неділя, 6 вересня 2015 р.

Загальна характеристика царства Тварини  Матеріал для учнів 7 класу.
Зоологія – наука, що вивчає будову, особливості життєді-яльності, історичний та індивідуальний розвиток, класифікацію і поведінку тварин, взаємозв'язки між ними та з навколишнім середовищем, закономірності поширення та розвиток їхніх популяцій.

Подібність та відмінність тварин, рослин та грибів
Ознаки Тварини Рослини Гриби
Структурна одиниця Клітина Клітиа Клітина
Клітина оточена Мембраною Мембраною та оболонкою, що містить целюлозу Мембраною та оболонкою, що містить хітин
Пластиди Немає Є Немає
Вакуолі Лише у найпростіших Великі з клітин­ним соком Немає
Запасні вуглеводи Глікоген Крохмаль Глікоген
Тканини Епітеліальна, сполучна, м'язова, нервова Покривна, твірна, основна, провідна, механічна, видільна Окремі нитки – гіфи
Живлення Гетеротрофне, іноді міксотрофне (змішане) Автотрофне Гетеротрофне
Травлення Травна система, травні вакуолі Речовини надходять осмотично Речовини надходять осмо-тично
Рух Амебоїдний, джгутиковий, вій­частий, м'язовий Ростовий, тургорний Ростовий
Подразливість Таксиси, рефлекси Тропізми, настії Немає
Царство Тварини налічує приблизно 1,5 млн. видів. Тварини заселили всі середовища життя: водне, наземно-повітряне, ґрунт. Для багатьох видів тварин середовищем життя є інші тварини, людина чи рослини.
Місце тварину природі.Всі тварини – гетеротрофи, як виняток – міксотрофи, для яких характерний змішаний тип живлення (евглена зелена); вхо­дять до складу біоценозів; є ланками ланцюгів живлення; сприяють колообігу речовин та хімічних елементів у біосфері, пе­ретворенню енергії у природі тощо.
Клітини, що входять до складу багатоклітинних організмів тварин, диференціюють у процесі онтогенезу, тобто, відрізняючись за формою та будо­вою, пристосовуються до виконання характерних функцій. Наприклад, основною функцією м'язової клітини є скоро­чення, нервової клітини – утворення та проведення нервових імпульсів то­що. Схожі за будовою та фун­кціями клітини разом із міжклітинною рідиною утворюють тканини (епітеліальну, м’язову, сполучну та нервову), тканини утворюють органи, а органи об'єднуються в системи органів. Системи органів бувають: фізіологічні – анатомічне об’єднання органів для виконання фізіологічних функцій (система органів дихання, травлення, кровоносна система та ін.); функціональні – тимчасове об’єднання органів для виконання певної функції організмом тварини (наприклад, коли тварина біжить, то до складу її функціональної системи органів входитимуть опорно-рухова, дихальна, кровоносна та нервова фізіологічні системи).Системи орга­нів утворюють організм.
Для тварин, як і для всіх організмів, характерний життєвий цикл – сукупність всіх фаз розвитку організму тварини від запліднення до зрілості та здатності відтворити собі подібних. Життєвий цикл тварин буває: простий, коли відбувається прямий розвиток особини (павуки, ссавці, плазуни); та складний, коли відбувається метаморфоз (перетворення) та чергування поколінь, наприклад, у травневого хруща: яйце – личинка – лялечка – доросла особина (імаго); у жаби: яйце – пуголовок – доросла особина.
Систематика тварин. Бінарну номенклатуру запровадив шведський природознавець Карл Лінней, який запропонував називати види рослин та тварин двома словами: перше слово – це родова назва, друге – видова. Наприклад: лелека білий, вуж звичайний, кульбаба лікарська, липа серце листа та ін. Основними таксонами (одиницями класифікації) тварин є: царство, тип,клас, ряд, родина, рід, вид.
Наприклад, розглянемо місце ведмедя бурого у системі класифікації:
царство Тварини;
тип Хордові;
клас Ссавці;
ряд Хижі;
родина Ведмежі;
рід Ведмідь;
вид Ведмідь бурий.
Існують також проміжні таксони, наприклад, підцарство, підвид, надклас.

Немає коментарів:

Дописати коментар