четвер, 8 жовтня 2020 р.

Ядро клітини. Матеріал для учнів 6 класу.

 


                       Ядро клітини


Яка будова ядра? Ядро клітини складається з ядерної оболонки і ядерного соку (мал. 45). В оболонці ядра є пори, через які здійснюється транспорт різних речовин (мал. 45, 2). Зверніть увагу, що ядерна оболонка оточує внутрішнє середовище ядра подібно до того, як клітинна мембрана оточує цитоплазму. Вона забезпечує транспорт різних речовин із цитоплазми всередину і навпаки - з ядра в цитоплазму.

Внутрішнє середовище ядра - це ядерний сік. Він містить розчини різних речовин та структури, які складаються з білків і ДНК. Під час поділу клітини ці структури ущільнюються, утворюючи хромосоми.

Мал. 45. А. Схематична будова ядра. Б. Фотографія ядра, зроблена за допомогою електронного мікроскопа. Знайдіть на малюнку оболонку ядра (1); в оболонці ядра - пори (2); ядерний сік (3) зі спадковим матеріалом; ядерце (4)

Мал. 46. Будова хромосоми. Знайдіть на малюнку дві складові хромосоми (1 та 2), ділянку, де вони сполучаються (3)

Що таке хромосоми? Хромосома складається з двох частин, які сполучаються між собою в певній ділянці (мал. 46). Кожна із цих частин містить свою молекулу ДНК з подібним набором спадкової інформації. З хромосомами під час поділу спадкова інформація передається від клітини до клітини.

Які основні функції ядра? Ядро зберігає спадкову інформацію, оскільки містить молекули ДНК. Воно є своєрідним центром керування процесами життєдіяльності клітини. Зокрема, регулює процеси утворення білків.

Розгляньте уважніше малюнок 45. У складі ядерного соку видно щільне тільце - ядерце. У ядрі може бути від одного до багатьох ядерець. Основними складовими ядерець є ДНК та білки. Функціями ядерець є утворення складових рибосом (мал. 44). Вони згодом залишають ядро. Через ядерну оболонку рибосоми виходять у цитоплазму. Як ви пригадуєте, рибосоми беруть участь в утворенні білків у клітині.

Немає коментарів:

Дописати коментар