вівторок, 23 січня 2018 р.

Вегетативне розмноження рослин. Для учнів 6 класу

 


Характеристика вегетативного розмноження

Одна з обов'язкових властивостей живого організму - відтворення потомства, тобто здатність однієї особини дати початок цілій серії собі подібних дочірніх особин або, принаймні, одній. Існує два принципово різних способи розмноження: статеве й безстатеве. 
Розрізняють два види безстатевого розмноження: вегетативне й власне безстатеве. У деяких нижчих рослин чіткої межі між цими видами розмноження немає.
Вегетативне розмноження здійснюється частинами таллома, кореня, стебла, листка. Воно засноване на здатності рослин до регенерації - відновленню цілого організму з його частини (мал. 1,2,3).
Розмноження вусами

Мал. 1 Розмноження вусами.
Розмноження відростками кореня

Мал. 2 Розмноження відростками кореня.
Розмноження живою тканиною

Немає коментарів:

Дописати коментар