четвер, 7 квітня 2016 р.

Водне середовище життя організмів.Матеріал для учнів 5 класу.

  


                                              Водне середовище життя організмів

Вивчення параграфа допоможе вам:
•  характеризувати водне середовище життя організмів;
•  наводити приклади мешканців водного середовища життя;
•  наводити приклади пристосувань організмів до життя у водному середовищі.
Особливості водного середовища життя.
У водному середовищі коливання температури впродовж доби та року менші, ніж у наземно-повітряному. Це пов’язано з тим, що вода, на відміну від повітря, повільніше нагрівається й охолоджується.
У водному середовищі світла найбільше у верхніх шарах. Тому тут поширені зелені рослини. А глибоководні тварини, наприклад деякі риби і черви, живуть на глибині кількох кілометрів. Там панує суцільна темрява. (Див. «Скарбничку знань» на с.196).
Мешканці водного середовища дихають киснем, розчиненим у воді. Проте його у водному середовищі значно менше, ніж у наземно-повітряному.
Через високий вміст солей вода морів і океанів солона (її ще називають морською). У воді річок, озер, ставків вміст розчинених речовин менший. Такі водойми називають прісними.
Озеро Синевир
Водне середовище характеризується особливими проявами таких чинників неживої природи, як освітленість, температура, вміст повітря.
Вода — середовище життя багатьох організмів. Із тваринних організмів водного середовища зазвичай першими згадуємо риб. І справді, все їх життя проходить у воді. Вони можуть швидко переміщуватися в ній на великі відстані. Мешканці водного середовища — раки, краби, морські зірки (мал. 155) — не лише переміщуються у воді, а й можуть пересуватися по дну. Серед тварин водного середовища є істоти, які швидше нагадують рослини, наприклад корали (мал. 125, с. 165). Вони прикріплюються до дна водойми.
У водному середовищі мешкають і теплокровні тварини (мал. 156, с. 194).
Мал. 155 Мешканці водного середовища
Мал. 156. Тварини водного середовища: а—дельфін; б — бобер; в — видра
Є організми, які поєднують існування у водному та наземно-повітряному середовищі (мал. 157). Та найбільше у водному середовищі бактерій та одноклітинних водоростей.
Пристосування організмів до життя і переміщення у водному середовищі. Розглянемо, як пристосувалися мешканці водойм до дихання. Риби і раки дихають розчиненим у воді киснем за допомогою зябер. Кити і дельфіни живуть постійно у воді, але дихають атмосферним повітрям (мал. 158). Тож час від часу тварини виринають із води, щоб вдихнути повітря. Жаби дихають легенями на суходолі і шкірою — у воді. Тюлені, моржі перед зануренням у воду роблять глибокий вдих, набираючи в легені повітря.
У прісних водоймах України мешкають бобри (мал. 156, б). їх густа шерсть змазана речовиною, що робить її непроникною для води.
Пір’я водоплавних птахів також вкрите шаром речовин, що не змочуються водою.
Проживання у водному середовищі вплинуло на будову органів руху (мал. 159). Риби рухаються за допомогою плавців, водоплавні птахи, бобри і жаби — за допомогою кінцівок, що мають перетинки між пальцями. Тюлені й моржі мають широкі ласти. Якщо на крижинах вони доволі неповороткі, то у воді — спритні й швидкі. У жуків-плавунців плавальні ніжки нагадують весла.

Мал. 157. Тварини, життя яких пов'язане з водним середовищем: а — крокодил; б — жаба; в — тюлень
Мал. 158. Кити виринають, щоб вдихнути повітря
Водні рослини (мал. 160) поглинають необхідні їм речовини із води.
Насіння рогозу, яке поширюється водою, має водонепроникні покриви і порожнини, заповнені повітрям.
Тому воно декілька днів тримається на воді, а потім тоне.
Існує багато водойм, у тому числі и в Україні, які пересихають улітку. Особливостями їх мешканців є те, що вони за короткий час встигають дати чисельне потомство, і можуть тривалий час існувати без води в спілкуванні, доки вона з’явиться знову.
Організми протягом багатьох віків пристосувалися до особливих чинників водного середовища.
Мал. 159. Пристосування тварин до плавання: а — акваріумна рибка сіамський півник; б — селезень
Мал. 160. Водні рослини: а — глечики; б — латаття; в — рогіз; г — стрілолист
Проведіть доступне для вас спостереження за організмами водного середовища. Опишіть їх поведінку і пристосування до чинників неживої природи. Чи має людина вплив на їх життя? Який саме?
Скарбничка знань
В океанах на глибині понад 1 км панує непроглядна темрява. Тут мешкають лише ті організми, які пристосувалися до таких умов. Деякі з них мають особливі світні органи, що світяться синім, зеленим або жовтуватим світлом. Вони засліплюють жертву і полегшують собі полювання.
Дивовижними створіннями, які мешкають в океані на глибині 1,5-3 км, є риби морські чорти, або вудильники, їх тіло вкрите шипами і бляшками, рот великий і широкий. Із спинного плавника морського чорта виростає і нависає над хижою пащею вудка, на кінці якої є світний орган. Морський чорт використовує її як приманку. Рухлива світна цятка привертає увагу організмів, що пропливають повз вудильника, а той обережно підтягує вудку до рота і в певний момент дуже швидко ковтає здобич. У деяких видів риб вудка з ліхтариком знаходиться в пащі. Такі риби плавають з відкритим ротом.
Перевірка знань
1. Назвіть особливості водного середовища життя.
2. Наведіть приклади мешканців водного середовища.
3. Наведіть приклади відомих вам пристосувань рослин до життя у водному середовищі.
4. Як тварини пристосувалися до життя у водному середовищі?
5. На прикладі кількох рослин і тварин своєї місцевості дослідіть та запишіть у робочому зошиті їх пристосування до життя у водному середовищі. Це завдання можете виконати, обравши для спостереження мешканців акваріума.


Немає коментарів:

Дописати коментар