неділю, 13 березня 2016 р.

Практична робота Матеріал для учнів 7 класу


ПРАКТИЧНА РОБОТА." ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ головного
                                              МОЗКУ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН". 


Мета роботи: ознайомитися із загальними рисами будови головного мозку представників класів Кісткові риби, Амфібії, Рептилії, Птахи і Ссавці.
Матеріал: муляжі головного мозку, малюнки або слайди зі схемами будови головного мозку представників класів Кісткові риби, Амфібії, Рептилії, Птахи і Ссавці. Обладнання, інструменти та реактиви: таблиці, мультимедійний проектор або інтерактивна дошка.
                                                                     Хід роботи

 1. Розгляньте муляж або схему будови головного мозку кісткової риби. Зверніть увагу на відносний розвиток кожного з відділів: переднього мозку (наявність або відсутність півкуль, наявність або відсутність звивин), середнього мозку, проміжного, продовгуватого мозку і мозочка. Оцініть в балах від 1 до 5 відносний розвиток відділів головного мозку (Приклад: передній мозок — 1; середній — 5; проміжний — 4; продовгуватий — 3; мозочок — 4). Запишіть результати своїх спостережень.

2. Розгляньте муляж або схему будови головного мозку жаби. Зверніть увагу на відносний розвиток кожного з відділів, на наявність або відсутність півкуль переднього мозку, наявність або відсутність звивин. Оцініть в балах від 1 до 5 відносний розвиток відділів головного мозку. Запишіть результати своїх спостережень.

3. Розгляньте муляж або схему будови головного мозку ящірки. Зверніть увагу на відносний розвиток кожного з відділів, на наявність або відсутність півкуль переднього мозку, наявність або відсутність звивин. Оцініть в балах від 1 до 5 відносний розвиток відділів головного мозку. Запишіть результати своїх спостережень.

4. Розгляньте муляж або схему будови головного мозку голуба. Зверніть увагу на відносний розвиток кожного з відділів, на наявність або відсутність півкуль переднього мозку, наявність або відсутність звивин. Оцініть в балах від 1 до 5 відносний розвиток відділів головного мозку. Запишіть результати своїх спостережень.

5. Розгляньте муляж або схему будови головного мозку мавпи. Зверніть увагу на відносний розвиток кожного з відділів, на наявність або відсутність півкуль переднього мозку, наявність або відсутність звивин. Оцініть в балах від 1 до 5 відносний розвиток відділів головного мозку. Запишіть результати своїх спостережень.
6. Накресліть у зошиті й на основі своїх спостережень заповніть порівняльну таблицю особливостей будови головного мозку різних груп хребетних тварин.
Особливості будови головного мозку представників різних класів хребетних тварин
Клас
Розвиток переднього мозку (в балах)
Розвиток середнього
мозку
(в балах)
Розвиток проміжного
мозку
(в балах)
Розвиток продовгу-ватого мозку (в балах)
Розвиток мозочка (в балах)
Півкулі переднього
Поверхня мозочка
Звивини
Кісткові риби
 2
 5
 3
 1
 4
Нерозвинені
Гладка
Нема
Амфібії
 4
 5
 2
 3
 1
розвинені
Гладка
Нема
Рептилії
 5
 3
 1
 2
 4
розвинені
Гладка
Нема
Птахи
 5
 3
 1
 2
 4
Розвинені
Складчаста
Нема
Ссавці
 5
 3
 1
 2
 4
розвинені
Складчаста
Є
7. Дайте відповіді на запитання: 
1. Чим схожа і чим відрізняється будова головного мозку кісткових риб і амфібій? 
У риб і амфібій за розміром переважає середній мозок.
У риб передній мозок невеликий, добре розвинений проміжний мозок і мозочок, а у амфібій передній мозок у них розвинений добре і поділений на дві півкулі з давньою корою, проте слабо розвинений мозочок.
2. Чим схожа і чим відрізняється будова головного мозку рептилій і птахів? 
Передній мозок має півкулі, на поверхні якого є кора із сірої речовини.
У птахів збільшений середній мозок і мозочок.
3. У яких хребетних тварин найрозвиненіший мозочок? З чим це пов'язано? 
У риб, птахів та ссавців. Пов'язано з рухливим способом життя.
4. У яких хребетних тварин найрозвиненіший передній мозок? З чим це пов'язано та як впливає на поведінку цих тварин?
У ссавців великого розміру півкулі переднього мозку з новою корою, складки і звивини значно збільшують поверхню. Найрозумнішими є тварини з великим переднім мозком, що має багато звивин (велика площа поверхні переднього мозку), такі тварини швидко й адекватно реагують на зовнішні подразники (мають найбільше умовних рефлексів).

Немає коментарів:

Дописати коментар