понеділок, 12 лютого 2018 р.

Закон В.І.Вернадського.Матеріал для учнів 11 класу.

Закон біосферної ролі розуму (другий закон В.І.Вернадського)

1. У процесі розвитку людського суспільства закономірно поглиблювався і підсилювався вплив людини на екосистеми та біосферу в цілому.Розчищались ліси під поля,осушувались болота, зрошувались землі.
2. З розвитком промисловості та інтенсифікації сільського господарства вплив людини на біосферу зріс.Часто цей вплив супроводжується погіршенням екологічної ситуації у зв'язку із забрудненням природного середовища промисловими відходами і хижацьким використанням природних багатств.
3.Погіршення екологічної ситуації призводить до деградації екосистем: знижується  їх біологічна продуктивність, зникають рідкісні біологічні види. Це спричинює порушення крихкої структури біосфери з негативними наслідками для людини й природи.
4.Для збереження та розвитку цивілізації необхідно перевенсти біосферу в якісно новий стан - ноосферу, тобто сферу розумової діяльності людини. Цьому будуть с прияти такі заходи:
- розумнол організована система охорони природи та відновлення біологічних ресурсів;.
- раціональне ведення й природоохоронне  ругулювання усіх галузей господарства;
- застосування у промисловості безвідходних технологій тощо.
Формування ноосфери- об'єктивний закон розвитку природи та суспільства, однак у його реалізації дуже важливу роль відіграє суб'єктивний чинник.

Немає коментарів:

Дописати коментар