неділю, 6 жовтня 2019 р.

Будова рослинної і тваринної клітини. Матеріал для учнів 6 класу.

                                         СПІЛЬНІ ОЗНАКИ РОСЛИННОЇ І ТВАРИННОЇ КЛІТИНИ

Клітинна мембрана – це структура, яка є в будь-якої клітини. Вона дуже тонка і в оптичний мікроскоп не помітна. Мембрана утворена плівкою жироподібних молекул, у яку “вбудовані” молекули білків. Жироподібні молекули роблять мембрану непроникною, а білки визначають, які речовини пропустити всередину, а які – випустити назовні.
Кожна клітина заповнена цитоплазмою. Цитоплазма не залишається нерухомою. Рух цитоплазми полегшує транспортування неорганічних та простих органічних речовин до різних органел.
СПІЛЬНІ ОЗНАКИ РОСЛИННОЇ І ТВАРИННОЇ КЛІТИН
Мал.
10. Тваринна клітинаІ рослинна, і тваринна клітини мають ядро, яке можна роздивитись в оптичний мікроскоп. Ядро – це структура, яка відмежована від цитоплазми ядерною оболонкою і містить молекули ДНК.
ДНК – це довга молекула, що є носієм інформації про виробництво всіх необхідних клітині білків. Ділянка ДНК, яка містить інформацію про один білок, має назву ген. При кожному поділі дочірні клітини у спадок отримують копію ДНК материнської клітини. Тому молекула ДНК не лише керує роботою клітини, а є також носієм спадкової інформації.
Таким чином, ядро є центром керування роботою клітини та місцем збереження носіїв спадкової інформації – молекул ДНК.
В усіх клітинах є рибосоми – органели, на яких відбувається синтез білків. Вони помітні лише під електронним мікроскопом. Таким чином, рибосома – це, фактично, клітинний конвеєр, на якому відбувається збирання білків.
Як у рослинної, так і у тваринної клітини також є мітохондрії.
Мітохондрія – це органела, яка забезпечує клітину енергією. Вона помітна лише під електронним мікроскопом.
Синтез – це процес з’єднання простих розрізнених частин у складне ціле. Наприклад, синтез білків – це процес, при якому прості речовини (амінокислоти), з’єднуючись одна з одною у певній послідовності, утворюють складну сполуку – білок.
СПІЛЬНІ ОЗНАКИ РОСЛИННОЇ І ТВАРИННОЇ КЛІТИН
Мал. 11. Рослинна клітина
СПІЛЬНІ ОЗНАКИ РОСЛИННОЇ І ТВАРИННОЇ КЛІТИН
Мал. 12. Схема роботи мітохондрії
Мітохондрія працює аналогічно до теплової електростанції: в ній “пальне” взаємодіє з киснем. Цей процес називають диханням, він подібний: до горіння, але без полум’я. Частина енергії, що виділяється при цьому, заряджає “хімічні батарейки” – особливі молекули, які називаються АТФ. Залишок енергії розсіюється у вигляді тепла.
“Пальним” для мітохондрії, на відміну від теплоелектростанції, є не вугілля, а вуглевод – глюкоза. Глюкоза в мітохондріях при взаємодії з киснем розкладається на вуглекислий газ і воду (мал. 12).
Але між роботою електростанції та мітохондрії є суттєві відмінності. Електростанція виробляє електричну енергію, а мітохондрія – хімічну. На відміну від електростанції, роботу мітохондрії не можна призупинити – клітина майже відразу загине.

Немає коментарів:

Дописати коментар