субота, 10 лютого 2018 р.

Розв'язування задач на дигібридне схрещування. Матеріал для 9 класу.

 


                                   Розв'язування задач на дигібридне схрещування
Задача 1. Нормальний зріст у вівса домінує над гігантизмом, а рання стиглість – над пізньою стиглістю. Гени обох ознак перебувають у різних парах хромосом. Які ознаки матимуть гібриди від схрещування гомозиготних рослин пізньостиглого вівса нормального зросту з гігантським ранньостиглим?
Запишемо коротку умову задачі:
А – ген нормального зросту.
а – ген гігантизму.
В – ген, визначаючий ранню стиглість.
в – ген, визначаючий пізню стиглість.
ААвв – гомозиготна рослина пізньостиглого вівса нормального зросту.
ааВВ або ааВв – гігантська ранньостигла рослина.
Розв’язання:
Задачі на дигібридне схрещування краще розв’язувати за допомогою решітки Пеннета. Так як генотип гігантських ранньостиглих рослин може бути ааВВ або ааВв, то варіантів буде два.
Варіант І.
Розв’яжемо за допомогою схеми:
Р: ♀ААвв х ♂ааВВ
Г: Ав Ав Ав Ав аВ аВ аВ аВ
всі однакові всі однакові
F1:
♀ ♂ Ав  
аВ АаВв  
При такому схрещуванні всі гібриди будуть ранньостиглими, нормального зросту.
Варіант ІІ
Розв’яжемо за допомогою схеми:
Р: ♀ААвв х ♂ааВв
Г: всі Ав два типи: аВ та ав
F1:
♀ ♂ Ав  
аВ АаВв  
ав Аавв  
Відповідь: При такому схрещуванні 50% нащадків будуть ранньостиглими, нормального зросту, а 50% - пізньостиглими, нормального зросту.
Задача 2. Плоди томатів бувають червоні й жовті, гладенькі й пухнасті. Ген червоного кольору домінантний, ген пухнастості рецесивний. Обидві пари перебувають у різних хромосомах. Які нащадки очікуються від схрещування гетерозиготних томатів із червоними гладенькими плодами з особиною, гомозиготною за обома рецесивними ознаками?
Запишемо коротку умову задачі:
А – ген, який визначає червоний колір томатів.
а – ген, який визначає жовтий колір томатів.
В – ген, що визначає гладенькі плоди.
в – ген. що визначає пухнасті плоди.
Р: АаВв – гетерозиготні томати, червоні, гладенькі.
аавв – гомозиготні томати за рецесивними ознаками, жовті, пухнасті.
Розв’яжемо за допомогою схеми:
Р: ♀АаВв х ♂аавв
Г: АВ Ав аВ ав всі ав
F1:
♀ ♂ АВ Ав аВ ав
ав АаВв Аавв ааВв аавв
         
Відповідь: Відбулося розщеплення 1:1:1:1, тобто 25% нащадків Аа Вв будуть мати червоні гладенькі плоди, 25% - червоні пухнасті; 25% - жовті гладенькі; 25% жовті пухнасті.
Задача 3. Чорна масть великої рогатої худоби домінує над рудою, а білоголовість – над суцільним забарвленням голови.
Яких нащадків можна одержати від схрещування гетерозиготного чорного бика, котрий має суцільне забарвлення голови, з рудою білоголовою коровою,якщо вона гетерозиготна за білоголовістю? Гени обох ознак перебувають у різних хромосомах.
Запишемо коротку умову задачі:
А – ген, який визначає чорну масть великої рогатої худоби.
а – ген, який визначає руде забарвлення.
В – ген, що визначає білоголовість.
в – ген, що визначає суцільне забарвлення голови.
Р: ♂ - Аавв – гетерозиготний чорний бик із суцільним забарвленням голови.
♀ - ааВв – руда білоголова корова, гетерозиготна за білоголовістю.
Розв’яжемо за допомогою схеми:
Р: ♀ааВв х ♂Аавв
Г: аВ ав Ав ав
♀ ♂ аВ ав
Ав АаВв Аавв
ав ааВв аавв
     
Відповідь: У нащадків відбулося розщеплення 1:1:1:1 тобто 25% АаВв – чорні білоголові; 25% Аавв – чорні із суцільним забарвленням голови; 25% ааВв – руді білоголові; 25% руді із суцільним забарвленням голови.
Задача 4. У великої рогатої худоби ген шутості (безрогості) домінує над геном рогатості, а ген чорного кольору – над червоним. Обидві пари генів не зчеплені, тобто перебувають у різних парах хромосом.
У господарстві від 1000 рогатих рудих корів отримано 984 телят. Із них рудих – 472, шутих – 483, рогатих – 501. Визначте генотипи батьків і відсоток чорних телят.
Запишемо коротку умову задачі:
А – ген шутості.
а – ген рога тості.
В – ген чорного забарвлення.
в – ген рудого забарвлення.
Р: ♀ - аавв – рогаті руді корови
♂ - ?
F1 _ _ вв – руді телята.
А _ _ _ - шуті телята.
аа _ _ - рогаті телята.
Визначити: генотипи батьків і відсоток чорних телят.
Розв’язання:
Генотип рогатих рудих корів можемо визначити зразу – це рецесивні гомозиготи за обома ознаками аавв. Генотип бика будемо визначати за генотипом телят. Так як серед телят є руді телята, то у бика повинен бути ген рудого забарвлення в. В умові сказано, що телята були також чорні (треба визначити їх відсоток), це означає, що в бика також повинен бути ген, який визначає чорне забарвлення В. Тобто за геном забарвлення бик гетерозигота Вв. В умові також сказано, що телята були шуті та рогаті, тобто бик буде гетерозиготою за цією ознакою також – Аа. Генотип бика за цими ознаками буде АаВв.
Проведемо схрещування:
Розв’яжемо за допомогою схеми:
Р: ♀аавв х ♂АаВв
Г: всі ав АВ Ав аВ ав
F1:
♀ ♂ ав    
АВ АаВв  
Ав Аавв  
аВ ааВв  
ав аавв  
Відповідь: чорних телят 50%.
Задача 5. У собак чорний колір шерсті домінує над кавовим, а коротка шерсть – над довгою. Обидві пари генів перебувають у різних хромосомах.
Мисливець купив собаку чорного кольору з короткою шерстю й хоче бути певним,що він не несе генів кавового кольору й довгої шерсті. Якого партнера за фенотипом і генотипом треба дібрати для схрещування, щоб перевірити генотип купленого собаки?
Запишемо коротку умову задачі:
А – ген чорного кольору шерсті.
а – ген карого кольору шерсті.
В – ген короткої шерсті.
в – ген довгої шерсті.
Р: ♀ А_В_ - чорна з короткою шерстю.
Розв’язання:
Треба визначити генотип та фенотип ♂, щоб перевірити генотип купленої собаки. Щоб перевірити генотип собаки ♀ А_В_, та довести, що вона не несе генів карого кольору шерсті( а ) та гену довгої шерсті( в ), треба вибрати ♂ гомозиготного за цими ознаками аавв – карого кольору з довгою шерстю. Якщо самка буде гетерозиготою АаВв, то в нащадків буде спостерігатися явище розщеплення ознак, якщо самка – гомозигота і не несе генів карого кольору та довгої шерсті ААВВ, то в нащадків буде спостерігатися одноманітність першого покоління.
Задача 6. Батько хворіє на мігрень (домінантна ознака), а мати здорова. У батька нормальний слух, у матері – також, але вона має рецесивну алель глухоти. Яка ймовірність народження у них здорової дитини, якщо батько гетерозиготний за обома генами:
Запишемо коротку умову задачі:
А – ген мігрені.
а – ген нормального стану.
В – ген нормального слуху.
в – ген глухоти.
Р: ♀ - аавв – здорова, гетерозиготна за геном глухоти.
♂ - АаВв – здоровий, гетерозигота за обома генами.
Розв’яжемо за допомогою схеми:
Р: ♀ ааВв х ♂АаВв
Г: аВ ав АВ Ав аВ ав
F1:
♀ ♂ аВ ав
АВ АаВВ АаВв
Ав АаВв Аавв
аВ ааВВ ааВв
ав ааВв аавв
     
1: АаВВ – мігрень, нормальний слух.
2: АаВв – мігрень, нормальний слух.
1: аавв – мігрень, глухота.
1: ааВВ – здоровий, нормальний слух.
2: ааВв – здоровий, нормальний слух.
1: аавв – здоровий, глухота.
Відповідь: Відношення здорових дітей до хворих 3:5, тобто ймовірність народження здорової дитини 37,5%.
Задача 7. Від шлюбу чоловіка і жінки, фенотипи яких невідомі, народилися: чорноволосий кароокий хлопчик, чорноволосий блакитноокий, світловолосий блакитноокий та світловолосий кароокий (темне волосся і карі очі – домінантні ознаки). Визначити фенотипи і генотипи батьків.
Запишемо коротку умову задачі:
А – ген темного волосся.
а – ген світлого волосся.
В – ген карих очей.
в – ген блакитних очей.
F1: А_В_ - чорноволосий кароокий.
А_вв – чорноволосий блакитноокий.
аавв – світловолосий блакитноокий.
ааВ_ - світловолосий кароокий.
Р: ♀ - ?
♂ - ?
Розв’язання:
Так як у двох дітей блакитні очі (вв), то у обох батьків повинен бути рецесивний ген ), так як у двох дітей карі очі, то у одного з батьків повинен бути домінантний ген (В). Виходячи з цього, можна визначити що за кольором очей один із батьків (батько або мати) – гетерозигота (Вв), а інший – рецесивна гомозигота (вв). Так як у двох дітей світле волосся, то у обох батьків повинен бути рецесивний ген (а), а так як у двох дітей темне волосся, то у одного з батьків повинна бути домінантна алель гена (А). Тобто один з батьків буде гетерозиготою за кольором волосся (Аа), а інший – рецесивною гомозиготою (аа).
Один з батьків АаВв, інший аавв.
Розв’яжемо за допомогою схеми:
Р: АаВв х аавв
Г: АВ Ав аВ ав ав
F1:
    АВ Ав аВ ав
ав АаВв Аавв ааВв аавв
         
АаВв – темноволосий кароокий.
Аавв – темноволосий блакитноокий.
ааВв – світловолосий кароокий.
аавв – світловолосий блакитноокий.
Відповідь: один з батьків (батько або мати) був по генотипу гетерозиготою за обома ознаками (АаВв), по фенотипу карооким, а інший, за генотипом – рецесивною гомозиготою аавв, за фенотипом – світловолосим блакитнооким.

Немає коментарів:

Дописати коментар