середа, 16 грудня 2020 р.

Будова кореня. Матеріал для учнів 6 класу.

 


У будовi кореня видiляють кiлька зон, розглядаючи його знизу вгору:

Зони корення

I. Кореневий чохлик – утворення, яке вкриває зону поділу, захищає її вiд механiчних впливiв i сприяє просуванню кореня вглиб субстрату. Клiтини кореневого чохлика регулярно злущуються та замiнюються на новi.

II. Зона подiлу – вкрита кореневим чохликом. Ця дiлянка побудована з клiтин твiрної тканини, якi постiйно дiляться та забезпечують верхiвковий рiст кореня. Довжина зони подiлу становить 1-3 мм.

III. Зона розтягування побудована з клiтин, якi вже не дiляться, а набувають постiйної форми, розтягуються. Таким чином корiнь росте в довжину. Разом iз зоною подiлу утворює зону росту.

IV. Всисна зона (зона всмоктування, зона кореневих волоскiв). На цiй дiлянцi клiтини покривної тканини (епiблеми) утворюють одноклiтиннi вирости – кореневi волоски. Вони збiльшують поглинальну поверхню кореня та всмоктують воду з розчиненими в нiй мiнеральними речовинами. Довжина цiєї зони становить близько 1,5-2см. Кореневi волоски живуть в середньому 10-20 дiб, а потiм вiдмирають i злущуються. Зона всмоктування постiйно перемiщується, адже корiнь росте i всi його дiлянки просуваються вглиб субстрату.

V. Провiдна зона (зона бiчних коренiв) – найдовша зона кореня. На цiй дiлянцi з’являються бiчнi коренi, якi закрiплюють рослину в грунтi. Також у провiднiй зонi з’являються транспортна та механiчна тканини.

Завдяки якій структурі вода та мінеральні речовини, розчинені в ній, потрапляють у корінь?осьовий циліндркореневий волосокбічний корінькоренева шийка Кореневі волоски всмоктують воду та мінеральні речовини. Осьовий циліндр містить транспортну та механічну тканини, коренева шийка – місце переходу кореня в пагін, а бічний корінь закріплює рослину в грунті.

Зона кореня, що вкриває зону поділу та виконує захисну функцію – цевсисна зоназона кореневих волосківкореневий чохликзахисна зона Всисна зона та зона кореневих волосків – це одна й та сама ділянка кореня, яка виконує функцію всмоктування води з розчиненими у ній неорганічними речовинами; захисної зони не існує.

Бічні корені формуються у зонікореневих волосківпровідній зонізоні поділузоні розтягування Формування бічних коренів відбувається у провідній зоні (зоні бічних коренів), у зоні кореневих волосків відповідно формуються кореневі волоски, а не бічні корені; зони поділу та розтягування забезпечують ріст кореня.

Немає коментарів:

Дописати коментар