понеділок, 15 жовтня 2018 р.

Одноклітинні організми. Матеріал для учнів 6 класу.


Одноклітинні твариноподібні організми - мешканці водойм

Пригадайте, що таке цитоплазма. Які її складові? Яка будова та функції ядра?
Які основні ознаки одноклітинних істот? Ви вже знаєте, що тварини і рослини бувають як одноклітинні, так і багатоклітинні.
Одноклітинні істоти є цілісними самостійними організмами. Вони, як і багатоклітинні, рухаються, живляться, дихають, реагують на подразники, розмножуються.
Клітина одноклітинних організмів, як і багатоклітинних, також складається з клітинної мембрани, цитоплазми, ядра (одного або кількох). Оскільки окрема клітина виконує всі функції, притаманні багатоклітинному організму, у ній можуть міститися органели, яких немає в клітині багатоклітинних істот. Ознайомимося з одноклітинними твариноподібними організмами, які мешкають у прісних водоймах. Це амеба протей та інфузо-рія-туфелька.
Які ознаки характерні для амеби протея? На малюнку 50, А зображено амебу протея. Ця одноклітинна істота мешкає на дні стоячих прісних водойм з рослинними рештками, що гниють. Її клітина сягає завдовжки до 0,5 мм. Форма клітини амеби протея непостійна. Вона вкрита лише клітинною мембраною.
Рухається амеба протей за допомогою несправжніх ніжок, які утворюються завдяки руху цитоплазми. Коли в передній частині клітини утворюються несправжні ніжки, то в задній - цитоплазма втягується у клітину.
У цитоплазмі можна помітити кулясте ядро, розташоване майже в центрі клітини (мал. 50, Б). Є скоротлива вакуоля, яка може змінювати свій об’єм. Так з клітини виводиться надлишок води, і, отже, регулюється тиск усередині клітини.
Живиться амеба протей бактеріями та одноклітинними водоростями. Частинки їжі вона захоплює за допомогою несправжніх ніжок. Дві сусідні несправжні ніжки огортають частинку їжі. Вона оточується клітинною мембраною та опиняється в цитоплазмі. Так формується травна вакуоля (мал. 51). До неї із цитоплазми надходять спеціальні речовини, які перетравлюють їжу. Неперетравлені рештки їжі виводяться з клітини так: вакуоля з ними підходить до поверхні клітини і її вміст викидається назовні.
Тип живлення, за якого організм отримує готові органічні речовини, називають гетеротрофним.
Газообмін в амеби відбувається через поверхню клітини. Кисень, розчинений у воді, потрапляє в клітину та розкладає органічні речовини. У цьому процесі утворюється вуглекислий газ, який виводиться назовні також через поверхню клітини.

Розмножується амеба протей поділом клітини навпіл (мал. 52).
Які особливості будови та процесів життєдіяльності інфузорії-ту-фельки? Інфузорія-туфелька — звичайний мешканець неглибоких прісних водойм. Довжина клітини - до 0,3 мм. Клітина інфузорії-туфельки має відносно постійну форму (мал. 53).
Рухається інфузорія-туфелька за допомогою численних війок, розташованих по поверхні клітини. їх близько 15 тисяч. Вона плаває переднім кінцем уперед, обертаючись навколо своєї осі.
Живиться інфузорія-туфелька бактеріями. Отже, їй властивий гетеротрофний тип живлення. Знайдіть на малюнку на черевному боці клітини велику передротову западину. На її дні розташований клітинний рот. У ділянці клітинного рота, який відокремлений від цитоплазми клітинною мембраною, формуються травні вакуолі (пригадайте їхню
функцію). Неперетравлені частинки їжі виводяться через особливу органелу - порошицю. Газообмін в інфузорії-туфельки відбувається через поверхню клітини.
Інфузорія-туфелька має два ядра - велике й мале. Велике ядро за формою нагадує насінину квасолі. Воно керує процесами життєдіяльності в клітині. Мале ядро кулястої форми зберігає спадкову інформацію та передає її дочірнім клітинам під час поділу клітини.
Розмножується інфузорія-туфелька поділом клітини навпіл (мал. 54). їй також притаманний складний спосіб обміну спадковою інформацією. Детальніше про цей процес ви дізнаєтеся у старших класах. Характерною особливістю амеби протея та інфузорії-туфельки, як і багатьох одноклітинних тварин, є здатність утворювати цисти в разі настання несприятливих умов. При цьому їхні клітини вкриваються щільною оболонкою і припиняють процеси життєдіяльності. Отже, циста - це клітина у стані спокою, оточена щільною оболонкою.

Цікаво знати, що у вигляді цисти деякі одноклітинні твариноподібні організми можуть існувати до 20 років. За настання сприятливих умов тварина виходить з оболонки та починає активну життєдіяльність. Циста забезпечує не тільки переживання несприятливого періоду, а й розселення організмів. З потоками повітря або води, за участі інших тварин цисти можуть переноситись на значні відстані.
Яка роль прісноводних одноклітинних твариноподібних організмів у природі та житті людини? Прісноводні одноклітинні організми — джерело живлення для різноманітних мешканців водойм, зокрема для личинок і молоді риб. Різні види одноклітинних твариноподібних організмів надають перевагу воді з певним ступенем забруднення, тому їх використовують для визначення санітарного стану водойм.

Інфузорія туфелька: будова і життєдіяльність


Інфузорія туфелька — найпростіший одноклітинний організм розміром близько 0,1 мм. Зустрічається в тих же водоймах, що і евглена, і амеба найпростіша. Живиться переважно бактеріями та мікроскопічними водоростями. Служить їжею для личинок, дрібних рибок, рачків.

Зовнішній вид інфузорії туфельки
За свою схожість з підошвою жіночого взуття цей вид інфузорій набув другу назву — «туфелька». Форма цього одноклітинного організму постійна і не змінюється зі зростанням або іншими факторами. Все тіло вкрите дрібними віями, схожими на джгутики евглени. Дивно, але цих війок на кожній особини налічується близько 10 тисяч! З їх допомогою клітина пересувається у воді і захоплює їжу.
Інфузорія туфелька, будова якої так знайома з підручників біології, не видно неозброєним оком. Інфузорії являють собою дрібні одноклітинні організми, але при великому скупченні їх можна побачити і без збільшувальних приладів. В каламутній воді вони будуть виглядати як довгасті білі крапки, що знаходяться в постійному русі.

Будова інфузорії туфельки
Особливості будови інфузорії туфельки полягають не лише в її зовнішньому схожості з підошвою взуття. Внутрішня організація цього простого, на перший погляд, організму завжди представляла величезний інтерес для науки. Одна-єдина клітина покрита щільною мембраною, всередині якої міститься цитоплазма. У цій драглистій рідині розміщені два ядра, велике і мале. Велике відповідає за харчування клітини і виділення, мале — за розмноження.
Отвір, який виконує роль рота, розташований з широкої сторони клітини. Він веде в глотку, на кінці якої утворюються травні вакуолі.
Будова тіла інфузорії туфельки відрізняється також досить цікавою особливістю — наявністю трихоцист. Це особливі органи, а точніше — органели, службові клітини для живлення і захисту. Помітивши їжу, інфузорія викидає трихоцисти і утримує ними здобич. Їх же вона висуває, коли хоче захистити себе від хижаків.


Харчування інфузорії туфельки
Одноклітинні організми живляться бактеріями, які мешкають у великій кількості в забрудненій каламутній воді. Не виняток і інфузорія туфелька, будова рота якої дозволяє захоплювати пропливаючі повз бактерії і швидко відправляти їх у травну вакуолю. Рот інфузорії оточений віями, які в цьому місці довші, ніж на інших ділянках тіла. Вони утворюють навколоротову воронку, що дозволяє захоплювати якомога більше їжі. Вакуолі утворюються в цитоплазмі по мірі необхідності. Одночасно їжа може перетравлюватися відразу в декількох вакуолях. Час перетравлення становить близько однієї години.
Інфузорія харчується майже безперервно, якщо температура води вище 15 градусів. Харчування припиняється перед початком розмноження.
Дихання і виділення інфузорії туфельки
Що стосується дихання, то тут інфузорія туфелька будову має, схоже з іншими найпростішими. Дихання здійснюється всією поверхнею тіла організму. Дві скоротливі вакуолі забезпечують цей процес. Відпрацьований газ проходить по спеціальним канальцям і викидається через одну з скоротливих вакуолей. Виділення зайвої рідини, яка є результатом життєдіяльності, відбувається кожні 20-25 секунд теж за допомогою скорочення. При несприятливих умовах інфузорія перестає харчуватися, і скорочувальні руху вакуолей значно уповільнюються.

Розмноження інфузорії туфельки
Інфузорія туфелька розмножується поділом. Приблизно один раз на добу ядра, велике і мале розходяться в різні боки, розтягуються і поділяються надвоє. У кожної нової особини залишаються по одному ядру і по одній скоротливій вакуолі. Друга утворюється через кілька годин. Кожна інфузорія туфелька будову має ідентичну батьківській.
У інфузорій, які пройшли багатократний поділ, спостерігається таке явище, як статеве розмноження. Дві особини з’єднуються одна з одною. Всередині цієї великої клітини відбувається поділ ядер і обмін хромосомами. Після завершення такого складного хімічного процесу інфузорії роз’єднуються. Кількість особин від цього не збільшується, але вони стають більш життєздатними в мінливих зовнішніх умовах.
Будова і життєдіяльність інфузорії туфельки мало залежить від зовнішніх факторів. Всі туфельки виглядають однаково, мають одну і ту ж форму і розмір незалежно від умов. Життєдіяльність теж протікає за одним сценарієм. Має значення тільки температурний і світловий фактори. Інфузорії дуже чутливі до змін освітленості. Можна провести невеликий експеримент: затемнити посудину, в якій живуть інфузорії, залишивши маленьке світле віконце. До цього отвору вже через пару годин стянутся всі особини. Також інфузорії сприймають і зміни температури. При зниженні її до 15 оС туфельки перестають харчуватися і розмножуватися, впадаючи в своєрідний анабіоз.

Немає коментарів:

Дописати коментар