понеділок, 8 лютого 2021 р.

Практична робота "Розв’язання типових генетичних задач." Матеріал для учнів 10 класу.

 

Практична робота 10

 Тема. Розв’язання типових генетичних задач.

Мета: удосконалити навички складання схем схрещування і розв’язування генетичних задач.

                                   Хід роботи

Розв’яжіть наведені в роздавальній картці задачі з різних ти­пів успадкування ознак.   

                                               Варіант І                                                           

 Задача 1. (Моногібридне схрещування з повним домінуванням)

     Після схрещування двох сортів томатів, один з яких має жовті,

а інший — червоні плоди, гібриди F1 мали червоні плоди, а у F2  — 58 рослин з червоними та 14 з жовтими плодами. Які генотипи ви­хідних сортів і гібридів F1 ?

 Задача 2. (Моногібридне схрещування з неповним домінуванням)

Жовта морська свинка після схрещування з білою народжує кремових нащадків. Схрещування кремових нащадків між собою дає 13 жовтих, 11 білих та 25 кремових морських свинок. Визна­чте генотипи всіх особин.

 Задача 3. (Дигібридне схрещування)

Які ознаки будуть мати гібридні томати Е1, одержані в результаті запилення червоноплідних рослин нормального зросту пилком жовтоплідних карликових, якщо відомо, що червоний колір плодів — домінантна ознака, карликовість — рецесивна, всі вихідні рослини гомозиготні, і гени обох ознак містяться в різних хромосомах. Який результат буде за подальшого схрещування у гібридів F2 ?

 Задача 4. (Кодомінування)

Батько має III групу крові, а дитина IV. Якою може бути група крові у матері?

Вправа 5. У гарбуза біле забарвлення плодів домінує над жовтим, а кругла форма – над видовженою. Яким буде розщеплення за фенотипом при дигібридному схрещуванні батьківських особин з генотипами АаВВ×ааВb?

Задача 6.

У собак коротка шерсть домінує над довгою, а чорне забарвлення шерсті – над коричневим. Яку кількість чорних цуценят із довгою шерстю було отримано при схрещуванні гетерозиготних за двома генами тварин?

Варіант ІІ

Задача 1. (Моногібридне схрещування з повним домінуванням)

Ген чорної масті у корів домінує над геном червоної масті. Нащадків якого забарвлення у F1 можна отримати від схрещування чистопорідного чорного бика з червоними коровами?

Яке забарвлення шерсті слід очікувати від схрещування між собою гібридів у F2?

Задача 2. (Дигібридне схрещування)

У людини ознака вільна мочка вуха домінує над прирослою, а підборіддя з ямкою — над гладеньким підборіддям.

У подружжі в чоловіка приросла мочка вуха і підборіддя з ямкою, а у жінки вільна мочка вуха і гладеньке підборіддя. У них народився син із прирослою мочкою вуха і гладеньким підборіддям.

Діти з якими ознаками можуть іще народитися у цій родини?

Задача 3. (Дигібридне схрещування)

Які ознаки будуть мати гібридні томати F1, одержані в результаті запилення червоноплідних рослин нормального зросту пилком жовтоплідних карликових, якщо відомо, що червоний колір плодів — домінантна ознака, карликовість — рецесивна, всі вихідні рослини гомозиготні й гени обох ознак містяться в різних хромосомах. Який результат буде за подальшого схрещування у гібридів F2?

Задача 4. (Кодомінування)

Які групи крові можуть бути у дітей у родини, якщо й у батька, й у матері — IV група крові?

Вправа 5. У томатів нормальна висота (А) і червоний колір плодів (В) – домінантні ознаки, а карликовість і жовтоплідність – рецесивні. Які плоди будуть у рослин, отриманих унаслідок схрещування: а) ААbb × ааВВ; б) АаВb × Ааbb; в) АаВb × ааbb?

Задача 6

Темне волосся – домінантна ознака, світле – рецесивна. Кучеряве волосся не повністю домінує над прямим – в гетерозигот хвилясте волосся. Темноволоса жінка з кучерявим волоссям одружилася з чоловіком із темним гладеньким волоссям. Подружжя гетерозиготне за геном кольору волосся. Яке волосся може бути в дітей?

Немає коментарів:

Дописати коментар