вівторок, 23 лютого 2021 р.

Практична робота . Матеріал для учнів 10 класу.

                                              Практична робота

Тема: " Вивчення мінливості рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої"

Мета: ознайомитися з явищем мінливості на різних об'єктах і визначити її причину, зі статистичним методом дослідження, навчитися оцінювати модифікаційну мінливість рослин на прикладі використання математичних методів у біології.

                                                Хід роботи

1. Розгляньте кілька рослин одного виду. Укажіть досліджуваний параметр (  кількість, довжину та ширину насіння

2. Запишіть дані в таблицю. Від чого залежить розмах варіацій?

Довжина бобів

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Кількість бобів

1

7

18

37

57

42

33

7

1

Користуючись даними: 

а) обчисліть середнювеличину довжини бобів М =∑______(V * P)  

                                                                                               n

V- варіанта ознаки

p_ частота трапляння варіанти

n_загальна кількість варіант

Число колосків у колосі

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Кількість колосків

2

4

5

7

22

30

22

8

6

3.Використавши дані таблиці, побудуйте варіаційну криву. 

4Використаши дані таблиці

а) побудуйте варіаційну криву

б) обчисліть середню величину ознаки

5. Проаналізуйте отриману інформацію, встановіть закономірності модифікаційної мінливості для показника, який вимірювали: які його значення трапляються частіше, які - рідше, З чим це повя'зано.

Висновок: Які статистичні закономірності кількісних ознак модифікаційної мінливості ви встановили?

Немає коментарів:

Дописати коментар