неділя, 12 січня 2020 р.

Кров групи крові. Переливання крові. Матеріал для учнів 8 класу.
 


КРОВ — непрозора, солонувата на смак рідина червоного кольору, що циркулює по замкненій кровоносній системі (сполучна тканина, що на відміну від інших сполучних тканин є рідким розчином різних сполук та клітин).

В організмі людини кров становить близько 7,7 % загальної маси тіла, тобто для людини масою 70 кг циркулює близько п'яти літрів крові.

Артеріальна кров – кров, насичена киснем (має яскраво-червоний колір).
Венозна кров – кров, збіднена на кисень, насичена вуглекислим газом (має більш темне забарвлення).
Колір крові визначається вмістом у ній сполук гемоглобіну з киснем: чим більше таких сполук, тим яскравіше забарвлення крові.

СКЛАД КРОВІ.

плазма (55-60 % об'єму крові);
• формені елементи (40-45 % об'єму крові): червоні кров'яні тільця – еритроцити, білі кров'яні тільця – лейкоцити, кров'яні пластинки – тромбоцити.

Форменні елементи: еритроцити, тромбоцити, лейкоцити.

Ознака еритроцити лейкоцити тромбоцити
Місце утворення Червоний кістковий мозок Утворюються в червоному кістковому мозку, дозрівають у тимусі (вилочковій залозі), селезінці, апендиксі, лімфатичних вузлах  Червоний кістковий мозок
Тривалість життя 100-120 діб від 6-10 годин до десятків років 5-10 діб
Місце руйнування Печінка, селезінка Печінка, селезінка, місця протікання запальних процесів Печінка, селезінка, місця пошкодження кровоносних судин
Вміст в 1 мм3 (показник кількості елементів крові в одиниці об'єму)  за міжнародним стандартом якості 4,1-5,9 млн 4,4— 11,3 тис. 150-400 тис.
Функція  Транспортна  Захисна  Згортання крові
Особливості будови клітин Без'ядерні, двовігнута дископодібна форма, з гемоглобіном, червоного кольору Ядерні, нестала форма з амебоїдним рухом Без'ядерні, округла двоопукла форма

Значення процесу руйнування та утворення формених елементів крові: підтримання їх оптимальної концентрації. 

Показник кількості формених елементів крові в одиниці об'єму — це відносно сталий показник, який залежить від віку, статі та стану здоров'я людини.

Склад крові є важливою характеристикою стану організму. Під час захворювань кількісні показники крові в людини змінюються, тому за аналізом крові можна визначити діагноз, аналізуючи їх відхилення та причини.
За результатами аналізу крові можна визначити:
• кількість формених елементів та їхнє співвідношення;
• вміст гемоглобіну;
• концентрацію глюкози та інших речовин у крові;
• швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) – здатність еритроцитів осідати під дією сили тяжіння в крові (цей показник слугує ознакою запальних або інших патологічних процесів у нашому організмі, бо у нормі величина ШОЕ у чоловіків не перевищує 10 мм/год, а у жінок - 15 мм/год).

Органи кровотворення (утворення клітин крові).


Клітини крові постійно утворюються органами кровотворення.


ФУНКЦІЇ КРОВІ (пов'язані саме з переміщенням по замкненій системі судин йонів, речовин, клітин, тепла тощо):
Функція
Трнспортна дихальна перенесення дихальних газів — кисню від легень до тканин організму, а вуглекислого газу від тканин до легень (у крові ці гази зв'язуються з гемоглобіном еритроцитів або розчиняються у воді плазми крові)
трофічна, або поживна перенесення органічних речовин (амінокислот, глюкози, жирів), мінеральних солей у складі плазми крові від травного каналу до всіх тканин організму
видільна перенесення розчинних у плазмі кінцевих продуктів обміну речовин, надлишку солей від  усіх тканин до органів виділення (нирок, легень, шкіри)
регуляторна перенесення регуляторних сполук (гормони, вітаміни, інші біологічно активні речовини) до клітин усіх органів і тканин організму
Захисна 
• забезпечення імунітету організму механізмами знешкодження отруйних речовин,  вірусів, мікроорганізмів у крові (фагоцитоз лейкоцитів та антитіла в плазмі крові);
• володіння фізіологічними механізмами для збереження циркулюючої крові в рідкому стані;
• запобігання втрати крові механізмом згортання крові завдяки тромбоцитам. 
Терморегуляторна перерозподіл в організмі тепла, що утворилося внаслідок реакцій розщеплення поживних речовин завдяки високій теплоємності води – основного  компонента плазми 
Гомеостатична  підтримання сталості показників внутрішнього середовища (рН, осмотичний тиск, температура тіла тощо), бо відносна постійність хімічного складу крові, температури та клітинного складу крові є важливою умовою нормальної життєдіяльності організму людини

Отже, плазма пристосована до здійснення поживної, видільної, регуляторної, терморегуляторної й гомеостатичної функцій, а формені елементи крові забезпечують дихальну та захисну функції.

Групи крові. Переливання крові


Перед тим як перейти до вивчення груп крові людини, пригадайте, що таке кров. Чим відрізняється кров від лімфи і тканинної рідини? Які функції виконує кров у організмі людини? Чи відрізняється кров у різних тварин?
Формені елемента крові
До формених елементів крові належать еритроцити, лейкоцити та тромбоцити (мал. 16.1).
Еритроцити — це червоні клітини крові. Зрілі еритроцити не мають ядра й містять дуже багато білка гемоглобіну. їх основна функція — перенесення кисню. Окрім того, еритроцити здатні переносити й вуглекислий газ (СO2). Проте значна його частина транспортується плазмою крові у вигляді розчину та сполуки з водою.
Лейкоцити — білі клітини крові. Вони досить різноманітні за будовою й поділяються на декілька типів. Лейкоцити забезпечують захист організму від інфекцій та токсинів.
Тромбоцити, на відміну від еритроцитів та лейкоцитів, не клітини, а кров’яні пластинки. Вони є фрагментами клітин, що утворюються внаслідок розпаду великих клітин-попередників. Тромбоцити відіграють важливу роль у процесі зсідання крові.
Детальніше формені елементи крові розглянуто в таблиці.

Мал. 16.1. Формені елементи крові
Основні властивості формених елементів крові
Формені елементи Еритроцити Лейкоцити Тромбоцити
Діаметр, мкм 7,5 Значно варіює 2-5
Кількість в 1 мм3 4-5-106 4000-9000 180 000-320 000
Форма Двовгнутий диск (така форма дозволяє дуже швидко поглинати й виділяти кисень) Амебоїдна Найчастіше неправильна
Ядро клітини Відсутнє Є Зазвичай відсутнє
Місце утворення Червоний кістковий мозок Червоний кістковий мозок, лімфатичні вузли, селезінка Червоний кістковий мозок
Місце руйнування Печінка й селезінка Печінка, лімфатичні вузли, селезінка Печінка й селезінка
Термін життя Близько 120 днів Від кількох днів до кількох десятків років 8-11 днів
Зсідання крові
Зсідання крові — це процес формування в крові ниток білка фібрину, які утворюють кров’яний згусток — тромб. Це доволі складний процес, що являє собою низку послідовних реакцій.
Під час пошкодження стінки кровоносної судини відбувається руйнування тромбоцитів, з яких назовні виходить білок тромбопластин. Цей білок є ферментом, тобто каталізатором біохімічних реакцій. Він взаємодіє з одним з білків плазми — протромбіном, перетворюючи його на тромбін. Той, у свою чергу, взаємодіє з іншим білком плазми — фібриногеном і перетворює його на фібрин, що має вигляд довгих ниток. Ці нитки переплутуються між собою й утворюють клубочок — тромб, який перекриває пошкоджену ділянку й запобігає витіканню крові з організму.
Групи крові
Групи крові — це ознаки, що пов’язані з біохімічними властивостями крові й зумовлені спадковістю.
Поділ на групи ґрунтується на наявності в крові антигенів — специфічних речовин, які спричиняють реакцію імунної системи й дозволяють розрізняти кров людей за певними ознаками. Більшість антигенів є білками. Вони можуть міститися в еритроцитах, лейкоцитах, тромбоцитах або плазмі крові. Антигени об’єднують у незалежні одна від одної групи — системи груп крові. У людини відомо близько 30 систем груп крові.

Мал. 16.2. Реакція взаємодії під час переливання крові різних груп (а) і однієї групи (б)
Найбільше практичне значення для людини мають дві системи груп крові — АВ0 і резус-система.
Групи крові системи AB0
Групи крові в людини (система АВ0) були відкриті австрійським науковцем К. Ландштейнером 1900 р. Диференціація крові людини за системою АВО на чотири групи ґрунтується на комбінації двох антигенів (аглютиногени А і В) в еритроцитах і двох антитіл (аглютиніни α і β) у плазмі крові.
Якій групі крові які антигени й антитіла властиві, показано в таблиці.
Групи крові системи АВ0
Група крові 0(І) А(ІІ) В(ІІІ) AB(IV)
Аглютиногени Відсутні Тільки А Тільки В А і В
Аглютиніни α і β Тільки β Тільки α Відсутні
Для чого ж потрібний цей поділ на групи? Якщо під час переливання групи крові підібрано неправильно, то виникає загроза для здоров’я реципієнта (того, кому кров переливають). Річ у тому, що після взаємодії однойменних аглютиногенів і аглютинінів відбувається реакція аглютинації (осідання) еритроцитів. Вона активує процес зсідання крові й утворення тромбів, у яких застряють еритроцити. Це призводить до закупорювання судин і може спричинити загибель людини (мал. 16.2).
Групи крові системи резус
Дослідження систем груп крові не припинялися навіть після відкриття системи АВ0. Це було необхідним, оскільки в деяких випадках спостерігалося зсідання еритроцитів навіть у разі переливання людині крові однієї й тієї самої групи. У результаті в 1940 р. було відкрито резус-систему. Спершу її виявили в макаки резус, і тільки пізніше — у людини. Саме тому ця система й отримала таку назву.
У більшості людей на поверхні еритроцитів є спеціальний антиген — резус-фактор (Rh). Таких людей називають резус-позитивними, а їхня група крові позначається як Rh+. У резус-негативних цього антигену немає, їхня група крові — Rh-.
Під час переливання крові, несумісної за резус-фактором, або під час вагітності, коли мати резус-негативна, а дитина резус-позитивна, виникає резус-конфлікт. При цьому в крові матері утворюються антитіла, що руйнують еритроцити плода.
Переливання крові
Кров відіграє надзвичайно важливу роль у життєдіяльності організму. Якщо людина втратить багато крові, то її організм може не впоратися із забезпеченням тканин і органів потрібними речовинами. Тому ще здавна робили спроби переливати кров у випадку її великої втрати. Однак раніше лікарі не знали про наявність різних груп крові й переливали її навмання. Зрозуміло, що часто групи крові в донора (того, хто давав кров) і пацієнта не збігалися. Це призводило до утворення тромбів через аглютинацію еритроцитів і загибелі людини.
Лише після відкриття К. Ландштейнером груп крові системи АB0 стало можливим здійснювати відносно безпечне переливання крові. Сьогодні людям переливають тільки кров їхньої групи, оскільки взаємодія між кров’ю різних груп системи АВ0 дає найсильнішу імунну реакцію, тобто спричиняє аглютинацію еритроцитів. Інші системи груп крові (наприклад, система резус) викликають не таку сильну реакцію, але це не означає, що їх не слід ураховувати!

Форменими елементами крові є еритроцити, лейкоцити і тромбоцити. Групи крові є важливими характеристиками крові, що пов’язані з її біохімічними властивостями. Найважливішими для людини є системи груп крові АВ0 і резус. Переливати людині слід тільки кров її групи.

Немає коментарів:

Дописати коментар