неділя, 6 жовтня 2019 р.

З'єднання кісток. Матеріал для учнів 8 класу.

З'єднання кісток

Ви дізнаєтесь про те, які є види зєднання кісток, і яким чином з'єднання кісток у суглобі може бути одночасно міцним і рухливим.
Як кістки з’єднуються між собою? Чи кістка дійсно може «вискочити» із суглоба?
Значення суглобів
Більшість кісток скелета, крім з'єднаних нерухомо (наприклад, кістки черепа), можуть рухатися одна відносно іншої. Тому скелет людини — це рухома система, завдяки якій ви можете змінювати положення тіла (стояти, сидіти, лежати тощо), а також рухатися (ходити, бігати, стрибати, плавати, кататися па велосипеді, грати на музичних інструментах тощо). З'єднання кісток бувають трьох основних типів — нерухомі, частково рухомі і рухомі.
• У нерухомих з'єднаннях щільна мережа колагенових волокон міцно приєднує одну кістку до іншої. Так формуються шви між окремими кістками черепа (мал. 6.7, а).

•    Частково рухомі з’єднання уможливлюють тільки обмежені рухи. У цьому випадку кістки утримуються в місці їх з’єднання хрящем, як, наприклад, при з’єднанні ребер з грудиною або в місцях з'єднання хребців (дшл. 6.7. б).
•    Рухомі з’єднання — найпоширеніший тип з’єднання кісток — забезпечують найвищий ступінь переміщень кісток одна відносно одної. За будовою це найскладніший тип з’єднання кісток. Кістки в цьому разі з’єднуються зв’язками {мал. 6.7, в).
Деякі кістки можуть виконувати більшу кількість рухів у різних площинах, деякі меншу — але в будь-якому випадку всі рухи можливі завдяки рухомим з’єднанням між кістками — суглобам. Саме суглоби забезпечують увесь спектр рухової активності людини, адже це своєрідні «шарніри» скелета. Суглоби містять рідину, що за виглядом і консистенцією нагадує білок курячого яйця. Крім того, поверхні кісток у суглобах вкриті гладеньким шаром хряща, що разом із рідиною значно зменшує силу тертя в місцях контактів між кістками {мал. 6.7, в).
Типи суглобів і рухів, які вони забезпечують
Кістки, з'єднані суглобами, рухаються, як важелі, за допомогою скорочення скелетних м’язів. Саме тому можливе значне переміщення кістки під час докладання до неї відносно невеликої сили — це відбувається за принципом важеля. Є різні форми суглобів залежно від рухів, які вони забезпечують і які поділяються на два основних типи {мал. 6.8). Кутові рухи — коли змінюється кут між кістками, тобто згинання відбувається, коли кут між кістками зменшується, наприклад, коли передпліччя переміщується вгору в лікті. Розгинання відбувається як процес, протилежний згинанню, коли кут між кістками в місці їх з’єднання збільшується. Обертальні рухи — це такий рух кістки, коли вона обертається навколо своєї подовжньої осі. Рух голови, яким ви підтверджуєте слово «ні», є прикладом обертального руху. Можливі також і різні комбінації цих рухів, тобто кутові й обертальні рухи можуть виконуватися паралельно.
Діапазон можливих рухів залежить від ряду факторів, насамперед с|юрми і розміру поверхонь кісток, які з’єднуються в суглобі, а також від ступеня його фіксації зв’язками. Плоскі суглоби, наприклад, між деякими кістками стопи, дають змогу робити лише невеликі бокові рухи, а чемпіонами є кулясті суглоби, такі як кульшовий суглоб — це найрухоміші суглоби, які уможливлюють тривісні обертальні рухи (згадайте рухи ніг гімнастів). Рухливість суглобів має значні індивідуальні особливості залежно від віку, статі, фізичної тренованості людини.

Суглоби також поділяють па прості і складні. У простих з’єднуються лише дві кістки, а в складних — три і більше кісток, наприклад, у ліктьовому суглобі з’єднуються плечова, ліктьова і променеві кістки.
1.    З'єднання кісток бувають трьох основних типів — нерухомі, частково рухомі І рухомі. Рухомі суглоби поділяють на прості І складні.
2.    Суглоби — це місця з'єднання кісток, які уможливлюють їх рухи за допомогою м’язів. Кістки в цьому разі утримуються зв'язками.
3.    Ступінь рухливості в синовіальних суглобах може бути різним та залежить від ряду чинників.
4.    Тип з'єднання кісток пов'язаний з виконуваною ними функцією.
Нерухомі, частково рухомі І рухомі з'єднання кісток, суглоб (простий, складний), кутові І обертальні рухи суглобів, плоскі І кулясті суглоби.

Немає коментарів:

Дописати коментар