середа, 17 січня 2018 р.

Закономірності індивідуального розвитку. Матеріал для учнів 9 класу.

                       Закономірності індивідуального розвитку


Періоди онтогенезу рослин
Як вам відомо, онтогенез — це індивідуальний розвиток організму від моменту його зародження статевим або нестатевим способом до смерті. Онтогенез поділяється на кілька періодів. Хоча загальна послідовність подій в онтогенезі живих організмів є схожою, ці періоди є різними для різних систематичних груп. Так, дуже різноманітними є варіанти онтогенезу у водоростей. У них часто трапляються складні життєві цикли. У наземних рослин різноманітність варіантів онтогенезу не така велика. Найбільшою наземною групою рослин є квіткові. У них виділяють чотири основні періоди онтогенезу — латентний, прегенеративний, генеративний і постгенеративний.
Періоди онтогенезу покритонасінних рослин
Період
онтогенезу
Коли починається
Що відбувається
Латентний
З моменту відділення насінини від материнської особини
Насінина перебуває в стані спокою з мінімальною інтенсивністю процесів життєдіяльності
Прегенера
тивний
З моменту проростання зародка
Ріст рослини й накопичення нею поживних речовин
Генератив
ний
З моменту початку формування генеративних органів
Генеративні органи функціонують. Рослини квітнуть і плодоносять
Постгенера
тивний
З моменту закінчення функціонування генеративних органів до загибелі рослини
Процеси відмирання починають переважати над процесами новоутворення
Періоди онтогенезу тварин
Онтогенез тварин зазвичай поділяють на два головні періоди — ембріональний і постембріональний. 
Ембріональний період (ембріогенез) триває від моменту запліднення до народження (виходу з яйцевих оболонок). Постембріональний — від моменту народження до смерті тварини.
Постембріональний розвиток тварин може бути прямим або супроводжуватися перетворенням — метаморфозом (мал. 27.1).


Етапи постембріонального розвитку ссавців
Етап
Коли починається
Що відбувається
Ювенільний
З моменту народження
Ріст і розвиток організму
Зрілість
З моменту настання статевої зрілості
Утворення і ріст нових органів не відбувається. Обмін речовин збалансований. Відбувається розмноження тварин
Старіння
З моменту, коли процеси відмирання
Відбуваються зміни, які знижують
  починають переважати над процесами новоутворення, до загибелі тварини
його адаптаційні можливості
Онтогенез рослин поділяють на кілька періодів — латентний, прегенеративний, генеративний і постгенера-тивний. Онтогенез тварин зазвичай поділяють на два головні періоди — ембріональний і постембріональний. У постембріональному періоді виділяють кілька етапів — ювенільний, зрілість, старіння. Розвиток організму в цей період може відбуватися з метаморфозом або бути прямим.

Перевірте свої знання
1. Що таке онтогенез? 2. Які етапи виділяють в онтогенезі рослин? 3. Які етапи виділяють в онтогенезі тварин? 4. Поясніть значення для рослин різних періодів у їхньому онтогенезі. 5. Поясніть значення для тварин різних періодів у їхньому онтогенезі. 6*. Життєвий цикл із метаморфозом у комах вимагає суттєвої перебудови організму в один з періодів життя. Це створює багато складнощів. Чому ж такий тип життєвого циклу є дуже поширеним?

Немає коментарів:

Дописати коментар