неділя, 3 квітня 2016 р.

Поведінка тварин у природі.Матеріал для учнів 7 класу.


 Поведінка тварин у природі та методи її вивчення

Кожен з вас спостерігав як кішка потихеньку крадеться за горобцем, пташки збирають різноманітні матеріали для будівництва свого гнізда, мурашки рухаються однією і тією ж доріжкою. Навіть маленькі діти знають - якщо собака виляв хвостом, значить, вона в гарному настрої, а якщо гарчить і притискає вуха до голови - краще відійти подалі. Це все прояви поведінки - пристосувальних дій тварини у відповідь на різноманітні зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища. В основі формування поведінки лежить подразливість.
Людина з давніх-давен цікавилась поведінкою тварин. Це в першу чергу потрібно було мисливцям, скотарям, рибалкам. Знання особливостей поведінки тварин допомагало нашим предкам уникати небезпеки, приручати тварин.
Поведінка - це спрямовані назовні дії організму у відповідь на подразники зовнішнього або внутрішнього середовища.
Вивчає поведінку тварин у природних умовах наука етологія. Засновником етології як науки вважають голландського дослідника Н. Тінбергена та австрійського вченого К. Лоренца.

 Основними методами етології є спостереження, опис та порівняння поведінкових реакцій тварин в природі.
Найпоширенішим методом дослідження різних форм поведінки тварин є спостереження. Неповторним спостерігачем вважають французького дослідника Ж. А. Фабра (мал 165). Десятиліттями він міг спостерігати за життям комах, заради їх вивчення переїхати з великого міста до далекої провінції. Результати своїх спостережень дослідник виклав у книзі "Ентомологічні спогади", де описав життя і звички ос, бджіл, жуків та інших комах.
Спостереження проводяться у природних середовищах існування тварин. Тому дослідникам доводиться тривалий час жити у важких умовах дикої природи. У сніг і в дощ, у холод і в спеку, ризикувати своїм життям заради науки. Дж. Адамсон, відома письменниця, захисниця тварин все своє життя присвятила вивченню поведінки диких левів. їй прийшлося виховувати маленьких левенят, які залишились без батьків. Це дозволило дослідниці описати розвиток поведінки левенят, їх навчання полюванню, становленню стосунків з іншими левами.
К. Лоренц спостерігав за поведінкою диких гусей. Він жив у маленькому містечку Альтенберзі, неподалік од Відня. У його маєтку, користуючись повною свободою, жила величезна кількість різних птахів і звірів. Завдяки спостереженням К. Лоренца були зроблені важливі висновки щодо поведінки тварин в угрупованнях.
На основі довготривалих спостережень вчені здійснюють порівняння поведінкових реакцій різних тварин однієї групи. Зокрема, П. Кроукрофт порівнював поведінку сірих пацюків та хатніх мишей. Його робота мала велике практичне значення для боротьби з цими гризунами.
Сьогодні для спостережень у природі широко застосовуються різні технічні пристосування: встановлення відеокамер, GPS передавачі, мікрочипи. Це дозволяє зовсім усунути присутність людини і спостерігати за тваринами в їх природному середовищі.
У разі необхідності, крім спостережень може використовуватись польовий чи лабораторний експеримент, під час якого змінюються певні умови існування тварин. Такі експерименти проводять для з'ясування інстинктів або формування рефлексів у тварин.
Поведінка - це спрямовані назовні дії організму у відповідь на подразники зовнішнього або внутрішнього середовища. Вивчає поведінку тварин у природних умовах наука етологія. Засновником етології як науки вважають голландського дослідника Н. Тінбергена та австрійського вченого К. Лоренца. Основними методами етології є спостереження, опис та порівняння поведінкових реакцій тварин в природі.
1. Що вивчає наука етологія? 2. Яке значення має вивчення поведінки тварин? 3. Які методи вивчення поведінки тварин?
1. Як ви вважаєте, чи має поведінка тварин пристосувальне значення? Наведіть приклади пристосувань до умов середовища в поведінці тварин.
Домашній експеримент. Проведіть спостереження за поведінкою хатньої кішки і собаки. Зверніть увагу на їх спосіб полювання, реакцію на різні подразники. Чи є різниця у способі догляду за собою у цих тварин? Чи пов'язаний спосіб полювання з особливостями будови цих тварин, з особливостями догляду за собою? Чому собаки утворюють зграї, а кішки ні? Результати своїх спостережень оформіть у вигляді презентації.
Лабораторне дослідження
Мета: ознайомитись із особливостями поведінки тварин. Обладнання: записник, фотоапарат або відеокамера.
Хід роботи
1. Поспостерігайте за поведінкою тварин у куточку живої природи.
2. Як проявляється у досліджуваних тварин почуття голоду, радості, тривоги тощо.
3. Як тварина реагує на появу відомих для неї речей (миска, пакет з їжею, поява людини, що її годує)
4. Якими методами ви користувались?
5. Результати своїх спостережень оформіть у вигляді презентації.

Немає коментарів:

Дописати коментар