вівторок, 1 березня 2016 р.

Пам'ять. Механізми пам'яті.Матеріал для учнів 9 класу.


                                                                        Пам’ять

Короткочасна
Характеризується нетривалим зберіганням інформації після одноразового й недовгого сприйняття. Фізіологічною основою є передача нервового імпульсу нервовим клітинам
Проміжна
Інформація зберігається нетривалий час. Така пам’ять є етапом перетворення короткочасної пам’яті на довготривалу. Фізіологічна основа — передача інформації у вигляді специфічних речовин, що синтезуються в нервовій клітині у відповідь на подразнення
Довготривала
Зберігає інформацію тривалий час. Фізіологічною основою є структурні зміни мембрани нервової клітини
Характеристика процесів пам’яті

Процес
Характеристика
Запам’ятовування
Це процес стійкого закріплення інформації в пам’яті
Збереження
Утримання протягом певного часу в пам’яті отриманої інформації
Відтворення
Це процес використання інформації, що зберігається у пам’яті
Види запам’ятовування

Вид
Характеристика
Механічний
Формується багаторазовим повторенням інформації без осмислення. Характеризується недовготривалістю й вимагає значних зусиль
Осмислений
Формується в результаті уважного прочитання матеріалу, його осмислення та розуміння. Дозволяє запам’ятати великий обсяг інформації, відтворити її через тривалий час і застосувати для розв’язання завдань
Мимовільний
Відбувається в результаті сильного емоційного збудження й сприйняття найбільш цікавої інформації
Довільний
Вимагає свідомих зусиль людини
Види пам’яті
Вид
Характеристика
Моторна
Запам’ятовує та відтворює рухи
Емоційна
Зберігає й відтворює пережиті емоційні стани
Образна
Залежно від типу сприйнятої та збереженої інформації розрізняють зорову, слухову, тактильну, смакову й нюхову пам’ять
Словесно-логічна
Це тип збереження та відтворення інформації, прочитаної або почутої в усному мовленні

Немає коментарів:

Дописати коментар