четвер, 1 лютого 2018 р.

Немембранні органели. Матеріал для учнів 10 класу.                                        
                                   

               Цитоплазма, цитоскелет та немембранні органели


Цитоплазма являє собою основний вміст клітин. До її складу входять цитозоль, цитоскелет, органели і включення.
Цитозоль є напіврідкою субстанцією, щільність якої може змінюватися в досить широких межах. Він забезпечує взаємозв’язок усіх компонентів клітини. Крім того, у ньому відбуваються важливі біохімічні реакції.
Органелами називають структури у складі клітин живих організмів, які мають характерну будову й виконують певні функції. Більшість із них існує в клітинах постійно, а деякі органели можуть на певний час зникати, а потім знову утворюватися. Органели поділяють на дві великі групи — мембранні й немембранні (мал. 11.1). Мембранні органели відокремлені від інших частин клітини плазматичними мембранами, які їх вкривають.Немембранні органели
Немембранні органели не мають у своїй структурі плазматичних мембран. Їхня форма та будова дуже різноманітні.
Немембранні органели
Органела
Особливості будови
Функції
Цитоскелет
Це система мікрониток і мікротрубочок, утворених спеціальними білками. Значна частина цитоскелета утворена мікротрубочками з білка тубуліну й мікронитками з білка актину
Мікронитки й мікро-трубочки утворюють каркас клітини й забезпечують підтримання її форми. За допомогою цито-скелета здійснюється транспорт речовин і переміщення органел усередині клітини
Клітинний центр
Складається з комплексу білкових субодиниць. Може містити центріолі. Центріолі мають форму порожнього циліндра завдовжки 0,3-0,5 мкм і діаметром 0,15 мкм
Клітинний центр відіграє важливу роль у поділі клітин тварин та деяких рослин
Рибосоми
Мають складну форму і складаються з двох частин (субодиниць) — великої та малої. Ці субодиниці можуть розпадатися й об'єднуватися знову. До складу субоди-ниць входять молекули РНК і білків. У цитоплазмі еукаріотичних клітин розташовані рибосоми еукаріотичного типу, а в мітохондріях, пластидах і цитоплазмі прока-ріотичних клітин — рибосоми прокаріотичного типу. Ці типи рибосом відрізняються за деякими РНК і білками, які входять до їхнього складу
Синтезують білки з амінокислот
Органела
Особливості будови
Функції
Бактеріальні джгутики
Наявні в клітинах про-каріотичних організмів. Вони являють собою просту нитку, утворену з молекул білка. Вона закріплена на поверхні клітини спеціальним складним білковим комплексом, який забезпечує її обертання
Забезпечують рух про-каріотичних клітин
Джгутики й війки еукаріотичних клітин
Наявні в клітинах еука-ріотичних організмів. Являють собою порожнисті трубочки, вздовж внутрішньої поверхні яких розташовано дев'ять пар мікротру-бочок. І ще дві мікро-трубочки є в середній частині. Ззовні вкриті цитоплазматичною мембраною
Забезпечують рух еукаріотичних клітин
Внутрішньоклітинні рухи
Між різними частинами клітини завжди існує обмін речовинами, які там утворюються, й органели клітин досить часто потрібно переміщувати в інші частини клітини. Наприклад, щоб хлоропласти краще освітлювалися променями сонця. Це забезпечують два механізми внутрішньоклітинних рухів. Перший здійснюється за рахунок змін щільності цитозолю й перетікання більш рідкої речовини в потрібне місце. Другий відбувається шляхом перетягування органел або пухирців з потрібними речовинами вздовж мікротрубочок спеціальними білками.
Війки і джгутики. Забезпечення руху клітин
Джгутики й війки еукаріотичних клітин мають набагато складнішу будову, ніж джгутики бактерій. Рух війок та джгутиків забезпечується за рахунок взаємодії їх внутрішніх структур. Війки та джгутики можуть мати різний характер руху (мал. 11.2). Траєкторія руху цих структур у різних організмів може бути, наприклад, маятникоподібною, крюкоподібною, лійкоподібною або хвилеподібною. Під час руху їхня довжина не змінюється, а сам рух забезпечується за рахунок їхнього вигину (подібно до биття батога).
Еукаріотичні рибосоми містять чотири типи РНК і близько ста білків.
Прокаріотичні — три типи РНК і кількість білків, меншу, ніж в еукаріотичних рибосом.
Джгутики або війки є органелами, які трапляються у більшості еукаріотичних клітин. Але існують еукаріоти, для яких такі органели не є властивими. Так, червоні водорості, які є однією з найбільших і найдавніших груп водоростей, не мають джгутиків або війок на жодній зі стадій свого життєвого циклу.
Кількість джгутиків у різних видів бактерій може бути різною. Так, холерний вібріон має лише один джгутик, а у кишкової палички вони розташовані по всій поверхні клітини.
Цитоплазма становить основу всіх клітин. Її складовими є цитозоль, органели і клітинні включення. Ци-тозоль — це напіврідка речовина, яка заповнює клітину й може змінювати свою в’язкість. У цитозолі розташовані мембранні й немембранні органели. Немембранними органелами є цитоскелет, рибосоми, війки та джгутики. Вони забезпечують синтез білка, рух структур усередині клітини, а також самих клітин.
ПереВірте сВої знання
1. Які компоненти входять до складу цитоплазми? 2. Що таке органели? 3. Які існують немембранні органели й чим вони відрізняються від мембранних органел? 4. Які органели забезпечують синтез білків? 5. Навіщо клітинам потрібен цитоскелет? 6. Яка органела відіграє важливу роль у поділі тваринних клітин? 7. Порівняйте джгутики прокаріотичних та еукаріотичних клітин. 8. Поясніть, якими способами можуть здійснюватися внутрішньоклітинні рухи. 9*. Навіщо клітинам потрібні джгутики й війки? Поясніть на конкретних прикладах.

Немає коментарів:

Дописати коментар