неділя, 17 вересня 2017 р.

Властивості білків. Розв'язування вправ з біології. Матеріал для учнів 9 класу.

  


                              Функції білків


Структурна
Приклади білків: колаген, кератин, еластин, муко-протеїни.
Є компонентами опорних структур і покривів організмів. Вони входять до складу тканин внутрішнього середовища тварин. Беруть участь в утворенні скелета, зв'язок, шкіри, пір'я, шерсті та інших структур.


Каталітична
Приклади білків: трипсин, пероксидаза, алкогольде-гідрогеназа.
Білки-ферменти є каталізаторами (прискорювачами) реакцій у клітинах. Саме вони забезпечують життєдіяльність організму.


Регуляторна
Приклади білків: інсулін, глюкагон.
Гормони білкової природи є важливими регуляторами процесів обміну речовин у організмі.


Сигнальна
Приклади білків: рецепторні білки мембран. Білки є основними рецепторними молекулами, розташованими на мембранах клітин. Вони сприймають інформацію із середовища та передають її до клітин.

Транспортна
Приклади білків: гемоглобін, гемоціанін, альбумін.
Забезпечують в організмі транспорт кисню, жирних кислот, ліпідів та інших сполук. У клітинах білки відповідають за транспорт (переміщення) багатьох речовин крізь клітинні мембрани.


Захисна
Приклади білків: антитіла, фібриноген, тромбін. Є найважливішим компонентом імунної системи. Вони утворюють комплекси з чужими білками, знешкоджуючи їх. Також білки беруть участь у процесі зсідання крові.


Рухова
Приклади білків: актин, міозин. Скоротливі білки забезпечують скорочення м'язів.Запасаюча
Приклади білків: яєчний альбумін, казеїн. Білки беруть участь у створенні в організмі запасу речовин, які необхідні для забезпечення подальшої життєдіяльності.


Токсична
Приклади білків: зміїна отрута, дифтерійний токсин. Залежно від способу життя організму, який їх виробляє, білки-токсини можуть бути як засобом захисту, так і засобом нападу.


Приклад розв’язування задач для визначення будови білків.

Для розв’язування цього типу задач необхідно знати лінійні розміри амінокислот і їх середньої молекулярної маси.
lлінійні розміри амінокислоти.
lамінокислоти – 0,35 нм 1нм = 10-6 мм.
М – молекулярна маса
М середня 1 амінокислоти = 110 дальтон, 1 дальтон = в.а.о.
Задача 1. Молекулярна маса каталази 224000 дальтон. Скільки амінокислотних ланок у цій молекулі?
Дано:
М(каталази)=224000 дальтон Розв’язання:
М(сер.а-т)=110 дальтон n=М(білку)(сер.а-т)
n(амінокислотних ланок) - ? n=224000 дальтон/110 дальтон = 2036
Відповідь. У цій молекулі 2036 амінокислотних ланок
Задача 2. Молекулярна маса пепсину 35500 дальтон. Яка довжина первинної структури цього білка?
Дано: Розв’язання:
М(пепсину)=35500 дальтон 1. Визначаємо кількість амінокислотних ланок
М(сер.а-т)=110 дальтон n = 35500 дальтон/110 дальтон = 323 ланок.
lа=0,35нм 2. Визначаємо довжину первинної структури
l(первинної структури білка пепсину) - ? білка.
l=n * lа, де n – кількість амінокислот
l=328*0,35 нм = 113,05 нм.
Відповідь. Довжина первинної структури цього білка становить 113,05 нм.

Немає коментарів:

Дописати коментар