середа, 13 вересня 2017 р.

Закон чистоти гамет. Аналізуюче схрещування. Матеріали для учнів 11 класу.


Чому «гіпотеза чистоти гамет» Менделя зараз має право бути названою «законом чистоти гамет»?

Статистично вірогідну закономірність у біології називають науковим законом. Гіпотеза – науково обґрунтоване припущення, яке висувають для пояснення того чи іншого наукового факту, процесу або явища. Проводивши свої дослідження на горосі посівному, Мендель спостерігав, що у нащадків другого покоління проявляється рецесивна ознака (аа). Він прийшов до висновку, що в гетерозиготному стані вони не зникають, а лише пригнічуються.
Оскільки стани ознак передаються потомкам через гамети, то було сформульовано гіпотезу чистоти гамет. Пізніше ця гіпотеза була цитологічно обґрунтована і набула статусу закону. Як уже зазначалося, в однакових місцях (локусах) гомологічних хромосом містяться алелі гена. Якщо це гетерозиготна особина, то в одній із гомологічних хромосом міститься домінантна алель, в другій – рецесивний. У разі утворення статевих клітин відбувається мейоз, і в кожну з гамет потрапляє гаплоїдний набір хромосом. У ньому, як відомо всі хромосоми непарні, тобто гомологічна пара представлена лише однією хромосомою, і в гаметі може бути тільки або домінантний або рецесивний алель. Гамети залишаються «чистими» лише з якимось одним алелем.

                              Чому аналізуюче схрещування дістало таку назву?

Аналізуюче схрещування - схрещення гібридів з особинами, гомозиготними за відповідними рецесивними алелями.
Алель – це форма відображення гена, наприклад (а) – рецесивна алель, (А) – домінантна алель.
Генотип – відображення двох алелей, які ми отримуємо від батьків, наприклад АА, Аа або аа.
Організми, у яких дві алелі однакові (АА і аа) – гомозиготні, а у яких різні Аа –гетерозиготні.
Аналізуюче схрещування — схрещування особин із домінантною ознакою, але невідомим генотипом (або АА або Аа), з рецесивною гомозиготою, генотип якої завжди (аа). За результатом схрещування визначається генотип особини з домінантною ознакою.
1-й варіант. Якщо при схрещуванні особини з домінантною ознакою (А) з рецесивною гомозиготною (аа) особиною усе потомство виявиться одноманітне, значить аналізована особина з домінантною ознакою гомозиготна (АА).
2-й варіант. Якщо при схрещуванні особини з домінантною ознакою (А) з рецесивною гомозиготою (аа) отримане потомство дає розщеплення 1:1, то досліджувана особина з домінантною ознакою гетерозиготна (Аа).
Передусім аналізуюче схрещування дістало таку назву через те, що рецесивною гомозиготою (аа) можна аналізувати інший організм з яким проводилося схрещування. Якщо розщеплення виявиться 1:1, то особина гетерозиготна (Аа).

Немає коментарів:

Дописати коментар