середа, 30 вересня 2015 р.

Спільні ознаки рослинної і тваринної клітини.Матеріал для 6 класу.


Ви дізнаєтеся, що рослини та тварин схожі за тими структурами, які керують роботою клЬини, зборкають стщдкову Інформацію, обумовлюють ріст клітин та забезпечують клітину енергією. Що таке ДНК? Чи є ДНК у тварин? Чи дихають рослини? На малюнках 10 і 11 зображено схеми будови тваринної та рослинної клітин. Не зважаючи на досить різний вигляд, у обох тинів клітин е багато подібного: клітинна мембрана, ядро, рибосбжи, жітохбндрїї. Ці структури та органели виконують функції, спільні як для тваринних, так і для рослинних клітин.Клітинна мембрана — це структура, яка е в будь-якої клітини. Вона дуже тонка і в оптичний мікроскоп не помітна. Мембрана утворена плівкою жироподібних молекул, у яку «вбудовані» молекули білків. Жироподібні молекули роблять мембрану непроникною, а білки визначають, які речовини пропустити всередину, а які — випустити назовні.Кожна клітина заповнена цжтоплізмою. Цитоплазма не залишається нерухомою. Рух цитоплазми полегшує транспортування неорганічних та простих органічних речовин до різних органел.І рослинна, і тваринна клітини мають ядро, яке можна роздивитись в оптичний мікроскоп. Ядро — це структура, яка відмежована від цитоплазми ядерною оболонкою 1 містить молекули ДНК.ДНК — це довга молекула, що е носієм інформації про виробництво всіх необхідних клітині білків. Ділянка ДНК, яка містить інформацію про один білок, має назву ген. При кожному поділі дочірні клітини у спадок отримують копію ДНК материнської клітини. Тому молекула ДНК не ляше керує роботою клітини, а с також носієм спадкової інформації.Таким чином, ядро є центром керування роботою клітини та місцем збереження носіїв спадкової інформації — молекул ДНК.В усіх клітинах є рибосбми — органели, на яких відбувається синтез білків. Вони помітні лише під електронним мікроскопом. Таким чином, рибосома— це, фактично, клітинний конвеєр, на якому відбувається збирання білків.Як у рослинної, так і у тваринної клітини також е мітохондрії.Мітохбндрія — це органела, яка забезпечує клітину енергією. Вона помітна лише під електронним мікроскопом.Синтез — це процес з’єднання простих розрізнених частин у складне ціле. Наприклад, синтез білків — це процес, при якому прості речовини (амінокислоти), з’єднуючись одна з одною у певній послідовності, утворюють складну сполуку — білок.Мітохондрія працює аналогічно до теплової електростанції: в ній «пальне» взаємодіє а киснем. Цей процес називають диханням, він подібний до горіння, але без полум’я. Частина енергії, що виділяється при цьому, заряджає «хімічні батарейки» — особливі молекули, які навиваються АТФ. Залишок анергії розсіюється у вигляді тепла.. «Пальним» для мітохондрії, на відміну від теплоелектростанції, є не вугілля, а вуглевод — глюкоза. Глюкоза в мітохондріях при взаємодії з киснем розкладається на вуглекислий газ і воду (жал. 12).Але між роботою електростанції та мітохондрії є суттєві відмінності. Електростанція виробляє електричну енергію, а мітохон-дрія — хімічну. На відміну від електростанції, роботу мітохондрії не можна призупинити — клітина майже відразу загине.

Висновки

Органелами та структурами, спільними для тваринної та рослинної клітин є ті, що:
  • керують роботою клітини та зберігають спадкову інформацію (ядро з ДНК);
  • у процесі дихання забезпечують клітину енергією (мітохондрія);
  • забезпечують синтез білків (рибосоми);
  • контролюють поглинання та виділення клітиною речовин, а також відмежовують цитоплазму від зовнішнього середовища (клітинна мембрана).

Немає коментарів:

Дописати коментар