неділя, 23 червня 2013 р.

Готуємось до ЗНО.

Поняття про біологічні системи.

Медико-біологічні та педагогічні науки мають справу з людиною як з істотою не тільки біологічною, але й соціальним. Соціальність - специфічна сутність людини, яка не скасовує його біологічної субстанції, адже біологічне начало людини - необхідна умова для формування та прояву соціального способу життя. Тим часом творять історію, змінюють живий і неживий світ, творять і руйнують, встановлюють світові й олімпійські рекорди не організми, а люди, людські особистості. Таким чином, соціально-біологічні основи фізичної культури - це принципи взаємодії соціальних і біологічних закономірностей у процесі оволодіння людиною цінностями фізичної культури.

Фізіологія людини
Рис. 1 Фізіологія людини

Природно-наукові основи фізичної культури - комплекс медико-біологічних наук (анатомія, фізіологія, біологія, біохімія, гігієна та ін.) Анатомія та фізіологія - найважливіші біологічні науки про будову і функції людського організму. Людина підкоряється біологічним закономірностям, властивим всім живим істотам. Однак від представників тваринного світу він відрізняється не тільки будовою, але розвиненим мисленням, інтелектом, промовою, особливостями соціально-побутових умов життя і суспільних відносин. Праця і вплив соціального середовища в процесі розвитку людства вплинули на біологічні особливості організму сучасної людини і його оточення. В основі вивчення органів і міжфункціональних систем людини принцип цілісності та єдності організму з зовнішнім природним і соціальним середовищем.

Організм людини

Рис. 2 Організм людини

Організм - злагоджена єдина саморегулююча і розвивається самостійно біологічна система, функціональна діяльність якої обумовлена взаємодією психічних, рухових і вегетативних реакцій на дії навколишнього середовища, які можуть бути як корисними, так і згубними для здоров'я. Відмітна особливість людини - свідоме й активний вплив на зовнішні природні і соціально-побутові умови, що визначають стан здоров'я людей, їх працездатність, тривалість життя і народжуваність (репродуктивність).

Без знань про будову людського тіла, про закономірності функціонування окремих органів і систем організму, про особливості перебігу складних процесів його життєдіяльності не можна організувати процес формування здорового способу життя та фізичної підготовки населення, в тому числі і учнівської молоді. Досягнення медико-біологічних наук лежать в основі педагогічних принципів і методів навчально-тренувального процесу, теорії і методики фізичного виховання і спортивного тренування.

Хочу запропонувати подивитися відео праця організмуВідео 1 Праця організму

Всі названі питання вимагають подальшого розгляду і вивчення, що є метою даної роботи, до завдань якої входить систематизація, накопичення і закріплення знань про соціально-біологічних засадах фізичної культури і спорту.

Розвиток організму здійснюється в усі періоди його життя - з моменту зачаття і до відходу з життя. Це розвиток називається індивідуальним, або розвитком в онтогенезі. При цьому розрізняють два періоди: внутрішньоутробний (від моменту зачаття і до народження) і позаутробний (після народження).

Відео 2  Онтогенез


Кожен народжений людина успадковує від батьків вроджені, генетично обумовлені риси й особливості, які багато в чому визначають індивідуальний розвиток в процесі його подальшого життя.

Опинившись після народження, образно кажучи, в умовах автономного режиму, дитина швидко росте, збільшується маса, довжина і площа поверхні його тіла. Зростання людини триває приблизно до 20 років. Причому у дівчаток найбільша інтенсивність росту спостерігається у період від 10 до 13, а у хлопчиків від 12 до 16 років. Збільшення маси тіла відбувається практично паралельно зі збільшенням його довжини і стабілізується до 20 - 25 років.

4 Неділя онтогенезу
Рис. 3. 4 Неділя онтогенезу

Необхідно відзначити, що за останні 100 - 150 років у ряді країн спостерігається раннє морфофункціональний розвиток організму у дітей та підлітків. Це явище називають акселерацією (лат. ассе1еra - прискорення), воно пов'язане не тільки з прискоренням росту і розвитку організму взагалі, а й з більш раннім настанням періоду статевої зрілості, прискореним розвитком сенсорних (лат. вепрі - почуття), рухових координацій і психічних функцій . Тому кордони між віковими періодами досить умовні і це пов'язано зі значними індивідуальними відмінностями, при яких «фізіологічний» вік і «паспортний» не завжди збігаються.

Віковий період
Рис. 4 Віковий період


Як правило, юнацький вік (16 - 21 років) пов'язаний з періодом дозрівання, коли всі органи, їх системи і апарати досягають своєї морфофункціональної зрілості. Зрілий вік (~ 2 - 60 років) характеризується незначними змінами будови тіла, а функціональні можливості цього досить тривалого періоду життя багато в чому визначаються особливостями способу життя, харчування, рухової активності. Літньому віку (61 - 74 роки) і старечому (75 років і більше) властиві фізіологічні процеси перебудови зниження активних можливостей організму і його систем - імунної, нервової, кровоносної та інших Здоровий спосіб життя, активна рухова діяльність у процесі життя суттєво уповільнюють процес старіння .

В основі життєдіяльності організму лежить процес автоматичної підтримки життєво важливих факторів на необхідному рівні, будь-яке відхилення від якого веде до негайної мобілізації механізмів, які відновлюють цей рівень (гомеостаз).

Механізм підтримки гомеостазу нагадує маятник або ваги
Рис. 5 Механізм підтримки гомеостазу нагадує маятник або ваги.

Гомеостаз - сукупність реакцій, які забезпечують підтримку або відновлення щодо динамічного сталості внутрішнього середовища і деяких фізіологічних функцій організму людини (кровообігу, обміну речовин, терморегуляції та ін.) Цей процес забезпечується складною системою координованих пристосувальних механізмів, спрямованих на усунення або обмеження факторів, що впливають на організм як із зовнішнього, так і з внутрішнього середовища. Вони дозволяють зберігати сталість складу, фізико-хімічних та біологічних властивостей внутрішнього середовища, незважаючи на зміни в зовнішньому світі і фізіологічні зрушення, що виникають у процесі життєдіяльності організму. У нормальному стані коливання фізіологічних і біохімічних констант відбуваються у вузьких гомеостатичних межах, і клітини організму живуть у відносно постійній середовищі, так як вони омиваються кров'ю, лімфою і тканинною рідиною. Сталість фізико-хімічного складу підтримується завдяки саморегуляції обміну речовин, кровообігу, травлення, дихання, виділення та інших фізіологічних процесів.

Організм - складна біологічна система. Всі його органи пов'язані між собою і взаємодіють. Порушення діяльності одного органу призводить до порушення діяльності інших.
Відео 3 Робота клітини

Величезна кількість клітин, кожна з яких виконує свої, властиві тільки їй функції в загальній структурно-функціональної системі організму, забезпечуються живильними речовинами і необхідною кількістю кисню для того, щоб здійснювалися життєво необхідні процеси енергоутворення, виведення продуктів розпаду, забезпечення різних біохімічних реакцій життєдіяльності і т . д. Ці процеси відбуваються завдяки регуляторним механізмам, що здійснюють свою діяльність через нервову, кровоносну, дихальну, ендокринну та інші системи організму.

Контролюючий блок

1.    Які науки вивчають організм людини?
2.    Як зовнішнє середовище впливає на організм людини?
3.    Що таке гомеостаз?Немає коментарів:

Дописати коментар