неділя, 13 вересня 2015 р.

Клітини і тканини тварин. Матеріал для учнів 7 класу.
 Клітина є структурною одиницею будь-якого живого організму.
•  Що таке «структурна одиниця»? Для будинку, наприклад, нею є цегла. Цеглини, з яких споруджують будинки, однакові, а от самі будинки можуть бути абсолютно різні: одноповерхові чи багатоповерхові, з великими чи маленькими вікнами, з вежами і звичайні, наче коробки. Клітини — це також своєрідні «цеглини», з яких «будуються» живі організми.
Усі організми складаються з клітин.
Клітина містить органоїди (від грец. органон — знаряддя, еідос — вигляд) — спеціальні структури клітини, які виконують ті чи інші функції.
Кожна тваринна клітина має вигляд пружного мішечка. Цілісність клітини тварини забезпечує клітинна мембрана — еластична оболонка. Завдяки цій еластичності клітина тварини здатна досить вільно змінювати свою форму, на відміну від рослинної клітини, яка має тверду клітинну оболонку, або клітинну стінку. Крізь клітинну мембрану різні речовини переміщуються з однієї клітини в іншу. За допомогою мембран здійснюється зв’язок між клітинами, що забезпечує цілісність організму (мал. 1).
•   Багатоклітинний організм тварини не розпадається на окремі клітини, бо, по-перше, вони з’єднуються між собою міжклітинною речовиною, а, по-друге, клітини своїми мембранами зростаються одна з одною.
Цитоплазма — це основна складова клітини без зовнішньої клітинної мембрани та ядра. Її можна назвати рідким вмістом «мішечка». У цитоплазмі містяться органоїди, функція яких — виробляти, транспортувати і запасати різні речовини. Важливими органоїдами цитоплазми тваринної клітини є мітохондрії — маленькі «енергетичні станції» клітини, що живлять її енергією. Крім того, у цитоплазмі знаходяться комплекс Гольджі та ендоплазматична сітка, головне призначення яких — утворення і транспортування речовин. У цитоплазмі також багато різних включень — найдрібніших крапельок жиру та крупинок тваринного крохмалю. Тут же містяться мікротрубочки — спеціальне утворення для збереження форми клітини. На відміну від рослинної клітини, тваринна не має пластид, зокрема хлоропластів. Саме тому тварини не здатні здійснювати фотосинтез.
•   Кожна клітина на 80 % складається з води, а цитоплазма являє собою водну суспензію (суміш дрібних частинок і рідини) різноманітних мікроскопічних структур. Навіщо клітині стільки води? Справа в тому, що вода є розчинником. Вона перетворює речовини з твердого стану в рідкий, і лише за цієї умови вони здатні вступати в реакцію одна з одною.
У центрі клітини міститься ядро. Воно має власну оболонку, яка відмежовує вміст ядра від цитоплазми. У ядрі є генетичний апарат клітини — своєрідний «диск», на якому записано інформацію про будову всього організму. Саме генетичний апарат забезпечує передачу наступним поколінням клітин цілісної інформації про їхню будову та особливості життєдіяльності.
Більшість тварин активно рухається. Активне переміщення їм забезпечує еластичність клітинних мембран, завдяки чому клітини змінюють форму, розтягуються та скорочуються. Клітини нерухомих рослин «закуті» в тверді оболонки.
Тварини одержують енергію і необхідні для росту й розвитку речовини, живлячись живими організмами або органічною речовиною, що є їх рештками. Для побудови тіла тварин ніколи не використовується сонячна енергія, тому що тваринні клітини, на відміну від рослинних, не містять хлоропластів та хлорофілу, за допомогою яких рослини поглинають цю енергію.
Тканини й органи
Незважаючи на подібність будови тваринних клітин, виділяють кілька їх типів, що різняться за формою, розміром і навіть кількістю ядер. Різні типи клітин виконують різні функції. Сукупність з’єднаних одна з одною подібних за будовою клітин, що виконують ту саму функцію, називається тканиною. У тварин розрізняють чотири основних типи тканин (мал. 2).


Man. 1 Будова тваринної клітини:
1 — клітинна мембрана; 2 — ендоплазматична сітка; 3 — мітохондрія; 4 — мікротрубочки; 5 — ядро; 6 — комплекс Гольджі.
Мал. 2. Типи тканин тварин:
1 — епітеліальна; 2 — сполучна; 3 — м’язова; 4 — нервова.

Епітеліальна тканина складається з клітин, що утворюють поверхню шкіри, покриви внутрішніх органів і вистеляють порожнини в тілі тварини. Ці клітини здатні увесь час ділитися.
Сполучна тканина утворена клітинами, з яких побудовані кістки, хрящі, жирова тканина і клітини крові. Ці клітини значно різняться за формою і зовнішнім виглядом.
М’язова тканина складається з дуже довгих м’язових клітин. З них утворюються мускулатура тварини і деякі м’язові органи, наприклад серце.
Нервова тканина складається з нервових клітин — нейронів (від грец. неврон — нерв). З нервової тканини формується нервова система.
Сукупність різних тканин утворює органи (від грец. органон — знаряддя) — частини тіла багатоклітинного організму, що виконують властиві їм функції. Жоден орган не працює сам по собі, кожен зв’язаний з іншими органами і підпорядкований усьому організму. Сукупність органів, що беруть участь у виконанні будь-якої функції, наприклад у процесі дихання, називають системою органів.
Клітина — це структурна одиниця кожного живого організму. Клітини тварин не мають твердих оболонок і пластид. Подібні за будовою клітини, що виконують ту саму функцію, утворюють тканини, які, в свою чергу, формують органи, що складають системи органів.
Терміни і поняття: клітина, органоїди, клітинна мембрана, клітинна оболонка, цитоплазма, мітохондрії, комплекс Гольджі, ендоплазматична сітка, мікротрубочки, пластиди, хлоропласти, генетичний апарат, тканина, нейрон, органи, система органів.

Немає коментарів:

Дописати коментар