понеділок, 10 вересня 2018 р.

Виконати тестові завдання. Матеріал для учнів 10 класу.


Типові тестові завдання з біології
10 клас

Тема 1
Вступ. Видатні вчені-біологи України і світу. Система біологічних наук.Методи біологічних досліджень. Рівні організації живої матерії.
1. Вкажіть засновників вчення про вищу нервову діяльність:
А  П.Ерліх та І. Мечников;                                       В   І. Павлов та І.Сєченов;
Б  Ч.Дарвін;                                                              Г   К.Лінней;
                                                                                              Д  С. Навашин.
2. Вчення про біосферу заснував:
А  І. Мечников;                                                        В  С. Навашин;
Б  І. Шмальгаузен;                                                   Г  В. Вернадський;
                                                                                  Д  Ч.Дарвін.
3. Еволюційну теорію запропонував:
А  М. Шлейден;                                                        В  Ч. Дарвін;  
Б  Г. Мендель;                                                         Г  С.Навашин;
                                                                                  Д  В. Гарвей.
4. Наука,що вивчає клітини:
А Генетика;                                                               В Орнітологія;
Б Цитологія;                                                              Г Гістологія;
Д  Бріологія.
5. Тварин вивчає:
А Зоологія;                                                                В Вірусологія;
Б Мікологія;                                                              Г Альгологія;
                                                                                  Д Орнітологія.
6. Водорості вивчає:
А Зоологія;                                                                В Вірусологія;
Б Мікологія;                                                              Г Бріологія;
Д Альгологія.
7. Наука,що вивчає клітини:
А Генетика;                                                               В Орнітологія;
Б Цитологія;                                                              Г Гістологія;
Д  Бріологія.
8. Тварин вивчає:
А Зоологія;                                                                В Вірусологія;
Б Мікологія;                                                              Г Альгологія;
                                                                                  Д Орнітологія.
9. Водорості вивчає:
А Зоологія;                                                                В Вірусологія;
Б Мікологія;                                                              Г Бріологія;
Д Альгологія.
10. Постійне спостереження за процесами в екосистемах:
А Моніторинг;                                                          В Біотехнологія;
Б Експеримент;                                                        Г Статистика;
                                                                                  Д Моделювання.
11. Теоретичним методом є:                                            
А Експеримент;                                                        В Моделювання;
Б Моніторинг;                                                          Г Спостереження;
                                                                                  Д Порівняльний.
12.Метод,за якого для встановлення впливу речовини на рослину, її обробляють розчином цієї речовини різної концентрації:
А Експеримент;                                                        В Моделювання;
Б Моніторинг;                                                          Г Спостереження;
                                                                                  Д Історичний.
13. Яка жива істота існує лише на клітинному рівні?
А Амеба протей;                                                      В Хвощ польовий;
Б Вірус грипу;                                                                       Г Бджола медоносна;
                                                                                  Д Людина Розумна.
14. На якому рівні організації живої матерії відбуваються процеси транскрипції і трансляції?
А Клітинному;                                                        В Молекулярному;    
Б Біосферному;                                                        Г Організмовому;
                                                                                  Д Популяційно – видовому.
15. Який рівень організації живої матерії вивчає екологічні проблеми планетарного значення?
А Організмовий;                                                      В Біосферний;
Б Молекулярний;                                                    Г Біогеоценотичний;
                                                                                  Д Клітинний.
16.Лише на молекулярному рівні існує система:
А Вірус грипу;                                                                       В Сечовидільна система;
Б Яйцеклітина;                                                         Г Амеба протей;
                                                                                  Д М'язова тканина.
17. Позначте рівень організації ,що характеризується біологічним кругообігом речовин та єдиним потоком енергії:
А Молекулярний;                                                     В Організмовий;
Б Клітинний;                                                            Г Тканинний;
Д Біосферний.
18. Позначте науку,об’єктом якої є молекулярний рівень організації живого:
А Біохімія;                                                                В Гістологія;
Б Цитологія;                                                              Г Ембріологія;
                                                                                  Д Зоологія.
19. Якого рівня організації живої матерії не існує?
А Клітинного;                                                                       В Біогеоценотичного;
Б Абіотичного;                                                         Г Біосферного;
                                                                                  Д  Молекулярного.
20.Які рівні організації живої матерії має прісноводна гідра?
А Молекулярний та організмовий;
Б Клітинний та молекулярний;
В Біосферний,клітинний та організмовий;
Г Екосистемний та молекулярний;
Д Молекулярний,клітинний та організмовий.

1 коментар: