понеділок, 16 грудня 2019 р.

Здоровий спосіб життя та його складові.Матеріали для учнів 11 класу.
                                 


Біологічні основи здорового способу життя

Здоровий спосіб життя та його складові


Поняття здоров'я
Здоров'я є однією з головних цінностей життя людини і займає дуже високе місце в ієрархії її потреб. Наявність здоров'я завжди розглядалося як обов'язковий компонент щасливого життя людини. Крім того, здоров'я людей є важливою умовою успішного соціального та економічного розвитку суспільства.
Здоров'я є комплексним поняттям. Воно включає не тільки відсутність захворювань та фізичних вад організму, але й наявність стану повного психічного та соціального благополуччя. Здоров'я кожної людини має генетичну основу, яка дістається їй від батьків. Але реальний стан здоров'я на цій основі утворюється в процесі життя людини і суттєво залежить від способу життя, звичок, поведінки і соціальних умов, у яких живе людина.
Процес, що проявляється в порушенні будови, обміну речовин та функціонування організму або його частин, називають хворобою. Причини такого процесу можуть бути різними. Інколи вони пов'язані зі спадковими особливостями організму. Але в більшості випадків хвороби виникають як результат особливостей життя людини, її шкідливих звичок, недотримання правил здорового способу життя, ризикованої поведінки тощо.
Науки, що вивчають здоров'я людини
Здоров'я людини є об'єктом досліджень певних наукових дисциплін. Кожна з них вивчає різноманітні прояви життєдіяльності організму людини, варіабельність цих проявів та можливі їх порушення.
доровий спосіб життя та йорго
Наука Предмет вивчення
Генетика Спадковість і мінливість ознак організму людини, механізми реалізації спадкової інформації, регуляція прояву спадкових ознак
Біохімія Біохімічні реакції в організмі людини, їх регуляція та механізми порушення, вплив на організм людини різноманітних речовин
Фізіологія Фізіологічні реакції в організмі людини, їх регуляція та механізми порушення, вплив на процеси в організмі людини зовнішніх і внутрішніх факторів
Цитологія Клітини людини, життєдіяльність клітин та фактори, які можуть на неї впливати, взаємодія клітин між собою
Гістологія Тканини людини, життєдіяльність тканин та фактори, які можуть на неї впливати, взаємодія тканин між собою
Психологія Психічні процеси в нервовій системі людини, дія на них зовнішніх і внутрішніх факторів, взаємодія людей між собою
Антропологія Особливості будови організму людини, різноманіття ознак людей у різних популяціях, еволюція людини, вплив на організм людини умов навколишнього середовища
Медицина Причини виникнення та способи лікування захворювань і мінімізації їх негативних наслідків, способи профілактики захворювань
Здоровий спосіб життя
Аби зберегти здоров'я, людина повинна дотримуватися певних правил. Ці правила дозволяють суттєво зменшити ризик погіршення здоров'я, а отже, допоможуть прожити довге і щасливе життя. Розумне використання людиною свого життєвого потенціалу і дотримання науково обґрунтованих рекомендацій із різних сфер життєдіяльності, називають здоровим способом життя (ЗСЖ).
До принципів здорового способу життя належать певні правила щодо харчування, фізичної активності, особистої гігієни, психічного стану, життєвих звичок та інших аспектів життєдіяльності кожної людини.
Формування здорового способу життя
Здоровий спосіб життя не виникає сам по собі. Для його формування людина має відчувати в ньому потребу і розуміти його переваги. Без бажання дотримуватися правил здорового життя зусилля будуть витрачатися марно.
Важливо розуміти, що застосування принципів ЗСЖ матиме ефект лише у випадку комплексного підходу. Якщо дотримуватися правил раціонального харчування, але працювати майже без відпочинку, то гарного здоров'я все одно не буде.
Гігієна і харчування
Особиста гігієна стала особливо актуальною в наш час через високу щільність людських поселень. Великі скупчення людей полегшують поширення хвороботворних організмів. Одним із найефективніших засобів захисту є дотримання правил особистої гігієни.
Не менш важливою складовою ЗСЖ є раціональне харчування. Значна частина населення нашої планети ще живе на межі голоду. Водночас для багатьох людей є дуже актуальною проблема переїдання. Крім того, достатня кількість їжі не гарантує її якість. Організм людини має отримувати потрібні йому речовини в певних пропорціях. А їжа складається не тільки з білків, ліпідів та вуглеводів, а ще й із вітамінів та мікроелементів. Вони потрібні в незначній кількості, але без них здоровою людина не буде.
Фізичні навантаження
Для багатьох мешканців сучасних міст великою проблемою в житті є гіподинамія. Недостатня рухова активність стає причиною багатьох захворювань. Особливо страждає серцево-судинна система. Це не дивно, бо еволюція людини тривала мільйони років, і її організм пристосований до регулярних фізичних навантажень. Якщо навантаження відсутні, робота організму порушується. Для нього такий стан речей не є нормальним.
Але надмірні фізичні навантаження теж можуть бути шкідливими для здоров'я. Надто важка фізична праця стає причиною проблем опорно-рухового апарату. Страждають суглоби і кістки, підвищується ризик пошкодження м'язів. Як і з іншими складовими ЗСЖ, найбільш оптимальними рекомендаціями буде дотримання помірних навантажень, адекватних фізичному стану конкретної людини.
Робота і відпочинок. Психологічні аспекти ЗСЖ
Важливою складовою ЗСЖ є регулярне чергування роботи і відпочинку. Постійне безперервне навантаження не тільки погано позначається на фізичному стані людини. Воно має вкрай негативні психічні наслідки. Мозок людини теж повинен відпочивати. Та й ефективність роботи після відпочинку суттєво збільшується.

Немає коментарів:

Дописати коментар