понеділок, 12 жовтня 2020 р.

Різноманітність ракоподібних. Матеріал для учнів 7 класу.
 

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Кишковопорожнинні — група двошарових багатоклітинних організмів, що мають радіальну (променеву) симетрію. Кишковопорожнинні живуть у морях та океанах, рідше в прісних водоймах; є як прикріплені та малорухомі форми, так і ті, що активно плавають (в багатьох відбувається чергування прикріпленої та рухомої стадій життєвого циклу). Розміри тіла від 1 мм (деякі поліпи) до 30 м (ціанея арктична). Всього нараховується близько 9 тис. видів кишковопорожнинних.

Кільчасті черви – багатоклітинні двобічносиметричні тришарові тварини, у яких є вторинна порожнина тіла. Тип Кільчаки об'єднує понад 9000 видів (в Україні – близько 450 видів). Живуть у морських і прісних водах, а також у ґрунті Порівняно з представниками інших типів червів, кільчаки мають значно вищий рівень організації.

Прогресивними рисами організації кільчастих червів є:

  1. поява вторинної порожнини тіла;
  2. поділ тіла на окремі сегменти (метамерія);
  3. поява примітивних кінцівок (параподій у багатощетинкових червів);
  4. поява кровоносної та дихальної систем (зовнішні зябра у багатощетинкових червів);
  5. розвиток метанефридіїв.

Ракоподібні (Crustacea) — підтип тварин типу Членистоногі, які мають зчленований, схожий на шкарлупу скелет, який слугує їм як каркас для м'язів та інших внутрішніх органів, так і захистом від ушкоджень та ворогів. Підтип містить більше 67 тисяч видів тварин, які живуть переважно у морських і прісних водоймах, хоча низка видів мешкає на суходолі. Традиційно підтип поділяють на дві умовні групи:

Наука, що вивчає ракоподібних — карцинологія.

Один із трьох підтипів типу Членистоногі має назву Хеліцерові від назви першої пари кінцівок (так званих ротових) - хеліцер. Вони слугують для захоплення і часто для подрібнення їжі. Більшість сучасних видів хеліцерових належить до класу Павукоподібні.


Немає коментарів:

Дописати коментар