це порівняння маси тіла з масою еталона. Еталоном маси є кілограм. Тож одиниця вимірювання маси - кілограм (кг). Також масу вимірюють тоннами (т) і грамами (г); 1 т = 1000 кг; 1 кг = 1000 г.
Отже, хоч би яким тіло було - великим чи малим, важким чи легким, - його можна виміряти і порівняти з іншими тілами за формою, розмірами, об’ємом, масою.
Тіла - усе живе й неживе, що створила природа і людина.
Основними характеристиками тіл є лінійні розміри (довжина, ширина, висота), форма, об’єм, маса.
Виміряти - означає порівняти з еталоном.
Кожна характеристика тіла має певні одиниці вимірювання.

Немає коментарів:

Дописати коментар