понеділок, 24 вересня 2018 р.

Будова тваринної клітини. Матеріал для учнів 6 класу.

                                              БУДОВА КЛІТИН У ТВАРИН

Ви дізнаєтеся про особливості будови клітин у тварин, чим клітини тварин відрізняються від клітин рослин та грибів, яку форму мають різні клітини тварин.
– 3 яких клітин складається тіло тварин?
Як вам уже відомо, тіла всіх живих організмів, включаючи тварин, складаються з клітин. Клітини тварин мають подібну будову і відрізняються від клітин рослин. Розміри більшості тваринних клітин приблизно 10-100 км (один мікрометр дорівнює одній мільйонній метра).
На відміну від будови, форма тваринних клітин може бути дуже різноманітною. Розмір і форма тваринних клітин залежить від функцій, які вони виконують. Так м’язові клітини дуже витягнуті і мають веретеноподібну форму. Нервові клітини – зірчасті, з довгими і короткими відростками. Клітини шкіри – пласкі й витягнуті або високі й келихоподібні. Є клітини, що мають джгутики, війки або несправжні ніжки.
Пригадаємо будову клітини тварин (мал. 4). Вовні клітина вкрита клітинкою мембраною, яка здатна пропускати всередину клітини одні речовини та виводити інші. Як вам уже відомо, рослинна клітина, окрім мембрани, має щільну оболонку з целюлози, натомість мембрана тваринної клітини – еластична й не захищена зовні клітинною оболонкою.
Основний вміст клітини – в’язка зерниста цитоплазма. Вона постійно
рухається, що сприяє транспорту речовин по клітині.У центрі клітини міститься щільне округле ядро. В ньому є хромосоми, основою яких є довгі молекули ДНК, що управляють багатьма клітинними процесами, Перед поділом клітини молекули ДНК подвоюються і рівномірно розподіляються між дочірніми клітинами, що забезпечує передачу їм спадкової інформації.
Окрім ядра, є рідині цитоплазми знаходяться органели, що виконують різноманітні функції, забезпечуючи життєдіяльність клітини.
Так ендоплазматична сітка складається з внутрішньоклітинних мембран, що утворюють чисельні канали. Ці канали зв’язують органели і забезпечують переміщення органічних речовин між ними. На зовнішній поверхні каналів можуть міститись маленькі округлі тільця – рибосоми.
БУДОВА КЛІТИН У ТВАРИН
Мал. 4. Схема будови тваринної клітини: 1 – клітинна мембрана; 2 – ядро; 3 – рибосоми; 4 – ендоплазматична сітка; – мітохондрії: 6 – лізосоми; 7 – комплекс Гольджі
Рибосоми, забезпечують синтез білків, які виконують різноманітні важливі функції є клітині.
Енергетичні станції клітини – мітохондрії – це овальні мембранні тільця з чисельними внутрішніми складками. У мітохондріях відбувається дихання – за наявності кисню поживні речовини розкладаються з виділенням енергії, яка накопичується в молекулах АТФ, уже відомих вам з 6 класу. Це універсальний акумулятор і переносник енергії. Також у процесі дихання утворюється вуглекислий газ і вода.
Тварини живляться готовими органічними речовинами, тому в їх клітинах відсутні хлоропласти.
Комплекс Гольджі складається з диктіони, органічні речовини з ендоплазматичної сітки, накопичують і сортують, їх, “пакують” у мембранні міхурці. Далі ці міхурці відправляються або на потреби клітини, або за її межі. Диктіосоми властиві клітинам тварин, рослин і грибів.
Лізосоми – це невеличкі округлі тільця, в яких здійснюється внутрішньоклітинне травлення. Лізосоми беруть участь у перетравленні захоплених клітиною речовин та ушкоджених органел.
Клітини розмножуються в результаті поділу. При цьому передусім подвоюються молекули ДНК. Далі відбувається розподіл хромосом на дві однакові групи, так утворюється два нових ядра. Лише після цього ділиться цитоплазма, при цьому органели клітини відносно рівномірно розподіляються між дочірніми клітинами.
Крім основних органел, у цитоплазмі тварини і клітини знаходяться різноманітні включення з білків, жирів та вуглеводів, що мають вигляд краплин і зерен різного розміру і форми. Це переважно поживні речовини, що використовуються клітиною в процесі її життєдіяльності.

Немає коментарів:

Дописати коментар