неділя, 6 вересня 2020 р.

Біологія - наука про живу природу. Матеріал для учнів 6 класу.
Біологія - наука про живу природу

Пригадайте з курсу природознавства, що таке жива і нежива природа.
Які групи живих істот населяють нашу планету?
Ми живемо на планеті Земля, яка, за підрахунками вчених, виникла близько 4,5 млрд років тому. Земля — єдина планета, з усіх відомих на сьогодні людям, на якій існує життя.
Що вивчає біологія? Нашу планету населяють різноманітні живі істоти. Одні з них добре помітні, інші мають такі дрібні розміри, що побачити їх без збільшувальних приладів неможливо (пригадайте, які ви знаєте збільшувальні прилади). Організми можна зустріти скрізь: у морях і в невеликих калюжах, на ґрунті і в самому ґрунті, на поверхні і всередині інших живих істот тощо. Усе живе, що населяє Землю, вивчає наука біологія (від грец. біос - життя і логос — вчення). Учені-біологи з’ясовують особливості будови різних організмів, як вони живляться, ростуть, розмножуються, розселяються, які умови проживання їм необхідні. І, звичайно, вчених найбільше цікавлять властивості організмів, які корисні або шкідливі для людини.
Отже, біологія - це наука, що вивчає життя в усіх його проявах.
Які біологічні науки вивчають організми і які є зв’язки між ними? Кожну з груп організмів вивчає окрема біологічна наука (мал. 1). Будову організмів вивчають морфологія та анатомія. Процеси життєдіяльності - фізіологія. Існує й багато інших біологічних наук, з якими ви ознайомитеся під час навчання.

Історія розвитку біологи. Біологія — одна з найдавніших наук про природу, яка бере свій початок із часів Давньої Греції (мал. 2). Учені замислювалися над процесами, що відбувалися в природі, досліджували їх, робили наукові відкриття. Назву «біологія» запропонували в 1802 році французький учений Жан-Батист Ламарк і німецький - Готфрід Рейнхольд Тревіранус (мал. 3). І досі в біології щоденно відбуваються нові відкриття.


Виконати завдання 

Немає коментарів:

Дописати коментар