неділя, 9 вересня 2018 р.

Практична робота №1. Матеріал для учнів 10 класу.

 Практична робота № 1
Тема: Планування біологічних досліджень .

Мета: формувати навички планування біологічних досліджень
Біологічне дослідження — це діяльність, спрямована на всебічне вивчення біологічного об’єкта, процесу або явища, їх структури та зв’язків, а також отримання і впровадження в практику корисних для людини результатів.
Планування біологічного дослідження — послідовність дій, що дозволяє зібрати необхідний матеріал з проблеми дослідження, проаналізувати його та зробити  правильні висновки.
Етапи біологічного дослідження (орієнтовний план):
1. Обґрунтування актуальності теми дослідження.
2. Постановка мети і завдань дослідження.
3. Визначення об’єкта дослідження.
4. Узагальнення наявної наукової інформації з теми дослідження.
5. Висування гіпотез.
6. Вибір методів дослідження.
7. Проведення практичної частини дослідження, реєстрація якісних і кількісних результатів.
8. Аналіз та інтерпретація отриманих результатів.
9. Формулювання висновків і визначення практичного значення отриманих результатів                                         ХІД РОБОТИ
Складіть план біологічних досліджень, що мають на меті:
   Виявити ознаки пристосованості у зовнішній будові дощового черв’яка  до існування в ґрунті _________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
1 б  Виявити ознаки пристосованості у зовнішній будові  крота  до існування в ґрунті. _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
2. Встановити значення сім’ядоль та ендосперму для росту і розвитку насіння.
сім’ядолі
ендосперм
3. Дослідити видовий склад рослинності ставу, озера або річки
Зробіть загальний висновок з роботи
____________________

Немає коментарів:

Дописати коментар