неділя, 22 грудня 2019 р.

Внутрішнє середовище організму. Матеріал для учнів 8 класу.


ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ – сукупність рідин (кров має пріоритетну роль серед рідин, лімфа і тканинна рідина), що беруть участь у процесах обміну речовин і підтриманні гомеостазу організму.
Життєдіяльність клітин забезпечується тільки в рідкому середовищі.
Властивості внутрішнього середовища організму:
• складові тісно взаємопов'язані між собою;
• складові постійно переходять одна в одну;
• складові переносять розчинені в них речовини, впливаючи на хімічний склад одна одної;
• за участі складових в організмі перебігають усі процеси метаболізму;
• створюється цілісне рідке середовище всередині організму.

Кров і лімфа безпосереднього контакту з клітинами тканин не мають, він забезпечується через тканинну рідину.
1) Із крові до тканинної рідини надходять поживні речовини, вода, кисень, а з тканинної рідини до крові - продукти розпаду поживних речовин (аміак, вуглекислий газ тощо).
2) Завдяки дифузії, фільтрації та осмосу постійно відбувається обмін цих речовин між тканинною рідиною та клітинами.


ОСОБЛИВІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: відносна сталість його складу, фізичних і хімічних властивостей, тому в організмі людини на відносно сталому рівні підтримується температура тіла, артеріальний тиск, осмотичний тиск, кислотно-лужна рівновага, водно-сольовий баланс, вміст цукру (глюкози) в крові та інші фізіологічні показники.
ГОМЕОСТАЗ – сукупність процесів, що підтримують відносну сталість внутрішнього середовища організму.
Підтримання гомеостазу дозволяє людині жити і в умовах тропіків, і в полярних регіонах.
Сталість внутрішнього середовища забезпечується безперервною роботою органів дихання, виділення, травлення і регулюється нервовою та ендокринною системами:
• з органів травлення до крові підходять поживні речовини;
• в органах дихання кров загачується киснем і звільнюється від вуглекислого газу;
• органи виділення очищують кров від шкідливих продуктів життєдіяльності (сечовини) та надлишку води і мінеральних солей й виводять їх з організму.

Значення рідин внутрішнього середовища: здійснюють транспорт речовин (до клітин надходять поживні речовини та кисень і видаляються шкідливі продукти життєдіяльності, адже більшість речовин бере участь у біохімічних реакціях у розчиненому стані).
ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН - це сукупність фізичних і хімічних процесів, що за допомогою крові, тканинної рідини та лімфи здійснюють перенесення різних сполук усередині організму.
Значення транспорту речовин.
Функція  Зміст
 Трофічна (від грец. трофе - їжа)  Надходження до клітин неорганічних (вода, солі) та органічних сполук (амінокислоти, глюкоза, жирні кислоти)
 Дихальна  Переміщення кисню до клітин і вуглекислого газу - від клітин
 Регуляторна  Перенесення по організму гормонів, теплоти, йонів, що беруть участь у гуморальній, імунній та нервовій регуляції
 Захисна  Транспорт в організмі речовин і клітин, що захищають від мікроорганізмів, чужорідних білків тощо
 Видільна  Переміщення продуктів обміну (надлишок солей, води, сечовини тощо) до органів, що видаляють їх з організму

Немає коментарів:

Дописати коментар