неділя, 13 вересня 2015 р.

Органи і системи органів тварин.      Матеріал для учнів  7 класу

Ви дізнаєтеся про те, з яких органів і систем органів складається організм тварин, а також про функції систем органів.

З тканин складаються органи тварин. Орган — це частина організму, яка має певну будову (складається зі спеціалізованих тканин) і виконує певні функції. Проте окремий орган діє не ізольовано, а у взаємодії з іншими органами. Таким чином окремі органи тварин утворюють системи органів, що забезпечують найважливіші процеси життєдіяльності.
У тварин є такі системи органів: опорно-рухова, травна, дихальна, кровоносна, видільна, нервова, ендокринна, статева.

У тварин, що мають твердий зовнішній (комахи, ракоподібні), або внутрішній (риби, птахи, ссавці) скелет (мал. 9), опорно-рухова система складається зі скелета і м’язів, що прикріплені до скелета. У тварин, які не мають твердого скелета (таких як черви), м’язи разом з покривами тіла формують шкірно-м’язовий мішок, який також є різновидом опорно-рухової системи.
Опорно-рухова система виконує опорну, рухову та захисну функції. Найбільше захищає внутрішні органи панцир у членистоногих (комах, раків, павуків) та грудна клітка і череп у хребетних тварин.
Травна система — група послідовно розміщених органів, що забезпечують подрібнення, перетравлення їжі, всмоктування поживних речовин та виділення неперетравлених залишків.
До складу травної системи (мал. 10) входять рот, глотка, стравохід, шлунок, кишечник, травні залози. Травні залози (слинна залоза, печінка, підшлункова залоза) виробляють речовини, що сприяють перетравленню їжі.
Дихальна система забезпечує газообмін: постачає в організм кисень і виводить вуглекислий газ. Кисень необхідний для дихання, яке відбувається у мітохондріях клітин.
Тварини, що живуть у воді (молюски, ракоподібні, риби), здійснюють газообмін переважно за допомогою зябер. Поглинання кисню у деяких тварин (черви, земноводні) може забезпечувати шкіра. Більшість наземних тварин (плазуни, птахи, ссавці) здійснюють газообмін за допомогою легенів (мал. 11), а комахи — трахей.
Видільна система призначена для виведення з організму надлишку води та шкідливих продуктів обміну речовин.
Функцію виділення виконують видільні трубочки (у черв’яків), мальпігіеві судини (у комах і павукоподібних), нирки (у хребетних). Органи виділення збирають шкідливі та непотрібні продукти обміну речовин з крові чи інших рідин організму і виводять їх назовні.
Кровоносна система (мал. 12) складається з кровоносних судин і серця. Серце — порожнистий орган, утворений спеціальними серцевими м’язами, який забезпечує рух крові по судинах — кровообіг. Кров бере участь у газообміні та виконує функцію транспортування поживних речовин по організму.
Кров виконує також функцію захисту від хвороб, забезпечуючи імунітет у тварин.

Нервова система (мал. 13) забезпечує передачу інформації про ситуацію в довкіллі від органів чуття і узгоджує роботу органів і систем органів.
Завдяки нервовій системі тварини не лише сприймають подразнення з довкілля та від внутрішніх органів, а й реагують на них.
У більшості тварин розвинені органи чуття. Органи чуття складаються із рецепторів (чутливих нервових закінчень), які реагують на подразнення певного типу, і різноманітних пристосувань, що допомагають вловлювати, підсилювати і передавати ці подразнення. До органів чуття відносяться органи зору, слуху, нюху, рівноваги, смаку й дотику.
Важливу роль в управлінні процесами, що відбуваються в організмі тварини, відіграють гормони. Гормони — це особливі біологічно активні речовини, які регулюють роботу багатьох органів. Наприклад, впливають на ріст організму, на засвоєння клітинами глюкози чи об’єм сечі, утвореної в нирках. Гормони продукуються ендокринними залозами, які складають ендокринну систему, яка разом з нервовою системою регулює усі процеси життєдіяльності організму тварини. Ендокринні залози називають залозами внутрішньої секреції, тому що вони виділяють гормони безпосередньо в кров.
Статева система забезпечує розмноження організмів. Вона складається зі статевих залоз, що виробляють статеві клітини, і протоків, що їх виводять.
У статевих органах самок (яєчниках) утворюються жіночі статеві клітини — яйцеклітини. У статевих органах самців (сім’яниках) утворюються чоловічі статеві клітини — сперматозоїди. Крім того, є додаткові статеві органи, які забезпечують запліднення, відкладання яєць, а також народження нащадків.
Є тварини, у яких чоловічі і жіночі статеві залози й органи формуються у різних особин. Такі тварини є роздільностатевими організмами. Проте є тварини, у яких одна особина має і чоловічі, і жіночі статеві органи (як у дощового черв’яка). Такі організми називають гермафродитами.
Тварини мають певний загальний план будови, за яким можна відрізнити одні групи тварин від інших.
План будови визначається особливостями будови органів та їх систем, з яких складається тіло тієї або іншої тварини, та їхнім взаємним розташуванням. Так всі комахи мають тіло, що вкрите зовнішнім скелетом і розділене на три відділи (голову, груди і черевце), а також три пари ніг. Знаючи це, ми впевнено можемо сказати, що бачимо перед собою саме комаху, а не, наприклад, представника павукоподібних — павука, у якого два відділи тіла і чотири пари ніг. Наземні хребетні тварини мають внутрішній скелет з осьовою частиною — хребтом, а також голову, тулуб і дві пари ніг.
Висновки

1.    Орган — це частина організму, яка має певну будову (складається зі спеціалізованих тканин) і виконує певні функції.
2.    Окремий орган працює не відокремлено, а у взаємодії з іншими, що об’єднані у відповідну систему органів, яка забезпечує один з найважливіших життєвих процесів. У тварин є такі системи органів: опор-но-рухова, травна, дихальна, кровоносна, видільна, нервова, ендокринна, статева.
3.    Тварини мають певний загальний план будови, за яким одні групи тварин відрізняються від інших.

 Терміни і поняття

Видільна система, гермафродити, гормони, дихальна система, ендокринна система, кровоносна система, нервова система, опорно-рухова система,
орган, роздільностатевий організм, система органів, статева система, травна система, шкірно-м’язовий мішок.

 Контрольні запитання

1.    Яку роль в організмі тварин відіграє опорно-рухова система?
2.    Назвіть складові кровоносної системи. Які функції вони виконують?
3.    Які органи забезпечують газообмін у тварин?
4.    Поясніть значення органів чуття у житті тварин.
5.    Які системи органів управляють процесами життєдіяльності організму тварини?
6.    Яких тварин називають роздільностатевими, а яких — гермафродитами?

 Завдання

Упорядкуйте таблицю: встановіть відповідність між назвами систем органів, їхніми функціями та назвами органів, які відносяться до цих систем.
Система органів
Функції
Органи
Травна
Транспорт речовин по організму
Скелет, м’язи
Кровоносна
Газообмін
Яєчники, сім’яники
Ендокринна
Розмноження
Зябра, легені
Нервова
Перетравлення їжі, поглинання поживних речовин
Ендокринні залози
Дихальна
Сприйняття подразнень, регуляція роботи організму
Мозок, нервові вузли
Опорно-рухова
Утворення гормонів, регуляція роботи організму
Нирки
Статева
Виведення шкідливих продуктів обміну
Шлунок, кишечник
Видільна
Опора та захист для внутрішніх органів, рух тіла
Серце, судини

Немає коментарів:

Дописати коментар