неділя, 21 січня 2018 р.

Практична робота. Матеріал з екології для учнів 11 класу.

                                         Практична робота №3

Тема: "Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан грунтового покриву"
Мета: Сформувати практичні уміння, досліджувати й прогнозувати інтенсивність ерозійних процесів на стан грунтового покриву.
                                                  Теоретичні відомості:
Ерозія це процес руйнування грунту вітром, водою, та іншими факторами. Вона обумовлюється як природними, так і антропогенними факторами.Внаслідок ерозії зменшується товщина одного шару, уміст гумусу в грунті, погіршується його структура, склад і водно- повітряний режим.
Залежно від факторів руйнування розрізняють наступні види ерозії:
-водну,
-вітрову,
- агротехнічну,
- технічну,
- пасовищну.
Водна ерозія -це змивання верхнього шару або його глибинний розмив.Буває: краплинно., площинною, лінійною,іригаційно.Найбільш  поширена:Крим, Карпати,Подільська, Наддністровська  височина, а також Тернопільська -29%,Хмельницька 31,3%,Вінницька 32,1%, Луганська 54,7%, Одеська 61%.
Вітрова ерозія виникає при сильних вітрах, які видувають орний шар, внаслідок чого зменшується родючість грунту.. Під дією сили повітряного потоку частинки грунту розміром 0,1-0,5 мм переміщуються поверхнею землі і руйнуютьїї верхній шар, внаслідок чого грунт видувається ще інтенсивніше.
Найбільш пошкоджуються грунти: Херсонської, Миколаївської, Одеської,Дніпропетровської,Луганської, Донецької областей
                                                          Хід роботи
1.Визначте регіони України, які найбільше уражені ерозійними процесами.
Заповніть таблицю:
       

Види ерозії
Вплив на стан грунтового покриву
Наслідки  2.Приведіть у відповідність види ерозії та природні чинники
1) Водна                                                             А.Вирубування ділянки лісу, що привело до зсувів
2) Вітрова                                       .                   Б.Ущільнення грунту стадом копитних тварин
3)Пасовищна                                                      В.Утворились струмки після зливи
4)Антропогенна                                                 Г.Знищені посіви після пилової бурі
3. Визначте послідовність розв'язання пробом, що виникають внаслідок  вирощування сільськогосподарських рослин, використовуючи зрошування
а)засоленність грунтів внаслідок зрошування
б)порушення водного режиму грунтів
в)зміна рослинного і тваринного світу.
Висновок: запропонуйте заходи, що перешкоджають ерозії грунтів.

Немає коментарів:

Дописати коментар