субота, 27 березня 2021 р.

Різноманітність організмів. Бактерії. Матеріал для учнів 5 класу.

 

Виконати завдання

Відео

Презентація

Бактерії
   Бактерії – це здебільшого одноклітинні організми, які відрізняються від тварин, рослин та грибів тим, що їх клітини не мають ядра. Вони широко розповсюджені і здатні існувати навіть у дуже несприятливих умовах, наприклад у гейзерах чи льодовиках.  Побачити їх можна тільки в мікроскоп, тому їх ще називають мікроорганізмами, або дроб’янки.
    Бактерії відіграють важливу роль у колообігу речовин, ґрунтоутворенні, утворенні корисних копалин, виготовленні харчових продуктів, тощо. Сьогодні навіть існує конкурс для вчених, які вивчають бактерії, по створенню картин за допомогою цих мікроорганізмів. Наука, що вивчає бактерії – мікробіологія.

   Бактерії можуть мати різноманітну форму: кулясту, паличкоподібну, спіральну, циліндричну.

Також бактерії ділять на
Корисні – використовуються людиною в своїй діяльності. Наприклад:
1. молочно-кислі бактерії для виготовлення кефіру, сирів та йогурту;
2. оцтово-кислі бактерії використовуються для виготовлення консервації;
3. спиртові бактерії для виготовлення спирту та алкогольних напоїв;
4. ґрунтоутворюючі бактерії;
5. бактерії, що використовуються у медицині;
6. біфідобактерії у кишечнику людини.Шкідливі – приносять шкоду або загрожують життю і здоров’ю людини
1. масляно-кислі бактерії викликають гниття продуктів харчування;
2. хвороботворні бактерії викликають захворювання на бронхіт, ангіну, холеру, туберкульоз, дизентерію.
Пам’ятайте!!! Більшість бактерій гине при термічній обробці, тому завжди обробляйте продукти харчування та ретельно мийте руки. 

Роль бактерій в екосистемах

Бактерії відіграють велику роль у природі та житті людини. Насамперед, слід відзначити роль ціанобактерій у формуванні сучасної кисневої атмосфери Землі (мал. 1). Вони, як відомо, жили у воді первісних морів та океанів. Це були перші живі істоти, здатні до фотосинтезу.

   Мал. 1 - Роль ціанобактерій у формуванні атмосфери

 

Бактерії гниття розкладають білок з утворенням амоніаку, який азотфіксуючі бактерії окиснюють до нітритів, а вже іншими формами до нітратів і вільного азоту.

Ґрунтові бактерії (мал. 2) справляють значний вплив на ріст і розвиток рослин. Навколо коренів і на коренях рослин розвиваєть­ся велика кількість бактерій, причому не всіх видів, а лише певних, специфічних для кожного виду рослин. Ця мікрофлора може бути корисною або шкідливою для рослин, залежно від навколишнього середовища і стану самої рослини.
        Мал. 2 - Ґрунтові бактерії
Азотофіксуючі бульбочкові бактерії зв'язують атмосферний азот та перетворюють його на сполуки, які рослини можуть засвоювати (мал. 3).
       Мал. 3 - Бульбочки на коренях бобових рослин
 

Деякі бактерії є симбіонтами тварин. Вони живуть у жуйних у рубці шлунку, гідролізують целюлозу до сахарози, необхідної організму хазяїна. Таким чином, без симбіотичних бактерій жуйні не могли б використовувати в їжу траву та листя, багаті на целюлозу.

Бактерії кишечника людини (мал. 4) відіграють дуже велику роль у процесах її життєдіяльності. Зокрема, вони синтезують вітаміни групи В та К. Тому, якщо усунути ці бактерії з кишково-шлункового тракту, що відбувається, наприклад, при тривалому лікуванні антибіотиками, то організм стає більш сприйнятливим до патогенних бактерій і грибів.
    Мал. 4 - Бактерії кишкової палички людини

Бактерії беруть участь у вивітрюванні гірських порід і мінералів. Так, залізобактерії сформували великі відкладення залізних руд (мал. 5).

Торф, кам'яне вугілля, нафта, горючий газ - це корисні копалини, в утворенні яких у надрах Землі беруть участь бактерії.

 

 
Мал. 5 - а) Залізобактерії, б) Залізні руди

 

Життєдіяльність бактерій зумовлює родючість ґрунтів і лежить в основі самоочищення, що відбувається у природних водоймах (мал. 6).
  Мал. 6 - Самоочищення водойми
Найважливіша функція бактерій в екосистемах - це участь у кругообігу речовин, який відбувається у природі безперервно й забезпечує життя на Землі (мал. 7).
     Мал. 7 - Колообіг нітрогену

 

Роль бактерій в житті людини

Людина використовує бактерії в харчовій промисловості для отримання продуктів харчування

(мал. 8). Так, молочнокислі бактерії широко застосовуються для виробництва кефіру, сметани, сиру. За допомогою молочнокислих бактерій відбувається заквашування капусти.

Мал. 8 - Бактерії в харчовій промистовості

 

Людина застосовує бактерії у фармацевтичній промисловості для отримання деяких ліків, синтезування біологічно активних речо­вин - антибіотиків, вітамінів, ферментів, амінокислот (мал. 9).


   Мал. 9 - а) Виготовлення ліків, б) Готові препарати
Бактерії також застосовуються у тваринництві, наприклад, для силосування кормів (мал. 10). Утворювана при цьому молочна кислота запобі­гає розкладанню овочів і корму для худоби. Бактерії використовують для очищення стічних вод та для боротьби із сільськогосподарськими шкідниками.
  
  Мал. 10 - Силос  Мал. 11 - Оброблені шкури

 

Мікробіологія дедалі ширше запроваджується у текстильну і шкі­ряну галузі. Такі технологічні процеси, як вимочування льону, об­робка шкіри (мал. 11), не можуть відбуватися без використання продуктів життєдіяльності бактерій.

Проте бактерії можуть не тільки приносити користь, а й завдавати шкоди. Вони розмножуються у харчових продуктах, спричиняючи їх псування. Щоб запобігти розмноженню бактерій, продукти слід зберігати на холоді, можна пастеризувати, висушувати (в'ялити або коптити), солити чи маринувати.

   

Мал. 12 - Збереження продуктів харчування
Бактерії спричиняють такі тяжкі захворювання людини, як тубер­кульоз (мал. 13), сибірка, ангіна, харчові отруєння, чума, холера, дифтерія, ботулізм.

 а
б
в
Мал. 13 - Хвороботворні бактерії: а) Стрептокок, б) Холерний вібріон, в) Паличка Коха - збудник туберкульозу

Перевір себе

Доповни речення.

Велику роль у підвищенні родючості ґрунту відіграють ґрунтові Вони розкладають відмерлі рештки тварин і рослин, перетворюючи складні  сполуки на  сполуки, які знову можуть засвоюватися живими  Ця їх здатність сприяє кругообігу у природі. Здатність азотфіксуючих прокаріотів засвоювати  повітря, повертає його в ґрунт, підвищуючи його 

2.    Позначте знаком «+» правильні твердження, знаком «-» - неправильні.

Бактерії не беруть участі в мінералізації органічних сполук

+
-

Гнильні бактерії розкладають білок з утворенням амоніаку, що окиснюється ні­трифікуючими бактеріями до нітритів, а вже іншими формами - до нітратів і вільного азоту

+
-
Бактерії не здатні синтезувати багатьох біологічно активних речовин - антибіо­тиків, вітамінів, ферментів, амінокислот
+
-
Бактерії використовують у народному господарстві, рослинництві, тваринництві, у різних галузях харчової та фармацевтичної промисловості
+
-

3. Позначте знаком «V» усі правильні відповіді.

Бактеріальне захворювання:

а) грип
б) кір
в) ангіна
г) поліомієліт

 

Від життєдіяльності бактерій:

а) залежить сталість газового складу атмосфери
б) не залежить сталість газового складу атмосфери
в) не залежить кругообіг заліза, фосфору, кальцію, кремнію
г) не залежить кругообіг речовин в екосистемах

 

Бактерії:

а) завдають тільки шкоди
б) можуть бути симбіонтами
в) не можуть здійснювати фіксацію азоту
г) є тільки хвороботворними організмами

Немає коментарів:

Дописати коментар