четвер, 21 вересня 2017 р.

Повторюємо.Тема "Розмноження та індивідуальний розвиток.Матеріал для учнів 11 класу.
 • Контроль знань з теми
  «Індивідуальний розвиток організмів»  ( 11 клас)

  І рівень
  1.У покритонасінних після запліднення плоїдність ендосперму становить: А_1n;   Б_ 2n;   В_3n; Г_4n.
  2.Виберіть правильну послідовність стадій розвитку після запліднення яйцеклітини:
  А_зигота — морула — бластула — гаструла;  Б_ зигота — бластула — гаструла — морула;
  В_морула — зигота — гаструла — бластула;  Г_гаструла — морула — бластула — зигота.
  3.Яка з названих тварин має лише два зародкові шари?
  А_Гідра зелена;  Б_ Планарія молочно-біла;  В_Муха хатня;   Г_Людина розумна.
  4. Який процес НЕ є характерним для стадії органогенезу?
  А_ Апоптоз (програмована клітинна смерть); Б_ диференціація клітин;В_мітотичний поділ клітин;  Г_мейоз.
  5.Як називається період індивідуального розвитку від утворення зиготи до народження (або виходу з яйцевих оболонок)?
  А_Ембріональний;   Б _ пубертатний;    В_постнатальний;    Г_плідний
  6.Яку роль відіграє личинка в житті коралових поліпів, двостулкових молюсків?
  А_ підсилює внутрішньовидову конкуренцію  Б_ забезпечує розселення
  В_ прискорює розвиток   Г _сприяє формуванню тканин та органів дорослої особини

  ІІ рівень

  1..Виберіть варіант відповіді, що містить пропущені слова у наведеному тексті.
  «У 1898 році С. Г. Навашин відкрив явище (1). Воно властиве усім (2). При цьому ядра двох (3), що доставляються в зародковий мішок за допомогою пилкової трубки, зливаються: одного — з ядром (4), другого — з полярними ядрами або вторинним ядром зародкового мішка. В результаті із заплідненої (4) розвивається (5), а із заплідненої центральної клітини — ендосперм».
  А_1 — гаметогенезу, 2 — вищим рослинам, 3 — яйцеклітин, 4 — маточки, 5 —гаметофіт;
  Б _ 1 — подвійного запліднення, 2 — квітковим рослинам, 3 — сперміїв, 4 — яйцеклітини,
   5 — зародок;
  В_1 — подвійного запліднення, 2 — однодольним, 3 — сперматозоїдів, 4 —зав’язі, 5 — спорангій;
  Г_1 — потрійного запліднення, 2 — голонасінним та покритонасінним, 3 — сперматоцитів,
  4 — яйцеклітини, 5 — екзосперм.
  2. У чому полягає біологічний сенс чергування поколінь у комах з повним перетворенням, при якому личинки відрізняються від дорослих особин за виглядом та способом життя?
  А_Це допомагає уникнути конкуренції між дорослими особинами та личинками за ресурси.
  Б_ Це необхідно для більш ефективного розмноження.
  В_Різниця між дорослими особинами та личинками не відіграє жодної ролі і є лише наслідком історичного розвитку цих видів.
  Г_Дорослі особини, у разі необхідності, можуть живитися личинками свого ж виду, що підтримує чисельність популяції у разі нестачі ресурсів.
  3.На малюнку зображені початкові стадії розвитку ланцетника. Установіть відповідність між позначеннями та стадіями розвитку:
     А_зигота;
    Б _ органогенез;
    В_бластула;
    Г_морула;
   Д _ бластомери;
   E _ гаструла.
  4. Зі списку виберіть організми, яким властивий:
  А_прямий розвиток;                        1 Людина розумна;
  Б_ непрямий розвиток.                    2 Муха хатня;
                                                             3 Горобець міський;
                                                             4 Ящірка зелена;
                                                             5 Ропуха очеретяна;
                                                             6 Гадюка степова;
                                                             7 Курка свійська.
  5.Оберіть ознаки, які характеризують процес гаструляції під час ембріогенезу.
  Зародкові листки:
  Зародок:
  Шлях утворення клітин:
  1 ентодерма
  1 одношаровий —
  бластула
  1 вгинання стінки
  бластули всереди
  2 енто- і ектодерма
  2 двошаровий — гаструла

  2 вигинання стінки
  бластули назовні
  6.З екто-, енто- та мезодерми розвиваються тканини й органи тваринного організму. Визначте, яка з поданих комбінацій є правильною:

  А
  Б
  В
  Г
  Ектодерма
  Головний і
  спинний мозок
  Органи чуття
  Шкіра
  Епідерміс
  Мезодерма
  Кров
  Товстий
  кишечник
  Кістки
  Печінка
  Ентодерма
  Легені
  М’язи
  Нирки
  Серце
  ІІІ рівень
  1.Установіть послідовність стадій життєвого циклу колорадського жука.
  Назвіть та поясніть їх значення.
  А Б ВГ
  2
  .Установіть послідовність стадій індивідуального розвитку хордових, починаючи від зиготи.
  А_формування мезодерми                    Б_ утворення двошарового зародка
  В_ формування окремих органів           Г_ утворення бластомерів
  3.На рисунку зображено стадію розвитку ланцетника. Назвіть позначені частини зародка,їх функції
   IV рівень
  1.Пояснити, як відбувається  ембріональний розвиток ланцетника.

Немає коментарів:

Дописати коментар