неділя, 8 грудня 2019 р.

Рослина- живий організм. Матеріал для учнів 6 класу.

Виконати завдання
Виконати завдання

Рослина - живий організм

Пригадайте ознаки живого. Що вивчає ботаніка?
Рослина - це цілісний організм, якому, як і будь-якій іншій живій істоті, притаманне живлення, дихання, обмін речовин, ріст, розвиток і розмноження.
Усі представники рослин є об’єктом дослідження біологічної науки — ботаніки (від грец. ботане - трава, рослина). Чим рослини відрізняються від представників інших груп організмів?
Рослини самі створюють органічні речовини з неорганічних. Ви вже знаєте, що такий тип живлення називають автотрофним. їхні клітини містять хлорофіл, здатний вловлювати сонячні промені та засвоювати їхню енергію. Розгляньте малюнок 83 і пригадайте складові клітини рослини.

Отже, рослинам доступна енергія Сонця, яку вони засвоюють завдяки фотосинтезу (пригадайте, органела, завдяки якій здійснюється фотосинтез, - це хлоропласт). Фотосинтез - унікальний природний процес, завдяки якому рослини перетворюють неорганічні речовини навколишнього середовища (вуглекислий газ і воду) в органічні, використовуючи енергію Сонця. При цьому в навколишнє середовище виділяється кисень. Інші організми - тварини, гриби, більшість бактерій - використовують для власного живлення готову органічну речовину, створену рослинами.
Воду для здійснення фотосинтезу рослини отримують переважно з ґрунту, а вуглекислий газ - з повітря.
Процес засвоєння рослинами вуглекислого газу з атмосфери має назву повітряне живлення (мал. 84).
Як довести, що рослина виділяє кисень у процесі фотосинтезу? Виконаємо дослід (мал. 85). Дві рослини щільно накриємо скляним ковпаком. Одну з них поставимо на кілька діб у темне місце, а іншу - залишимо на світлі.
Через кілька діб поставимо під скляні ковпаки, якими накрито рослини, запалені свічки. Свічка горітиме довше під ковпаком, яким було накрито освітлену рослину. Це пояснюється тим, що на світлі здійснюється фотосинтез і під ковпаком накопичується


кисень, який підтримує горіння. У рослині, яка залишалася в темряві, фотосинтез не відбувався, і необхідний для горіння кисень не виділявся.

Немає коментарів:

Дописати коментар