понеділок, 4 квітня 2016 р.

Наземно- повітряне середовище життя.Матеріал для учнів 5 класу.           Наземно-повітряне середовище життя організмів

Різноманітність середовищ життя. Організми живуть у різних середовищах: наземно-повітряно-му, водному та ґрунтовому (мал, 150), Кожне з них має свої особливості умов існування: освітленість, температуру, зволоженість, наявність повітря. Життя органі змів у наземно-повітряному середовищі пов'язане із земною поверхнею та повітрям.

Безперервне перебування організмів у повітрі неможливе. Комахи і птахи певний час використовують повітряні течії для переміщення, а потім шукають опору наземній поверхні.
Життя організмів у водному середовищі — це життя в різних водоймах планети від маленьких струмків до океанів. Ґрунтовим середовищем е ґрунт — верхній родючий шар Землі.
Розрізняють наземно-повітряне, водне та ґрунтове середовища життя.
Особливості наземно-повітряного середовища. У наземно-повітряному середовищі достатньо світла і повітря. Проте зволоженість і температура повітря дуже різноманітні. Болотисті території мають надмірну кількість вологи, у степах її значно менше. Відчутними е добові і сезонні коливання температури.
Пристосування організмів до життя в умовах різної температури і зволоженості. Найбільше пристосувань організмів наземно-повітряного середовища пов’язано з температурою і вологістю повітря. Тварини степу (скорпіон, павуки тарантул і каракурт, ховрахи, миші полівки) ховаються від спеки в нірках. Від спекотних променів Сонця рослин захищає посилене випаровування води листками. У тварин таким пристосуванням е виділення поту.
З настанням холодів птахи відлітають у теплі краї, щоб весною знову повернутися на місце, де народилися і де дадуть потомство.
Особливістю наземно-повітряного середовища в південних областях України чи в Криму е недостатня кількість вологи.
Ознайомтеся за мал. 1б1 з прикладами рослин, які пристосувалися до таких умов.

Пристосуванняорганізмів до пересування в на-земно-повітряному середовищі. Для багатьох тварин наземно-повітряного середовища важливим е пересування по земній поверхні або в повітрі. Для цього в них виробилися певні пристосування, а їх кінцівки мають різну будову. Одні пристосувалися до бігу (вовк, кінь), другі — до стрибків (кенгуру, тушканчик, коник), треті — до польотів (птахи, кажани, комахи) (мал. 162). Вужі, гадюки взагалі не мають кінцівок, тож рухаються, вигинаючи тіло.
Насіння і плоди деяких наземних рослин переміщуються на значні відстані за допомогою вітру або тварин (мал. 163).
До життя високо в горах пристосувалося значно менше організмів, тому що для рослин там замало ґрунту, вологи й повітря, а для тварин виникають ще й труднощі з переміщенням. Протедеякітварини, наприклад гірські козли муфлони (мал. 164), здатні рухатися майже вертикально вгору і вниз, якщо е хоч невеликі нерівності. Тому вони можуть мешкати високо в горах.
пристосування організмів до різного
освітлення. Одним із пристосувань рослин до різного освітлення & спрямування листків до світла. В тіні листки розташовуються горизонтально: так на них потрапляє більше світлових променів. Світлолюбні пролісок та ряст розвиваються і цвітуть рано навесні. У цей час їм вистачає світла, бо листки на деревах лісу ще не розпустилися.
Пристосуванням тварин до цього чинника наземно-повітряного середовища життя е будова і розміри очей. Більшість тварин цього середовища мають добре розвинені органи зору. Так, яструб з висоти свого польоту бачить мишу, яка біжить полем.
Упродовж багатьох століть організми наземно-пові-тряного середовища пристосувалися до впливу його чинників.
Станьте дослідниками природи
Проведіть спостереження за чудовими птахами України лелеками. Ви побачите, як плавно і красиво переміщуеться цей птах, які великі в нього крила. Зверніть увагу на довгі ноги цих птахів. Спробуйте знайти відповідь на запитання: «До чого при стосу вали ся лелеки, маючи такі ноги?,
Проведіть спостереження за кількома рослинами наземно-повітряного середовища, а також тваринами, які ведуть лише наземний спосіб життя. Які з розглянутих у параграфі, а також нові пристосування організмів до життя в цьому середовищі вам вдалося виявити?
Будьте захисниками природи
Майже всім живим істотам потрібен кисень, його виробляють зелені рослини. Запропонуйте заходи зі збереження у вашій місцевості чистоти повітря та підтримки вмісту кисню у його склад.
Перевірка знань
1.    Які особливості має наземно-повітряне середовище життя?
2.    Як впливають чинники неживої природи на організми в наземно-повітряному середовищі?
3.    На прикладі кількох рослин і тварин своєї місцевості розкрийте IX пристосування до життя в наземно-повітряному середовищі.
4.    Опишіть результати спостережень, проведених вами за завданнями рубрики «Станьтедослідниками природи,.
5.    Обговоріть у групі приклади позитивного і негативного впливу людини на організми наземно-повітряного середовища життя. Намагайтеся, щоб ваш вплив був тільки позитивним.

Немає коментарів:

Дописати коментар