понеділок, 23 квітня 2018 р.

Безумовні рефлекси. Матеріал для учнів 8 класу.

  


  


                            Безумовні рефлекси

Безумовні рефлекси - видові, природжені та відносно постійні реакції людського організму на вплив зовнішнього та внутрішнього середовища, що відбуваються з допомогою нервової системи. Зокрема, видовими вони являється, так як сформувалися та закріпилися у процесі досить тривалого розвитку людини як окремого виду. Дані рефлекси проявляються однаково в кожної особини виду Людина розумна, визначають якусь, чітко окреслену програму їх поведінки, що забезпечує пристосування людей до стабільних, специфічних для виду умов існування. Вони сформовані ще до моменту народження дитини.
Хапальний рефлекс у новонародженої дитини
Рис. 1. Хапальний рефлекс у новонародженої дитини
Безумовні рефлекси являється природженими, так як успадковуються від батьків.
Ще одна ознака безумовних рефлексів - це відносно постійні, що підкреслює їх відносну незмінність. Згадайте механізм слиновидільного рефлексу, який з'являється при подразненні їжею відповідних смакових рецепторів язика людини. Збудження в формі нервового імпульсу проходе по чутливих нервах в напрямку до довгастого мозку. Там знаходиться центр слиновиділення, котрий по рухових нервах направляє «команду» слинним залозам, та вони виробляють і виділяють слину.

Головні види безумовних рефлексів людини

До головних видів безумовних рефлексів відносяться дихальні, хапальні, харчові, захисні, орієнтувальні і статеві.
Дихальні рефлекси - рефлекторні дихальні рухи, котрі забезпечують вдих й видих. Харчові рефлекси - це виділення слини, травних соків, жовчі, жування, ковтання в момент потрапляння їжі в рот.
Захисні рефлекси здійснюють захист організму від впливу різноманітних чинників, наприклад, відсмикування руки в момент уколу, кашель й чхання за потрапляння алергенів, мікроорганізмів в дихальні шляхи, зіничний рефлекс, мигання повік очей т.п.
Чимало безумовних рефлексів проявляється не одразу після народження, а тільки запускаються спеціальною програмою генетичного розвитку лише через певний час. До подібних рефлексів відносять, так наприклад, орієнтувальний та статевий рефлекси людини. Орієнтувальний рефлекс, чи рефлекс «що таке?», - відповідь на зовсім нові чи біологічно важливі (звук, світло й інші) подразники. Він з'являється кожного разу, коли виникає несподіваний чи новий подразник, й людина реагує на нього повертанням своєї голови. Таким чином вона оцінює біологічне значення даного подразника.
В період статевого дозрівання виникають складні безумовні статеві рефлекси, які пов'язані із розмноженням та турботою про нащадків.

Інстинкти

Складна система природжених (безумовнорефлекторних) програм у поведінці, пов'язаних з збереженням виду, називається інстинктами (з лат. інстинктус - це спонука, мотив).
Інстинкти у людини як ланцюги природжених безумовних рефлексів здатні проявлятися по-різному, в залежності від внутрішніх необхідностей людини, певної ситуації, змінюватися із віком. Так наприклад, інстинкт самозбереження здатний проявлятися утечею від небезпеки, обережною поведінкою чи агресією. Всім вам відомий так званий материнський інстинкт - потреба матері дбати про свою дитину і оберігати її. Інколи він навіть сильніший за такий інстинкт, як самозбереження.
Поведінка людини досить складна, у ній задіяні різні механізми не лише безумовних й умовних рефлексів, а теж - розумової діяльності. Коли інстинктивна діяльність людини нерідко проявляється неусвідомленими діями, тоді розумова діяльність спрямовує поведінку її відповідно до законів у суспільстві та традицій.
Безумовні рефлекси приклади В цій статті розглянемо що таке безумовні рефлекси, яка їх роль в житті людини. Приклади безумовних рефлексів людини Безумовні рефлекси -це вроджена видова реакція організму, яка відбувається в межах стабільного рефлекторного шляху у відповідь на дію адекватного для цього виду діяльності подразника. Ознаки безумовних рефлексів: 1. Проявляються при дії адекватного подразника без особливих спеціальних умов (слиновиділення, ковтання, дихання та ін.). 2. Мають готові анатомічно сформовані рефлекторні дуги. 3. В їх здійсненні основна роль належить підкірковим ядрам, стовбуру мозку, спинному мозку. Вони зберігаються і після видалення кори великого мозку. Проте представництво безумовного рефлексу є в корі великих півкуль. 4. Є видовими реакціями, характерними для усіх представників даного виду. 5. Є відносно постійними рефлекторними реакціями, стійкі, незмінні, зберігаються протягом усього життя. За рівнем складності безумовні рефлекси поділяються на: — прості безумовні рефлекси; — рефлекторні акти; — реакції поведінки; — інстинкти. В залежності від виду реакції безумовні рефлекси поділяють на: – харчові, — статеві, — оборонні, — орієнтовно-дослідницькі. Основні види безумовних рефлексів: — дихальні, — харчові, — хапальні, — захисні, — орієнтувальні, — статеві. Приклади безумовних рефлексів Дихальні безумовні рефлекси — це рефлекторні дихальні рухи, що забезпечують вдих і видих. Харчові безумовні рефлекси – виділення слини, жовчі, травних соків, жування, ковтання під час потрапляння їжі до рота. Захисні безумовні рефлекси забезпечують захист організму від дії різних чинників: відсмикування руки при уколі, кашель і чхання при потраплянні алергенів, мікроорганізмів у дихальні шляхи, мигання повік очей, зіничний рефлекс тощо. Багато безумовних рефлексів проявляються не відразу після народження, а запускаються програмою генетичного розвитку тільки через деякий час. До таких рефлексів відносять, наприклад, орієнтувальний і статевий рефлекси. Орієнтувальний рефлекс, або рефлекс «що таке?», — це відповідь на нові або біологічно важливі (світло, звук та інші) подразники. Він виникає щоразу, коли з’являється несподіваний або новий подразник, і людина на нього реагує повертанням голови. Так вона оцінює біологічне значення подразника. У період статевого дозрівання проявляються складні безумовні статеві рефлекси, пов’язані з розмноженням і турботою про нащадків. Безумовні рефлекси є основою для утворення умовних рефлексів. Порушення безумовних рефлексів зазвичай пов’язане з органічними ураженнями головного мозку. Дослідження безумовних рефлексів проводиться для діагностики ряду захворювань центральної нервової системи.Джерело: http://dovidka.biz.ua/bezumovni-refleksi-prikladi/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua
Безумовні рефлекси приклади В цій статті розглянемо що таке безумовні рефлекси, яка їх роль в житті людини. Приклади безумовних рефлексів людини Безумовні рефлекси -це вроджена видова реакція організму, яка відбувається в межах стабільного рефлекторного шляху у відповідь на дію адекватного для цього виду діяльності подразника. Ознаки безумовних рефлексів: 1. Проявляються при дії адекватного подразника без особливих спеціальних умов (слиновиділення, ковтання, дихання та ін.). 2. Мають готові анатомічно сформовані рефлекторні дуги. 3. В їх здійсненні основна роль належить підкірковим ядрам, стовбуру мозку, спинному мозку. Вони зберігаються і після видалення кори великого мозку. Проте представництво безумовного рефлексу є в корі великих півкуль. 4. Є видовими реакціями, характерними для усіх представників даного виду. 5. Є відносно постійними рефлекторними реакціями, стійкі, незмінні, зберігаються протягом усього життя. За рівнем складності безумовні рефлекси поділяються на: — прості безумовні рефлекси; — рефлекторні акти; — реакції поведінки; — інстинкти. В залежності від виду реакції безумовні рефлекси поділяють на: – харчові, — статеві, — оборонні, — орієнтовно-дослідницькі. Основні види безумовних рефлексів: — дихальні, — харчові, — хапальні, — захисні, — орієнтувальні, — статеві. Приклади безумовних рефлексів Дихальні безумовні рефлекси — це рефлекторні дихальні рухи, що забезпечують вдих і видих. Харчові безумовні рефлекси – виділення слини, жовчі, травних соків, жування, ковтання під час потрапляння їжі до рота. Захисні безумовні рефлекси забезпечують захист організму від дії різних чинників: відсмикування руки при уколі, кашель і чхання при потраплянні алергенів, мікроорганізмів у дихальні шляхи, мигання повік очей, зіничний рефлекс тощо. Багато безумовних рефлексів проявляються не відразу після народження, а запускаються програмою генетичного розвитку тільки через деякий час. До таких рефлексів відносять, наприклад, орієнтувальний і статевий рефлекси. Орієнтувальний рефлекс, або рефлекс «що таке?», — це відповідь на нові або біологічно важливі (світло, звук та інші) подразники. Він виникає щоразу, коли з’являється несподіваний або новий подразник, і людина на нього реагує повертанням голови. Так вона оцінює біологічне значення подразника. У період статевого дозрівання проявляються складні безумовні статеві рефлекси, пов’язані з розмноженням і турботою про нащадків. Безумовні рефлекси є основою для утворення умовних рефлексів. Порушення безумовних рефлексів зазвичай пов’язане з органічними ураженнями головного мозку. Дослідження безумовних рефлексів проводиться для діагностики ряду захворювань центральної нервової системи.Джерело: http://dovidka.biz.ua/bezumovni-refleksi-prikladi/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua
Безумовні рефлекси приклади В цій статті розглянемо що таке безумовні рефлекси, яка їх роль в житті людини. Приклади безумовних рефлексів людини Безумовні рефлекси -це вроджена видова реакція організму, яка відбувається в межах стабільного рефлекторного шляху у відповідь на дію адекватного для цього виду діяльності подразника. Ознаки безумовних рефлексів: 1. Проявляються при дії адекватного подразника без особливих спеціальних умов (слиновиділення, ковтання, дихання та ін.). 2. Мають готові анатомічно сформовані рефлекторні дуги. 3. В їх здійсненні основна роль належить підкірковим ядрам, стовбуру мозку, спинному мозку. Вони зберігаються і після видалення кори великого мозку. Проте представництво безумовного рефлексу є в корі великих півкуль. 4. Є видовими реакціями, характерними для усіх представників даного виду. 5. Є відносно постійними рефлекторними реакціями, стійкі, незмінні, зберігаються протягом усього життя. За рівнем складності безумовні рефлекси поділяються на: — прості безумовні рефлекси; — рефлекторні акти; — реакції поведінки; — інстинкти. В залежності від виду реакції безумовні рефлекси поділяють на: – харчові, — статеві, — оборонні, — орієнтовно-дослідницькі. Основні види безумовних рефлексів: — дихальні, — харчові, — хапальні, — захисні, — орієнтувальні, — статеві. Приклади безумовних рефлексів Дихальні безумовні рефлекси — це рефлекторні дихальні рухи, що забезпечують вдих і видих. Харчові безумовні рефлекси – виділення слини, жовчі, травних соків, жування, ковтання під час потрапляння їжі до рота. Захисні безумовні рефлекси забезпечують захист організму від дії різних чинників: відсмикування руки при уколі, кашель і чхання при потраплянні алергенів, мікроорганізмів у дихальні шляхи, мигання повік очей, зіничний рефлекс тощо. Багато безумовних рефлексів проявляються не відразу після народження, а запускаються програмою генетичного розвитку тільки через деякий час. До таких рефлексів відносять, наприклад, орієнтувальний і статевий рефлекси. Орієнтувальний рефлекс, або рефлекс «що таке?», — це відповідь на нові або біологічно важливі (світло, звук та інші) подразники. Він виникає щоразу, коли з’являється несподіваний або новий подразник, і людина на нього реагує повертанням голови. Так вона оцінює біологічне значення подразника. У період статевого дозрівання проявляються складні безумовні статеві рефлекси, пов’язані з розмноженням і турботою про нащадків. Безумовні рефлекси є основою для утворення умовних рефлексів. Порушення безумовних рефлексів зазвичай пов’язане з органічними ураженнями головного мозку. Дослідження безумовних рефлексів проводиться для діагностики ряду захворювань центральної нервової системи.Джерело: http://dovidka.biz.ua/bezumovni-refleksi-prikladi/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua

Немає коментарів:

Дописати коментар