четвер, 8 лютого 2018 р.

Дигібридне схрещування. Матеріал для учнів 9 класу.

ДИГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ


Дигібридне схрещування — схрещування, за якого батьківський організм відрізняється двома парами альтернативних ознак. Завдяки йому вдалося встановити, як успадкування однієї ознаки впливає на характер успадкування іншої. У досліді Мендель вивчав характер успадкування забарвлення і форми насіння гороху. Вихідні батьківські особини були гомозиготними за двома парами ознак.
Схема схрещування:

Закон одноманітності І покоління підтверджується.
Схрещування гібридів:


Закон незалежного успадкування ознак (3-й закон Менделя). При схрещуванні гібридів, які відрізняються за двома парами ознак, у II поколінні успадкування за кожною парою відбувається незалежно від інших пар ознак. У результаті утворюються 4 фенотипові групи у співвідношенні 9:3:3:1, причому з’являються групи з новими поєднаннями ознак.
Закон незалежного успадкування ознак можна пояснити незалежним розходженням негомологічних хромосом під час мейозу. У кожної особини беруться до уваги тільки дві пари хромосом. Ознаки забарвлення і форми насінин знаходяться в негомологічних хромосомах. У гомозиготних особин утвориться тільки один тип гамет АВ і аb. Диплоїдний набір відновлюється в гібридної особини — АаВb, тобто вона є дигетерозиготною за двома неалельними генами.
Гібридні особини утворюють чотири типи гамет за формулою 2=4 (де ступінь 2 відповідає 2 парам ознак — 2 парам хромосом). Утворяться такі гамети: АВ, Аb, аВ, ав. Злиття попарно 4 типів гамет кожною особиною дає 16 варіантів, поданих у таблиці. За фенотипом виділяються 4 групи особин, причому дві з них (3:3) мають нову комбінацію ознак.
Виконати завдання

Виконати завдання


Немає коментарів:

Дописати коментар