четвер, 21 квітня 2016 р.

Екосистеми. Матеріал для учнів 5 класу.

  


                                       Екосистеми

Як співіснують різні живі істоти на спільній території? Щоб відповісти на це запитання, вчені вивчають не тільки тварин, рослини, гриби, бактерії, а й зв’язки між ними і середовище їхнього життя. Тому в науці з’явився термін «екосистема».

забезпечують не лише себе, а й інші організми. Тому в екосистемі рослини називають утворювачами.
Тварини споживають органічні речовини, створені рослиною, коли поїдають рослини або інших тварин. В екосистемі тварини виконують роль споживачів.
Рослини і тварини, які входять до складу екосистеми, із часом помирають. Рештки відмерлих організмів руйнуються і перетворюються на неорганічні речовини завдяки діяльності таких мешканців ґрунту, як деякі комахи, дош;о-ві черв’яки, гриби і бактерії та інших. В екосистемі вони утворюють групу організмів під назвою «руйнівники».
Розглянуті приклади показують взаємозв’язок між різними групами організмів в екосистемі на основі живлення. Одні організми є продуктами живлення для інших. Без цього екосистема не існувала б.
Роль природних екосистем у природі
та житті людини
Ліси називають справжніми «зеленими легенями» планети. Завдяки їм у повітря надходить велика кількість кисню. А ще крони дерев і кущів затримують шкідливі гази та пил, і цим сприяють очищенню атмосфери. Ліс -домівка багатьох організмів.
Пригадай і назви тварин лісу.
Ліс забезпечує людину різними матеріалами. З деревини виготовляють різний будівельний матеріал, меблі, напір, тканини тощо. Гриби, горіхи, ягоди, лікарські рослини - теж дари лісу. Чисте лісове повітря добре впливає на органи дихання, а тихе шелестіння листя і снів пташок діють заспокійливо на нервову систему. Тобто ліс має неабиякий оздоровчий вплив на людину.
Стени, луки, полонини людина використовує для випасання худоби і заготівлі сіна.
Екосистеми прісних водойм (річок та озер) є джерелом питної води та води для зрошення полів і садів. Їхні мешканці - риби, раки, молюски - цінні продукти харчування. На березі річок та озер влаштовують бази відпочинку, а також спортивні й туристичні табори.
Люди отримують естетичну насолоду, перебуваючи на прогулянках у природних екосистемах.
Штучні екосистеми
Крім природних, існують штучні екосистеми: поле, сад, ставок, парк. Їх створює людина задля задоволення власних потреб. Ноле і сад - для отримання рослинних продуктів харчування, ставок - для розведення риби, парк -для відпочинку людей. Відомий тобі акваріум - теж штучна екосистема. Це не лише окраса приміщень. Акваріуми створюють також, щоб спостерігати за мешканцями водного середовища, вивчати вплив різних чинників на них, досліджувати зв’язки між водними організмами.
Корисні для здоров’я овочі, борошно і крупи людина отримує завдяки рослинам. Для цього на полях вона вирощує пшеницю, жито, буряк, соняшник, картоплю, моркву та багато інших рослин.

Рослини, які людина спеціально вирощує для отримання певних продуктів, називають культурними рослинами, а відведені для їхнього вирощування місця - полем і садом (мал. 172).
Основними організмами в екосистемі поля є культурні рослини. На їхній ріст і розвиток впливають відомі тобі чинники неживої природи: світло, тепло, вологість. Особливе значення має склад ґрунту, з якого культурні рослини отримують необхідні речовини. Чим більше поживних речовин містить ґрунт, тим кращим буде врожай.
Пригадай, які ще організми, крім культурних рослин, є в екосистемі поля?
Інші рослини поля - бур’яни, наприклад осот і пирій. Вони перешкоджають нормальному живленню культурних рослин, відбираючи в них воду з поживними речовинами, затінюють посіви, спричиняють вилягання культурних рослин, заважають збиранню врожаю. Тож у догляді за полем людина знищує бур’яни.
В екосистемі поля є й тварини, насамперед комахи, польові миші, хом’яки, ховрахи, які знаходять притулок серед рослин поля і живляться ними. До тварин поля також належать мешканці ґрунту - черв’яки, комахи, різні мікроорганізми.
Поміркуй, які зв’язки можуть виникати між рослинами і тваринами поля.

Садом називають насадження дерев і кущів, що тривалий час забезпечує людину їстівними плодами. Висаджування садів - давня традиція українського народу.
Основними організмами саду є рослини. Це фруктові дерева, наприклад яблуні, груші, вишні, сливи, а з кущів - смородина, аґрус, малина. Але в саду чимало і тварин (мал. 173). Серед тварин саду є і помічники рослин. Це птахи, які полюють на шкідливих комах та їхні личинки, а також корисні комахи. Бджоли беруть участь в запиленні, сонечка нищівно атакують попелиць - злісних споживачів соків рослин.
Отже, штучні екосистеми не можуть обійтися без втручання людини. Вона дбає про них, створюючи необхідні умови існування.
Підсумки
Екосистема - сукупність організмів, які мешкають на спільній території, взаємодіють між собою та з умовами середовища.
Між організмами екосистеми існують зв’язки, зумовлені отриманням поживних речовин і енергії.
Екосистеми, які існують без втручання людини, називаються природними. Це ліс, степ, озеро, річка.
Штучні екосистеми створює і доглядає людина, наприклад парк, акваріум, квітник, поле, сад та інші.
Сторінка природодослідника
Здійсни спостереження за екосистемою своєї місцевості, щоб ознайомитися зі складом екосистеми, умовами існування її мешканців і зв’язками між ними. Для цього тобі знадобляться блокнот, ручка, атласи-визначники рослин і тварин, фотоапарат
Дія 1. Обери будь-яку екосистему поблизу своєї школи (чи в іншому місці), вияви її склад.
Дія 2.Склади характеристику екосистеми за планом:
1.    Назва екосистеми.
2.    Природна чи штучна екосистема.
3.    Які рослини і тварини існують в екосистемі.
4.    У яких умовах середовища мешкають організми екосистеми (наприклад, затінене чи освітлене місце, зволожена чи посушлива ділянка).
5.    Які зв’язки між організмами екосистеми вдалося виявити?
6.    Чи зазнає екосистема впливу людини? Якщо так, то запиши, які зміни відбулися в екосистемі в результаті діяльності людини.
Якщо матимеш змогу, під час спостереження сфотографуй мешканців екосистеми.
Дія 3. Підготуй розповідь про екосистему і презентуй її в класі.
Сторінка ерудита
Прикладом природних екосистем є прісні водойми - річка й озеро. В їхніх верхніх шарах найтепліше і найбільший вміст кисню. Туди проникає найбільше світла, тому й найбагатший рослинний світ Рослини прісних водойм досить різноманітні. Тут ростуть очерет, нижня частина якого перебуває у воді, а верхня - над водою; латаття біле і глечики жовті, листки яких плавають на поверхні води, і маленька ряска. Навколо озера поблизу води ростуть вологолюбні калюжниця, лепеха, осока. Є рослини, що повністю ростуть під водою - це здебільшого водорості. Типовими мешканцями мілководної частини озера є жаба, рак, молюски ставковик і жабурниця, жук-плавунець, личинки бабок і комарів та інших комах. У товщі води в завислому стані переміщується безліч дрібних одноклітинних і багатоклітинних рослинних і тваринних організмів. їхня спільна назва - планктон. Ним живляться пуголовки, мальки риб та деякі дорослі риби. У водоймах поширені також хижі риби - щука й окунь.
Перевір свої знання
1.    Із чого складається екосистема?
2.    Яка роль рослин, тварин, грибів, бактерій в екосистемах?
3.    Чи правильним є вислів «Рослини годують усіх»? Відповідь обґрунтуй.
4.    Наведи приклади природних екосистем. Яке їхнє значення у природі? Чим вони корисні для людини?
5.    Наведи приклади штучних екосистем. Для чого їх створює людина?
6*. Які зв’язки існують між організмами в екосистемі поля, саду? Запиши приклади організмів цих екосистем, які належать до утворювачів, споживачів і руйнівників.

Немає коментарів:

Дописати коментар