середа, 25 квітня 2018 р.

Загальна характеристика грибів.Матеріал для учнів 6 класу.

  


ПОНЯТТЯ ПРО ГРИБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЖИВЛЕННЯ.
      Корисні прояви грибів: розкладають відмерлі рештки, збагачують ґрунт, за їх допомогою роблять хліб, квас та кумис, тчуть льняне полотно, цвілевий гриб пеніцил використовують в антибіотиках, шапкові гриби споживають люди.
     Шкідливі прояви життєдіяльності грибів: псують продукти, що зберігаються у теплих та вологих умовах, спричинюють хвороби, «з'їдають» врожай на полі, дерев'яні будинки, псують заготовлену на дошки деревину, руйнують витвори мистецтва, розкладають фарбу, гуму та навіть пластмаси.
     Шапинкові гриби (плодове тіло складаються з шапинки та ніжки) живуть тільки на суші (крім гнойовика водного), скрізь зустрічаються мікроскопічні гриби (цвілеві гриби та дріжджі). Країн, де не рос­туть гриби, на нашій планеті немає. Загалом відомо понад 100 тис. видів грибів, з них понад 6 тис. видів — на території України.
     Енергію гриби отримують шляхом дихання — за допомогою кисню вони розкладають у мітохондріях частину поглинутих про­стих органічних речовин на вуглекислий газ та воду, синтезуючи при цьому молекули АТФ,  дріжджі, крім дихання, можуть отримувати енергію без участі кисню — у процесі бродіння.
      За джерелом надходження поживних речовин гриби поділяють на сапротпрофів, паразитів та симбіотрофів. Джерелом поживних речовин для грибів-сапротрофтів є мертва органічна речовина, для грибів-паразитів — це органічні речовини живих істот, для грибів –симбіотрофів  поживні речовини симбіозу з іншими організмами.
 
Гриби - живі істоти, що мають своєрідні ознаки, частина яких збігається з ознаками рослин, а інша - з ознаками тварин, тому їх виділяють у окрему групу. Подібно до рослин гриби можуть зростати на ґрунті і не здатні до активного руху, вони поширюються або за рахунок розростання міцелію, або за допомогою спор, які розповсюджуються вітром, водою чи тваринами. А живляться гриби, як тварини, готовими органічними речо­винами.
     Серед грибів є одноклітинні організми, як-от дріжджі, та багато­клітинні організми, наприклад шапинкові гриби.
1. Чому гриби активно ростуть після дощу або у вологих умовах?
Це пов'язано з особливостями живлення: є гетеротрофними організмами, живляться розчиненими органічними речовинами, поглинаючи їх шляхом всмоктування всією поверхнею тіла (грибне живлення).
Клітини грибів можуть всмоктувати лише прості ор­ганічні речовини, виділяють за межі клітин особливі білкові сполуки — ферменти, ферменти здійснюють позаклітинне травлен­ня: вони розкладають складні органічні сполуки на прості (велику молекулу целюлози — на багато дрібних молекул глюкози, велику білкову молекулу — на багато дрібних молекул амінокислот), розчин простих органічних сполук всмоктується в клітину. Позаклітинне травлення дозволяє грибам використовувати в їжу навіть ті органічні речовини, які майже не споживають інші організми (зокрема целюлозу деревини), на нашій планеті немає жодної органіч­ної речовини, яку б не могли розкласти гриби.
Поживні речовини всмоктуються клітинами гриба у вигляді розчи­ну. Гриби для живлення потребують воду. Тому вони активно ростуть після дощу або у вологих умовах.


2. Чи виділяють гриби кисень?
Гриби не здатні до фотосинтезу, тому кисень не виділяють. Вони вбирають кисень шляхом дихання для отримання енергії.

3. Чи є у складі грибів хлорофіл?
У грибів відсутні хлоропласти та хлорофіл.

4. Чим гриби відрізняються від тварин та рослин за способом живлення?

 «НІ» в дужках означає: як правило — ні, але відомі виключення.
     Від рослин гриби відрізняються гетеротрофним типом живлен­ня, а отже, відсутністю хлоропластів і нездатністю до фотосинте­зу. Від тварин вони відрізняються способом поглинання пожив­них речовин, яке здійснюється лише шляхом всмоктування, до поглинання нерозчинених шматочків їжі , притаманного тваринам, гриби не здатні. Від бактерій гриби відрізняються наявністю у клітинах ядра (навіть декількох).

2. Усі знають, що грибам для росту необхідна вода. Також відомо, що звичні для нас шапинкові гриби під водою не ростуть. А чому? Спробуйте сформулювати та обґрунтувати власну гіпотезу.
Через оболонки клітин відбувається газообмін, для енергії їм потрібен кисень, вони не можуть отримувати енергію без кисню (бродінням) .

Немає коментарів:

Дописати коментар