вівторок, 2 березня 2021 р.

Генетичні процеси в популяції. Матеріали для учнів 10 класу.

 Презентація

Відео

·        Генетика популяції – наука, що вивчає генетичну структуру природних популяцій, генетичні процеси, що в ній відбуваються. 

Закономірності розподілу алелів у популяціях вивчають за допомогою популяційно-статистичного методу.


В чому полягає суть даного методу?

Зазвичай, коли говорять про популяцію, мають на увазі, що її члени не тільки тією чи іншою мірою пов’язані родинними зв’язками, але і є доступними один для одного як шлюбні партнери. Отже, жителів Києва та Риму навряд слід розглядати як єдину популяцію. Це різні популяції, які пов’язані незначними імміграційними потоками. часткова репродуктивна ізоляція окремих популяцій обумовлена, як правило, їх географічною роз’єднаністю. В єдиній популяції різні схрещування повинні мати приблизно однакову ймовірність.

·        Панміксіяповна випадковість схрещувань усередині популяції.

Для панміктичної популяції існують певні співвідношення частот алельних генів, які описує закон Харді-Вайнберга.

·        Закон Харді-Вайнберга (закон генетичної рівноваги): частоти алелей і генотипів у популяції залишаються сталими з покоління в покоління при наявності певних умов.Рівняння Харді-Вайнберга:

p(А)+ q(а) = 1

для визначення генетичної структури популяції за частотою алелей,

p2(АА) + 2pq (Аа)+ q2(аа) = 1

для визначення генетичної структури популяцій за частотою генотипів

 

За можливістю можна роздрукуватиі вклеїти до робочого зошита малюнок, шо ілюструє даний закон з додатку 1.

 

Закон Харді-Вайнберга є дійсним або може порушуватися за таких умов:

1. Схрещування має бути випадковим. Ця умова виконується для таких ознак, як група крові або поліморфні ферменти, але навряд чи є справедливою для таких ознак, як ріст (морфологічна ознака), а тим більше інтелект (поведінкова ознака).

2. Шлюби між близькими родичами збільшують у популяції кількість гомозигот. На основі відхилень від співвідношень Харді-Вайнберга можна навіть обчислити частоту таких шлюбів.

3) Співвідношення Харді-Вайнберга може порушуватися нещодавніми міграціями.

4) Іноді співвідношення генних частот порушує відбір.

5) Відхилення з’являється, якщо популяція є сумішшю субпопуляцій, що лише частково схрещуються між собою, а випадкове схрещування відбувається лише всередині субпопуляцій, і частоти генів відрізняються.

 

Висновок: знання і застосування закону Харді-Вайнберга дає можливість:

­   визначити генетичну структуру популяції;

­   з’ясувати тенденції зміни генотипів особин у популяції під дією умов зовнішнього середовища.

«Історична хвилинка»

Вчений-ботанік Микола Іванович Вавіловпорівнював ознаки різних сортів культурних рослин і виявив багато спільних спадкових змін. На основі своїх спостережень сформулював

·        закон гомологічних рядів спадкової мінливості:генетично близькі види та роди характеризуються подібними рядами спадкової мінливості з такою правильністю, що вивчивши ряд форм у межах одного виду чи роду, можна передбачити наявність форм із подібними поєднаннями ознак у межах близьких видів чи родів.

 

2. Переглянути відео про М.І. Вавилова за посиланням          https://www.youtube.com/watch?v=BJxN6W536hM


Немає коментарів:

Дописати коментар