вівторок, 6 жовтня 2020 р.

Анамнії та амніоти. Матеріал для учнів 10 класу.

 

                                   Анамнії та амніоти

Хордові та їх різноманіття
Хордові є однією з найуспішніших груп 
тварин. Її представники опанували всі середовища 
існування: 

 • водне 

 • наземне

 • підземне

 • повітряне


Ця група тварин є монофілетич
ною, що було підтверджено за допомогою
молекулярно-біологічних досліджень. Най
ближчими родичами хребетних є голкошкі
рі (морські зірки, морські їжаки, голотурії, 
офіури тощо).
Всі представники хордових мають певні 
риси будови, які є характерними для всієї
групи:

• наявність хорди;
• трубчаста нервова система;
• розташування нервової трубки безпо-
  середньо над хордою;
• вторинна порожнина тіла;
• травна система з ротом і анальним
  отвором;
• наявність зябрових щілин;
• сегментована мускулатура;
• наявність хвоста з м’язами.Тип Хордові поділяється на три підтипи:
 1. Хребетні (риби, птахи тощо)
 2. Головохордові (ланцетники) 
 3. Покривники (асцидії, сальпи тощо)

Залежно від особливостей ембріонального розвитку Хребетних поділяють на групи
анамній та амніот.


Анамнії

Анамнії — це хордові тварини, у яких у процесі ембріонального розвитку не утворюються зародкові оболонки:
 • амніон 
 • хоріон
 • алантоїс

До анамній відносять усі первинноводні групи хордових: безщелепних, риб і амфібій


Похожее изображениеПохожее изображениеЛин
Похожее изображение


                                                                        Мінога

                                              
Ропуха    Запліднення у більшості анамній зовнішнє. Розвиток зародка відбувається в яйці,
яке вкрите слизовою оболонкою. Вода надходить до зародка через поверхню яйця. Тому
розмноження можливе тільки у водному середовищі. У деяких представників анамній способи розмноження були суттєво вдосконалені. Так, еволюційний успіх хрящових риб багато в чому пов’язаний саме з цим. Ця група першою серед хребетних перейшла до внутрішнього запліднення. Яйця, які відкладають хрящові риби, великі, мають значний запас жовтка і достатньо щільну оболонку. У частини видів спостерігається яйцеживородіння, коли зародок розвивається тільки за рахунок речовин яйця, але саме яйце міститься в організмі матері. А для окремих видів (акула-молот, електричний скат) зафіксовано справжнє живородіння, коли потрібні речо-вини надходять до зародка прямо з організму матері.Амніоти
Амніоти — це хордові тварини, у яких у процесі ембріонального розвитку утворюються зародкові оболонки 
 • амніон
 • хоріон
 • алантоїс 
Амніоти є первинноназемними організмами. Ця група виникла в умовах суходолу, і всі її представники, які перейшли до життя у воді, є вторинноводними організмами. Ця група включає рептилій, птахів і ссавців.  Всі амніоти мають внутрішнє запліднення. Зародок розвивається в яйці, частиною якого є захисні зародкові оболонки. У частини амніот (наприклад, у ссавців) яйце розвивається в організмі матері. При цьому живлення зародка відбувається за допомогою зародкових оболонок, а поживні речовини надходять з організму матері (справжнє живонародження). У тих амніот, яйця яких розвиваються
у зовнішньому середовищі, зовнішні покриви яєць щільні й не пропускають воду. Всі по-
трібні зародку речовини розміщені всередині яйця, і ззовні крізь пори надходить тільки
кисень. Така будова робить можливим розвиток зародків у наземному середовищі.
Розвиток яєць у зовнішньому середовищі може відбуватися без участі батьків. Прикладом цього може бути розмноження морських черепах, які просто заривають яйця в теплий пісок на березі. Батьки можуть захищати яйця і певним чином регулювати температуру їхнього розвитку, регулюючи товщину шару ґрунту, який їх вкриває. Так роблять крокодили. І нарешті, вони можуть висиджувати яйця, зігріваючи їх теплом свого тіла. Така поведінка притаманна птахам.


Приклади представників амніот

Похожее изображение   
                        Черепаха


Похожее изображение 
                         Качка


Похожее изображение  
                         Гелада

 

 


Немає коментарів:

Дописати коментар