понеділок, 14 жовтня 2019 р.

Основні органели клітини.Матеріал для учнів 6 класу.Основні органели клітини


Продовжуємо нашу «подорож» у внутрішній світ клітини. Ви пам’ятаєте, що постійні структури цитоплазми називають органела-ми. На цьому уроці ми ознайомимося з будовою та основними функціями таких органел, як мітохондрії, хлоропласти та вакуолі.
Яка будова та функції мітохондрій? Ви знаєте, що без електричної енергії в нашому житлі не було б світла, не працювали б різноманітні електроприлади: телевізори, комп’ютери, пральні машини тощо. Електроенергію виробляють електростанції. Так само і клітина не може існувати без енергії. Енергія витрачається на її ріст, утворення складних речовин з більш простих, транспорт речовин по клітині. Значну частину енергії на ці процеси постачають мітохондрії (мал. 40). Ці органели є в клітинах рослин і тварин. Мітохондрій у клітинах різних типів може бути від 1 до 100 000 і більше, залежно від того, як активно відбуваються процеси перетворення енергії.
Мал. 40. А. Схема будови мітохондрії. Б. Фото мітохондрії, зроблене за допомогою електронного мікроскопа. Знайдіть на малюнку мембрани (1); вгини внутрішньої мембрани - кристи (2)
Які с типи пластид? У клітинах рослин є органели, які об’єднують під назвою пластиди. Це хлоропласти, лейкопласти і хромопласти. У хлоропластів є багато спільних рис з мітохондріями. Але в клітинах грибів та багатоклітинних тварин їх немає. У хлоропластах міститься органічна речовина зеленого кольору - хлорофіл (пригадайте органели зеленого кольору, які ви бачили під час виконання лабораторного дослідження: це були саме хлоропласти).
Хлоропласти — органели рослинних клітин, у яких відбуваються процеси фотосинтезу (мал. 41). У них з води та вуглекислого газу утворюються молекули вуглеводів. Ці органели також беруть участь у перетворенні енергії в клітинах.

Безбарвні пластиди - лейкопласти - не містять хлорофілу. У них запасаються вуглеводи, білки, олії.
Хромопласти забарвлені в різні кольори: жовтий, червоний, фіолетовий тощо. Вони також не містять хлорофілу, тому зеленими не бувають. Ці пластиди надають різного забарвлення пелюсткам квіток, плодам, осінньому листю тощо.
Цікаво знати, що пластиди одного типу здатні перетворюватися на пластиди іншого типу. Лейкопласти за певних умов здатні перетворюватися на хлоропласти або хромопласти. Під час старіння листків, стебел, дозрівання плодів у хлоропластах може руйнуватися хлорофіл, і вони перетворюються на хромопласти. Але хромопласти на пластиди інших типів не перетворюються (мал. 42).

Виявити хлоропласти в клітинах листка елодеї і простежити за їхнім рухом ви зможете, виконавши лабораторне дослідження.
Лабораторне дослідження
Рух цитоплазми в клітинах листка елодеї
Обладнання і матеріали: світловий мікроскоп, предметні й накривні скельця, пінцети, препарувальні голки, фільтрувальний папір, дистильована вода, листок елодеї.
Хід роботи
1.    Перед початком роботи протягом 30-40 хвилин витримайте елодею в теплій воді (+20...+25 °С) за яскравого освітлення.
2.    Підготуйте мікроскоп до роботи.
3.    Виготовте тимчасовий мікропрепарат живих клітин з листка елодеї, помістіть його в краплину води на предметне скло й накрийте накривним скельцем. Клітини треба брати з листків, розташованих поблизу верхівки пагона.
4.    Розгляньте препарат при малому збільшенні мікроскопа, виберіть ділянку із живими клітинами. Зверніть увагу на колір і форму хлоропластів у клітинах.
5.    Перемістіть препарат так, щоб у поле зору потрапили видовжені клітини середньої частини листка.
6.    При великому збільшенні мікроскопа простежте за рухом хлоропластів (за потреби підігрійте препарат, вводячи під накривне скельце теплу воду).
7.    Придивіться до окремого хлоропласта та прослідкуйте за його переміщенням у цитоплазмі. Зверніть увагу на характер руху хлоропласта (рівномірний чи нерівномірний, перевертається чи ні, переміщується в одному чи різних напрямках тощо). Чим зумовлений рух хлоропластів у клітині?
Яка будова та функції вакуоль? Уважно розгляньте малюнок 43. Знайдіть у центрі клітини велику вакуолю (від лат. вакуус - порожній). Вакуолі мають мембрану, яка відокремлює їхній рідкий уміст від цитоплазми. У клітинах дрібні вакуолі зливаються в більші, які можуть займати майже весь об’єм цитоплазми. Такі вакуолі заповнені клітинним соком — водним розчином органічних і неорганічних речовин. У клітинному соку можуть міститися речовини, забарвлені в різні кольори - червоні, сині, жовті та ін.
Вони зумовлюють забарвлення квіток, плодів тощо. Функції вакуоль клітин рослин різноманітні. Вони забезпечують збереження форми клітини, запасають поживні речовини або накопичують непотрібні клітині речовини.
У клітинах тварин немає вакуоль з клітинним соком, однак у деяких одноклітинних твариноподібних організмів та одноклітинних водоростей є скоротливі вакуолі.
Про їхні функції ви дізнаєтеся згодом.
Серед клітинних органел особливе місце посідає ендоплазматична сітка. Це сукупність з’єднаних між собою маленьких каналь-ців (мал. 44, 1). На поверхні частини каналь-ців за допомогою електронного мікроскопа можна помітити дрібні кулясті органели.

Це рибосоми (мал. 44, 2). За їхньої участі утворюються білки. Речовини, утворені на ендоплазматичній сітці, накопичуються в комплексі Гольджі - сукупності сплощених порожнин (мал. 44, 3). За допомогою комплексу Гольджі речовини можуть змінюватися, транспортуватися до інших частин клітини або виводитися з неї.

Немає коментарів:

Дописати коментар