вівторок, 12 вересня 2017 р.

Виконати завдання учням 8 класу

Виконати завдання учням 8 класу


 Завдання для учнів 8 класу

Виконати учням 8 класу   ТЕСТИ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ. Організм людини як біологічна система
1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Виберіть органелу, яка виконує транспортну функцію:
А) Комплекс Гольджі;
Б) Мітохондрія;
В) ЕПС;
Г) хлоропласт.
2. Укажіть науку, яка вивчає функції організму:
А) гістологія;
Б) анатомія;
В) фізіологія;
Г) цитологія.

3. Визначте одиницю будови кісткової тканини:
А) остеоцит;
Б) нейрон;
В) нефрон;
Г) міофібрила.
4. Укажіть орган, який переважно складається з м’язової тканини:
А) язик;
Б) нирки;
В) череп;
Г) шкіра.
5. Позначте органелу, яка виконує енергетичну функцію ( 9 клас тести для тематичного оцінювання):
А) рибосома;
Б) мітохондрія;
В) ЕПС;
Г) Комплекс Гольджі.
6. Укажіть тканину, з якої складаються м’язи внутрішніх органів:
А) нервова;
Б) сполучна;
В) гладенька м’язова;
Г) посмугована м’язова.
2 рівень
Завдання 7 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних  варіантів відповідей із запропонованих варіантів.
7. Виберіть риси, характерні для сполучної тканини.
  (3 правильні відповіді)
А) Мало міжклітинної речовини;
Б) багато міжклітинної речовини;
В) клітини розташовані на відстані;
Г) клітини мають відростки;
Д) клітини щільно прилягають одна до одної;
Е) тканина складається з волокон.


У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. Основні компоненти клітини -    ______________________ та зовнішня мембрана.
9. Біологічно активні речовини, що впливають на функції органів та систем, називаються ___________________. Їх виробляють _________________ залози.
3 рівень
У завданні 10 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
10. Установіть відповідність між тканиною та місцем її розташування.
1. Пухка сполучна тканина;     А) Вушна раковина;
2. хрящова тканина;                 Б) зв’язки, фасції;
3. нервова тканина;                 В) головний мозок;
4. епітеліальна тканина.          Г) серце;
Д) слинна залоза.
Самостійна робота
 Варіант 1
1. Визначте, яка тканина зустрічається у тваринному організмі:
А) нервова; Б) основна; В) провідна; Г) покривна.
2. Укажіть тканину, багату на міжклітинну речовину:
A) нервова;
Б) м’язова;
B) сполучна;
Г) епітеліальна.
3. Укажіть органи, утворені багатошаровим епітелієм:
A) кров;
Б) нерви;
B) епідерміс шкіри;
Г) м’язи.
Варіант 2
1. Визначте, яка тканина НЕ належить до сполучної:
A) хрящова; Б) залозиста; B) жирова; Г) кров.
2. Укажіть характерну особливість будови нервової тканини
A) клітини розміщені шарами;
Б) клітини мають округлу форму;
B) клітини мають тіло з відростками;
Г) клітини видовженої форми.
3. Укажіть тканину, що утворює внутрішній шар порожнистих органів тварин:
A) нервова;
Б) м’язова;
B) сполучна;
Г) епітеліальна.
2 рівень
У завданні 4 необхідно встановити відповідність між буквами та цифрами.
4. Укажіть, якою цифрою на рисунку позначено:
Варіант 1                                                 Варіант 2
A) епітеліальну тканину;                         A) кров;
Б) хрящову тканину;                               Б) м’язову тканину;
B) м’язову непосмуговану тканину.      B) кісткову тканину.
підсумкова робота з біології безкоштовно     

Немає коментарів:

Дописати коментар